fbpx

Blog

14 grudnia w Galerii Mariackiej w Gdańsku odbył się wernisaż wystawy prac plastycznych młodych utalentowanych artystów – uczniów i absolwentów Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku. Dla Sary Graczyk, Martyny Złotej, Zuzanny Podskok, Macieja Kajki oraz Michała Woźniaka rysowanie i malowanie jest pasją i sposobem wyrażania siebie. Łączy ich duża wrażliwość i wyobraźnia w doborze kolorów i bardzo indywidualna technika, nadająca twórczości każdego z nich niepowtarzalny styl. W pracach inspirowanych dziełami mistrzów, ilustracjami książek oraz fotografiami, pojawiają się postacie ludzi i zwierząt. Mamy wrażenie, że młodzi artyści, którzy z wielkim trudem wyrażają siebie za pomocą słowa, dzięki twórczości plastycznej uchylają nam drzwi do swojego niezwykłego, zaskakująco pięknego świata.

Dla większości z nich wernisaż nie jest debiutem artystycznych; zdobyli już wiele nagród w konkursach plastycznych, a Martyna Złota zdobyła Grand Prix w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem we Wrocławiu w roku 2011.

Zachęcamy do obejrzenia wystawy w Galerii Mariackiej przy ul. Mariackiej 48 w Gdańsku, która będzie eksponowana jeszcze miesiąc.

Dziękujemy pani Monice Wilkońskiej z Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana, która wernisaż zorganizowała. Projekt dofinansowano z środków Miasta Gdańsk.

1 2 3 4 5 6 Maciek_Kajka_01 Martyna_Zlota_01 Michal_Wozniak_01 Sara_Graczyk_03 Zuza_Podskok_01

 

Serdecznie zapraszamy naszych uczniów, rodziców i nauczycieli na wernisaż prac plastycznych młodych, utalentowanych artystów – uczniów i absolwentów Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem. Obejrzymy prace Sary Graczyk, Martyny Złotej, Macieja Kajki, Zuzanny Podskok, Michała Woźniaka. Wernisaż odbędzie się 14 grudnia 2015 roku o godz. 17.30, w siedzibie Galerii Mariackiej w Gdańsku, ul. Mariacka 48.

Rok 2015 kończymy radosnym i ważnym wydarzeniem! W dniu dzisiejszym w Tczewie powstało nowe Stowarzyszenie Pomocy Osobom ze Spektrum Autyzmu „RAZEM LEPIEJ”! Jest ono owocem woli i inicjatywy podjętej przede wszystkim przez rodziców z powiatu tczewskiego, którzy uczestniczyli w szkoleniu zorganizowanym w ramach Programu „Zrozumieć Autyzm” w marcu b.r. W dniu 29 października odbyło się zaś spotkanie inicjatywne zorganizowane przy pomocy Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku oraz Starostwa Powiatu Tczew. Dziś w Tczewie rodzi się nowa, pełna nadziei, optymizmu i zaufania – WSPÓLNOTA LUDZI! Wzrasta, na razie wątła i delikatna, struktura przyjaźni i radości, która jest najbardziej konkretnym dziełem pracy serc!

Wesprzyjmy tę inicjatywę, która będzie pomagać osobom z autyzmem w nadwiślańskim powiecie tczewskim!

https://www.facebook.com/groups/1537218789932858/

2015_12_04  Razem Lepiej

 

Zagrożony jest byt  Ośrodka Dom i Praca Fundacji Synapsis w Wilczej Górze. Ośrodek ten  umożliwia  24 dorosłym osobom z autyzmem rehabilitację i pracę, dzięki której odzyskały poczucie własnej  wartości i bezpieczeństwa. Zły system finansowania opieki  nad  dorosłymi osobami  z autyzmem spowodował, że wszystko to mogą stracić. W bardzo prosty sposób możemy pomóc w uratowaniu Wilczej Góry. Wystarczy zagłosować na film Pracowni Rzeczy Różnych (Fundacja SYNAPSIS) w konkursie „TAK na dobrą sprawę”. Głosowanie trwa do 20 listopada (do godziny 10:00) na http://taknadobrasprawe.pl/#fundacja-synapsis. Można głosować za pośrednictwem Facebooka i Twittera. Pamiętajmy, że o wysokości przyznanej nagrody zadecyduje liczba głosów, którą zdobędzie  film o Pracowni Rzeczy Różnych. A więc głosujmy i zachęcajmy do tego znajomych i rodzinę. Od tego zależy przyszłość Ośrodka Dom i Praca w Wilczej Górze. To jest również nasza sprawa!

http://taknadobrasprawe.pl/#fundacja-synapsis

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na specjalistyczną branżową międzynarodową konferencję pn. „Zachowania trudne?” poświęconą podmiotowości osób z niepełnosprawnością intelektualną, która już 13-14 listopada 2015 odbędzie się w Poznaniu.

Konferencja podzielona jest na dwa dni. W pierwszym dniu wysłuchamy 4 prelekcji i weźmiemy udział w dyskusjach o zachowaniach trudnych. Drugi dzień poświęcamy zdobywaniu umiejętności praktycznych podczas warsztatów ze specjalistami. Nasi prelegenci pochodzą z USA, Wielkiej Brytanii, Danii, Szwecji, Hiszpanii i Polski, są wysokiej klasy specjalistami, od których pragniemy się uczyć i z których doświadczeń chcemy czerpać.

Zapisy i szczegóły: http://spotkania.natak.pl / tel. 782 004 222 / e-mail: konferencja@natak.pl

Cena: 295 zł. Możliwość wykupienia miejsca tylko na 1 dzień  wykładowy (195 zł) lub 2 dzień warsztatowy (130 zł). Studenci – zniżka 50%.

Konferencja organizowana jest w ramach cyklu Spotkania Na Tak.

Organizatorzy: Stowarzyszenie Na Tak, Zakład Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Partner strategiczny: firma Harpo.

Miejsce: POZNAŃ Centrum Kongresowo-Dydaktyczne UMP ul. Przybyszewskiego (Dzień I) // Uniwersytet im. A. Mickiewicza ul. Międzychodzka 5 (Dzień II).

W załączeniu przekazuję plakat informacyjny i banner

Zachowania trudne rozumiemy jako wszelkie zachowania nietypowe, dziwaczne, niepożądane, które są nie tylko kłopotliwe dla otoczenia, społecznie anormalne, ale też obniżają jakość życia osobie z niepełnosprawnością intelektualną, utrudniając kontakt i komunikację z otoczeniem, blokując rozwój i edukację czy destabilizując poczucie komfortu. Z zachowaniami trudnymi osób z niepełnosprawnością intelektualną spotykamy się na co dzień w naszej pracy. Kiedyś wydawało nam się, że są one pozbawione sensu i znaczenia. Zarówno nasi terapeuci, jak i rodzice i opiekunowie osób wykazujących zachowania trudne, często czują się bezradni i osamotnieni. Bezradność tę niejednokrotnie pogłębia brak informacji na temat sposobu diagnozowania zachowań i metod terapii. Dziś zadajemy sobie pytania: dlaczego osoby z niepełnosprawnością intelektualną zachowują się nietypowo? Czym podyktowane jest trudne zachowanie? Czy zachowania trudne należy wygaszać? Jak polscy i zagraniczni terapeuci pracują z osobami zachowującymi się w sposób zakłócający, dziwaczny? Odpowiedzi na te pytania poszukiwać będziemy podczas V Spotkania Na Tak 13 i 14 listopada w Poznaniu. Będziemy dążyć do zrozumienia zachowań trudnych, towarzyszących im przesłań i komunikatów. Pragniemy poszukiwać wskazówek i podpowiedzi dotyczących ich rozumienia oraz sposobów radzenia sobie z nimi. Spróbujemy ustalić algorytmy rozwiązywania problemów lub nowe sposoby postępowania.

Łączę pozdrowienia,

Natalia Marciniak-Madejska

Dyrektor ds. wsparcia

Stowarzyszenie Na Tak

Tel. 782 004 222

www.NaTak.pl

www.BiegNaTak.pl

Program Konferencji do pobrania poniżej:

ZACHOWANIA_TRUDNE_INFO_2

Banner 2

Informujemy z radością, że budowa Wspólnoty Domowej dla Dorosłych Osób z Autyzmem im. Arama Rybickiego idzie pełną parą. Właśnie została zakończona budowa konstrukcji dachu, a do końca września zostanie ułożona dachówka. Oto zdjęcia z 19 września 2015 r.

DSC00141 DSC00145 DSC00148 DSC00154 DSC00155 DSC00159 DSC00160

Szanowni Państwo,

kolejna edycja III-stopniowego SZKOLENIA DOTYCZĄCEGO TERAPII BEHAWIORALNEJ PRZEZNACZONEGO DLA NAUCZYCIELI, TERAPEUTÓW I OSÓB PRACUJĄCYCH Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ Z AUTYZMEM odbędzie się jeszcze w drugiej połowie 2015 roku, w następujących terminach:

I stopień: 26-27 września

II stopień: 24-25 października

III stopień: 14-15 listopada

Więcej w zakładce:

Oferta>Szkolenia>Dla nauczycieli i terapeutów

Zapraszamy do udziału!

 

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku ogłasza nabór kandydatów na stanowisko asystentów dorosłych osób z autyzmem.

Kandydatem na stanowisko może być osoba, która spełnia następujące niezbędne wymagania:

1. posiada wykształcenie wyższe na kierunku psychologia, pedagogika ewentualnie terapeuta  zajęciowy lub pielęgniarz psychiatryczny

2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,

4. posiada doświadczenie w pracy z osobami z autyzmem oraz ukończony III stopniowy kurs     z terapii behawioralnej osób z autyzmem.

 Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. Curriculum vitae i list motywacyjny,

2. Kopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia,

3. Kopia dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie,

4. Oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec niego postępowanie karne,

6. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych,

7. Inne dokumenty potwierdzające dodatkowe umiejętności i osiągnięcia zawodowe,

8. Opinia o pracy, bądź referencje z poprzednich miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada).

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w terminie do dnia 17 sierpnia 2015 r. do godziny 12.00 w biurze Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku przy ul. Plac Wybickiego 18 lub przesłać na adres e-mail: autyzm@spoa.org.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (58) 557-53-41.

 

ZMIEŃ ŚWIAT DZIECI I DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM. ZMIEŃ SWÓJ ŚWIAT - POMÓŻ