fbpx

Blog

Z radością informujemy, że 14 grudnia 2016 r. w Gdańsku przy ul. Malczewskiego 135 odbyła się uroczystość otwarcia Wspólnoty Domowej dla Dorosłych Osób z Autyzmem im. Arama Rybickiego. Brali w  niej udział przedstawiciele władz samorządowych, dobroczyńcy, przyjaciele Stowarzyszenia, osoby z autyzmem, ich rodziny i wielu przedstawicieli mediów. Na to wydarzenie czekali rodzice osób z autyzmem w całym kraju, mając nadzieję, że jeśli takie przedsięwzięcie powiedzie się Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku, im też kiedyś się uda. Zakończyliśmy ważny etap i to jest powód do radości, dla wszystkich, którzy w nim uczestniczą.  Ciągle jednak wiele pracy przed nami. Zbieramy fundusze na wyposażenie i umeblowanie sal do rehabilitacji i pracowni terapii zajęciowej. Jednocześnie pracujemy nad rozwiązaniami prawnymi i organizacyjnymi, które będą podstawą stałego finansowania Wspólnoty Domowej.

0007          0018

Przyjaciele i  Sympatycy Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym, Rodzice, Nauczyciele i Terapeuci

Nasze Stowarzyszenie zostało  nominowane do Nagrody Obywatelskiej Bursztynowego Mieczyka. Nagroda ta zostanie przyznana w wyniku internetowego głosowania, w którym mogą wziąć udział  wszyscy mieszkańcy Pomorza. Jeśli uważacie, że 25-letnia działalność Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym zasługuje na to wyróżnienie, prosimy – oddajcie na nas głos i zachęćcie do tego innych.

Wynik głosowania będzie ogłoszony już 9 grudnia 2016 na Gali Bursztynowego Mieczyka

Poniżej link,pod którym możecie  oddać swój głos.

http://bursztynowymieczyk.pomorskie.pl/glosowanie/

Z pozdrowieniami

Małgorzata Rybicka

przewodnicząca 

okl_slowo_na_A.indd

Zachęcamy do lektury książki pt. „Słowo na A”, którą patronatem objęło nasze stowarzyszenie. Jest  to książka z gatunku literatury faktu. Autorem jest Nikodem ‘Niko’ Sadłowski – mieszkający od jedenastu lat w Wielkiej Brytanii, ojciec autystycznego Maksa i Livii.

Pewnego dnia Nikodem i jego żona dowiadują się, że ich niespełna dwuletni syn Maks ma autyzm. Autor opisuje moment zderzenia z diagnozą i całą gamę towarzyszącą temu uczuć – od złości, bólu i wyparcia, po stopniowe godzenie się z rzeczywistością, co wreszcie staje się bodźcem do pozytywnych zmian oraz walki o przyszłość i rozwój syna.

Książka jest również szkicem tego, jak działają ośrodki diagnostyczne w Polsce i Wielkiej Brytanii. Krótkim przewodnikiem po autyzmie i jego odmianach. Autor opisuje zachowania Maksa, jego problemy z jedzeniem i komunikacją, a także sposób, w jaki uczy się rozumieć potrzeby swojego dziecka. Pokazuje Czytelnikowi odcienie swojej codzienności – tej gorzkiej, gdy Maks cofa się w rozwoju, i tej radosnej, gdy robi niesamowite postępy. Pisze o synu jak o superbohaterze zmagającym się z codziennością, która dla osób neurotypowych jest czymś oczywistym. O odrzuceniu przez znajomych wynikającym z niezrozumienia natury autyzmu. Nie unika również trudnych tematów, takich jak depresja. Podkreśla rolę szkoły oraz innych instytucji w edukacji dzieci autystycznych. W humorystyczny sposób uświadamia Czytelnika, czego nie wypada mówić rodzicom autystów. Porusza zagadnienia komunikacji i alternatywnych metod porozumiewania się ze światem, np. za pomocą systemu PECS. Autor za wszelką cenę próbuje wyciągnąć autyzm z cienia tematów wstydliwych społecznie, obalając przy tym mit, że jest on chorobą.

Małgorzata Rybicka,
przewodnicząca Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym:
„Przeczytałam książkę Nikodema Sadłowskiego z uwagą, w wielu momentach ulegając wzruszeniu. Odnalazłam w niej swoją historię i historię wielu innych rodziców osób z autyzmem, których spotkałam na swojej drodze. Można powiedzieć, że to nasza wspólna historia. Ale jest to również bardzo indywidualna biografia rockendrollowego taty, jak sam siebie nazywa, dokument długiego i bolesnego procesu wychodzenia dochodzenia od niewiedzy i rozpaczy do zrozumienia synka i akceptacji trudnych wyzwań, związanych z jego niepełnosprawnością. Autor opierając się na osobistym doświadczeniu i profesjonalnej wiedzy, żywym językiem i bardzo przystępnie przedstawia kompendium wiedzy na temat autyzmu. Cały czas jednak przypomina, żeby widzieć przede wszystkim osobę w jej niepowtarzalności, a nie jej autyzm. Dzieli się z Czytelnikiem trudnym życiem i całą gamą trudnych emocji, które towarzyszą bliskim dziecka autystycznego, ale jednocześnie na własnym przykładzie pokazuje, że walka o to dziecko może być doświadczeniem bardzo rozwijającym i wnoszącym w życie wiele radości i miłości. To bezcenny przekaz. Bardzo tę książkę polecam!”

Książka jest do nabycia na stronie
http://harmonia.edu.pl/pl/p/SLOWO-NA-A/1204

 

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym  zaprasza 5 listopada 2016 r. na szkolenie:  „Moje życie z Zespołem Aspergera -dzieciństwo, szkoła, relacje z innymi osobami, praca, partnerstwo, małżeństwo”,  prowadzone przez dr Petera Schmidta z Niemiec, autora wydanych w naszym kraju książek: „Kaktus na Walentynki, czyli miłość Aspergerowca” oraz „Chłopiec z Saturna. Jak dziecko autystyczne widzi świat.”

Szkolenie adresowane jest do rodziców, profesjonalistów  i dorosłych wysoko funkcjonujących osób z autyzmem  i obejmuje  trzy obszary tematyczne:

1/dzieci i nastolatki ze spektrum autyzmu w przedszkolu i szkole

2/ Emocje, relacje z rówieśnikami i dorosłymi, uczucia, związki partnerskie, seksualność osób ze spektrum autyzmu

3/ osoby ze spektrum autyzmu na rynku pracy – poszukiwanie pracy, relacje z kolegami i przełożonymi, warunki niezbędne do efektywnej pracy

W trakcie spotkania z dr Peterem Schmidtem będzie możliwość kupienia książek autora  oraz innych pozycji wydawnictwa Fraszka Edukacyjna.

Notka biograficzna wykładowcy:

Dr. Peter Schmidt,  www.dr-peter-schmidt.de  – dorosły Niemiec z Zespołem Aspergera, który fascynująco mówi o tym, jak wysoko funkcjonująca osoba z autyzmem boryka się z naszym „neurotypowym” światem. Peter odkrył, że cierpi na autyzm w wieku 40 lat, już po zrobieniu doktoratu z geofizyki, znalezieniu pracy w międzynarodowej firmie, założeniu rodziny. Odkrył, dlaczego w szkole, w pracy i w każdym środowisku rówieśniczym  czuł się tak, „jakby był samochodem na autostradzie, pędzącym pod prąd”. Peter Schmidt był w Polsce w listopadzie 2014, kilkakrotnie w roku 2015 (w tym wykład na dorocznej konferencji Fundacji Synapsis w listopadzie 2015), a także w marcu 2016, dając serie fascynujących wykładów dla ponad 2500 osób. Jego każdorazowe spotkanie z polskimi pedagogami, psychologami szkolnymi, terapeutami i rodzicami osób ze spektrum autyzmu  wywierało na słuchaczach wielkie wrażenie.

Miejsce i termin:

Szkolenie odbędzie się  5 listopada , tj. w sobotę w godz. 10.00-15.00 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdańsku, ul. Hallera 16/18,w auli. Szkolenie jest finansowane przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym, w dniu szkolenia oczekujemy natomiast darowizny w wysokości 10 zł na koszty organizacyjne.

Jak się zgłaszać:

Zgłoszenia drogą e-mailową należy przesyłać na adres: szkolenia@spoa.org.pl

W emailu powinna być zawarta informacja:

Szkolenie Petera Schmidta

Imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu

Decyduje kolejność zgłoszeń. Wszystkie osoby zainteresowane dostaną informację, czy zostały zakwalifikowane.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku ogłasza nabór kandydatów na stanowisko asystentów dorosłych osób z autyzmem.

Miejsce pracy: Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla Dorosłych Osób z Autyzmem w Gdańsku i w Gdyni

Forma zatrudnienia: umowa cywilnoprawna

Kandydatem na stanowisko może być osoba, która spełnia następujące niezbędne wymagania:

 1. posiada wykształcenie wyższe na kierunku psychologia, pedagogika ewentualnie terapeuta  zajęciowy lub pielęgniarz psychiatryczny
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
 4. posiada doświadczenie w pracy z osobami z autyzmem oraz ukończony III stopniowy kurs z terapii behawioralnej osób z autyzmem.

 Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. Curriculum vitae i list motywacyjny,
 2. Kopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia,
 3. Kopia dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie,
 4. Oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec niego postępowanie karne,
 6. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych,
 7. Inne dokumenty potwierdzające dodatkowe umiejętności i osiągnięcia zawodowe,
 8. Opinia o pracy, bądź referencje z poprzednich miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada).

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w terminie do dnia 31 sierpnia 2016 r. do godziny 12.00 w biurze Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku przy ul. Plac Wybickiego 18 lub przesłać na adres e-mail: autyzm@spoa.org.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (58) 557-53-41.lub 502-14-83-82

Msza święta dla osób z autyzmem, ich rodzin i przyjaciół zostanie odprawiona w sobotę 4 czerwca 2016 r. o godz.16.30 w kościele Św. Brata Alberta  w Gdańsku-Przymorze ul. Olsztyńska 2.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Z pozdrowieniami

Małgorzata Rybicka

przewodnicząca SPOA Gdańsk

Drodzy Członkowie Stowarzyszenia

Z ważnych , niezależnych od nas przyczyn zmianie uległ termin Walnego Zebrania Sprawozdawczego z 20 maja na 3 czerwca, tj. piątek. Walne Zebranie odbędzie się na terenie Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno -Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku przy ul. Dąbrowszczaków 28:

I termin zebrania godz. 17.00.

II termin zebrania godz. 17.15.

Przepraszamy za wynikłą sytuację.

Do zobaczenia na Walnym Zebraniu

 Małgorzata Rybicka – przewodnicząca SPOA

 • 1
 • 2

ZMIEŃ ŚWIAT DZIECI I DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM. ZMIEŃ SWÓJ ŚWIAT - POMÓŻ