1 Procent 1 Procent

1200px-OPP_logo_1_procent_krakers_4x3

Osoby z autyzmem chcą żyć razem z nami. Potrzebują miłości i bliskości, tak jak my.
Chcą zrozumieć świat, tak jak my. Chcą czuć się potrzebne i ważne, tak jak my.
Są obywatelami, tak jak my. Pomóżmy im żyć razem z nami.
Twój Jeden Procent przekazany dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym pomoże im  żyć razem z nami.

Jak przekazać Jeden Procent?

Jeżeli chcesz wesprzeć Jednym Procentem Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym, wystarczy, że wypełniając coroczny formularz podatkowy PIT,we właściwej rubryce wpiszesz numer KRS 0000112634. Informację o nas można sprawdzić w serwisie informacyjnym Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: http://www.pozytek.gov.pl/Wykaz,Organizacji,Pozytku,Publicznego,3666.html

Jeden Procent na indywidualne konta osób z autyzmem

Wychodząc naprzeciw potrzebom  rodziców zdecydowaliśmy się przywrócić możliwość zbierania wpłat z 1 % ze wskazaniem na konkretną osobę z autyzmem. Przy ww. zbiórce  od każdej zebranej kwoty 20% przeznaczane jest  na cele statutowe Stowarzyszenia oraz  5% na koszty obsługi księgowej. Fundusze zbierane na konto Stowarzyszenia na konkretną osobę z mogą być wykorzystywane tylko na cele związane z terapią, edukacją i leczeniem.

Zobacz film o osobach cierpiących na autyzm

Zapraszamy do obejrzenia filmu: Wspólnota Domowa dla Dorosłych Osób z Autyzmem, który powstał w ramach kampanii społecznej na rzecz małych domów dla dorosłych osób z autyzmem prowadzonej przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym z Gdańska.

 

Dzięki Twojemu Jednemu Procentowi

Już 26 lat pomagamy osobom z autyzmem. Uczymy je żyć razem z nami. Rozwijamy ich potencjalne możliwości.

Tworzymy dla nich kompleksowy Program Pomocy Osobom z Autyzmem – Żyć Razem.

W ciągu 26 lat pomogliśmy 1500 osobom z autyzmem i ich rodzinom.

Obejmujemy specjalistycznym wsparciem 400 osób rocznie.

Prowadzimy Centra Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla Dorosłych Osób z Autyzmem w Gdańsku i Gdyni.

Wprowadzamy osoby z autyzmem na otwarty rynek pracy.

Szkolimy i wspieramy merytorycznie  rodziców i profesjonalistów.

Pracujemy na lepszą przyszłość dorosłych osób z autyzmem.

Budujemy dla nich pierwszy miejski dom stałego zamieszkania – Wspólnotę Domową dla Dorosłych Osób z Autyzmem.

Działamy na rzecz zmiany prawa na bardziej przyjazne osobom niepełnosprawnym.

Cenny jest dla nas każdy ich mały krok. Podejmujemy wiele pionierskich działań na rzecz osób z autyzmem.

Wszystko to możemy robić dzięki Twojemu Jednemu Procentowi.

 

O autyzmie

Jestem jak przybysz z innego świata.
Nie rozumiem Twojego uśmiechu.
Często…
nie potrafię z Tobą rozmawiać
boję się rzeczy, które nie budzą Twojego lęku.
lubię, żeby każdy dzień  wyglądał tak samo – naucz mnie tolerować zmiany.

Jestem Twoim dzieckiem.
Bratem
Siostrą

Jestem samotny.

Nie wiem, jak wyrażać swoje emocje
Dlatego  czasem bywam agresywny.
Dla siebie i dla innych.

Czasem …
Nie bawię się jak moi rówieśnicy. Naucz mnie tego.
Choć mogę  sprawiać wrażenie obojętnego potrzebuję twojej życzliwości
I miłości.

Żyję z autyzmem.
Podobnych do mnie żyje w Polsce 300 tysięcy.

Żyjemy z autyzmem.
Jesteśmy w stanie przezwyciężać swoje ograniczenia.
Potrafimy się uczyć i wiele osiągnąć.
Ale  potrzebujemy fachowej pomocy.
Często przez całe życie.
Żyjemy z autyzmem.