Blog

W ramach obchodów Europejskiego Dnia Osób z Autyzmem, 8 Grudnia 2010 roku, w Galerii Mariackiej, w Gdańsku odbyło się otwarcie wernisażu  prac plastycznych autystycznych artystek Sary Graczyk i Martyny Złotej.
Zarówno Sara jak i Martyna są uczennicami Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku. Są laureatkami wielu wojewódzkich i ogólnopolskich konkursów plastycznych. Ich prace charakteryzują się niezwykłą wyobraźnią i wrażliwością osób, które nie mają umiejętności mówienia o tym, co czują, a potrafią to wyrazić w oryginalnej formie plastycznej. Wystawa potrwa do 12 grudnia 2010 r.
W otwarciu wernisażu wzięło udział około 60 osób.

W czasie spotkania odbyła się także prezentacja filmu dokumentalnego „Świat według osób z autyzmem”, w  którym osoby te opowiadały o swoim postrzeganiu rzeczywistości i ich w niej miejsca. Film został w zrealizowany przez Centrum Aktywizacji Zawodowej, prowadzonej przez nasze Stowarzyszenie w Gdyni.
10 osób, które w mijającym roku w szczególny sposób zaangażowały sie w pomoc osobom autystycznym zostało odznaczonych Odznaką Przyjaciela Dzieci Autystycznych.

 Odznaki otrzymały:

 • Pani Prezydent Ewa Kamińska
 • Pani Elżbieta  Burdelska
 • Pani Anna  Dolata
 • Pani Grażyna Jarosz
 • Pani dyrektor Renata Jurkiewicz
 • Pani Maria Kiryluk
 • Pani Katarzyna Sulewska
 • Pani  Joanna Szymula – Grygiel
 • Pani Anna Wegner
 • Pani Barbara Zachodny


Spotkanie zakończył koncert muzyki filmowej oraz pokaz zdjęć, których bohaterami są osoby z autyzmem a także świąteczny kiermasz prac wykonanych przez naszych podopiecznych.


6 lipca 2010 roku Zarząd Stowarzyszenia podjął decyzję o budowie na terenie Gdańska group-home’u dla dorosłych osób z autyzmem imienia Arama Rybickiego. Zwróciliśmy się już do Prezydenta Miasta Gdańska – pana Pawła Adamowicza o przyznanie nam na ten cel działki z zasobów miejskich. Rozpoczęliśmy również zbiórkę pieniędzy. Mamy deklarację pomocy wielu osób, które nie są związane z problematyką autyzmu, ale chcą w ten sposób uczcić pamięć Arama Rybickiego.

Z żalem informujemy, że w katastrofie pod Smoleńskiem zginął Arkadiusz Rybicki
Aktywny członek naszego stowarzyszenia wspierający naszą działalność od samego początku. poseł na Sejm, przewodniczący Parlamentarnej Grupy ds. Autyzmu. Osierocił autystycznego syna Antka.
Będzie nam go bardzo brakowało.

Zasady przekazywania 1 %

Zmiana zasad przekazywania na rzecz organizacji pożytku publicznego 1% podatku należnego wynikającego z zeznań podatkowych składanych przez osoby fizyczne została wprowadzona ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588) i obowiązuje od 1 stycznia 2007 r.

Podatnik decyduje o tym czy chce wspomóc cele statutowe organizacji pożytku publicznego i którą organizację wybiera.
Jeśli  chce podzielić się 1% swojego podatku z organizacją pożytku publicznego, nie  dokonuje wpłaty na konto tej organizacji, jak było to wcześniej, a jedynie w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym (PIT-28, PIT-36, PIT 36L, PIT-37, PIT-38) podaje wysokość wnioskowanej (zadeklarowanej) wpłaty, która nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej 1% podatku należnego  oraz dane pozwalające na właściwe zidentyfikowanie organizacji pożytku publicznego, tj. jej nazwę oraz numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Podatnik ma prawo wybrać tylko jedną organizację, z zamieszczonych w wykazie ogłoszonym do końca roku podatkowego w drodze obwieszczenia przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości.

Powyższe zasady  przekazywania 1% na konto organizacji pożytku publicznego odzwierciedlają druki  zeznań  podatkowych za 2009 r.

Podatnik w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym może również  wskazać  konkretny  cel  realizowany przez  organizację pożytku publicznego. Informację tę podatnik będzie mógł zamieścić w rubryce „Informacje uzupełniające”  znajdującej się bezpośrednio nad wnioskiem o przekazanie 1% podatku należnego, odpowiednio w  pozycjach:

 • poz. 133 – PIT-28,
 • poz. 309 – PIT-36,
 • poz. 109 – PIT-36L,
 • poz. 128 – PIT-37,
 • poz. 62 – PIT-38.

Powyższe informacje zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego przez organ podatkowy jako uszczegółowienie przekazanych kwot.
Organizacja pożytku publicznego może poinformować podatnika o sposobie wykorzystania  środków zebranych z 1%, jeśli podatnik w zeznaniu podatkowym  wyrazi  zgodę  na ujawnienie jego danych przez  urząd skarbowy.

SZKOLENIE JEST ADRESOWANE DO:

 • rad pedagogicznych szkół publicznych i niepublicznych oraz integracyjnych;
 • do nauczycieli, terapeutów, pedagogów specjalnych, psychologów zainteresowanych efektywnymi metodami edukacji i terapii osób z Zespołem Aspergera i z autyzmem wysoko funkcjonujacym
 • do osób pragnących poznać podstawy diagnostyki

CELE SZKOLENIA:

 • przedstawienie problematyki Zespołu Aspergera i autyzmu wysoko funkcjonującego
  w środowisku szkolnym i domowym.
 • zapoznanie się z metodami pracy i ich praktycznym wykorzystaniem w przedszkolu, szkole oraz w domu.
 • Przegląd narzędzi diagnostycznych.

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Charakterystyka funkcjonowania  z Zespołem Aspergera i autyzmem wysokofunkcjonującym  z uwzględnieniem funkcjonowania dziecka  w poszczególnych obszarach (intelekt, emocje, funkcjonowanie społeczne, komunikowanie się,specyficzne zainteresowania).
 • Strategie nauczania:ustalenie celów nauczania, wsparcie organizacyjne dobór treści, metod i form pracy.
 • Możliwości wykorzystanie na lekcji technik rozwijających motywację
 • Radzenie sobie z problemami występującymi u dzieci z Zespołem Aspergera i z autyzmem wysokofunkcjonującym najczęściej pojawiającymi się w przedszkolu, szkole oraz w domu.
 • Rola „nauczyciela-cienia” w przedszkolu i szkole

Czas: 15 godz. dydaktycznych

Miejsce: SPOA, l. Dąbrowszczaków 28,  Gdańsk

Koszt: 250zł od osoby

Termin szkolenia do wyboru: 6-7.02.2010,  13-14.02.2010, 20-21.02.2010

Osoby prowadzące:
Superwizorzy SORW dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku:

 • Mgr Beata Blok
 • mgr Zofia Brzeska
 • mgr Beata Ignaczewska
 • mgr Małgorzata Marszałek

Kontakt: SPOA tel. 58 557 53 41

4 stycznia 2010 r.  odbyło się szkolenie dr Agnieszki Rynkiewicz z Autism Society of Washington na temat „Zespół Aspergera. Psychologiczne i  pedagogiczne wyzwania i dylematy” . Szkolenie było  ilustrowane fragmentami filmu prof. Simona Barona-Cohena. Spotkało się z wielkim zainteresowaniem rodziców osób z autyzmem oraz profesjonalistów-uczestniczyło w nim prawie 300 osób. Zorganizowane zostało przez Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku  oraz Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym Miejscem szkolenia była sala konferencyjna  Szkoły Wyższej Ateneum w Gdańsku. Udział w szkoleniu był bezpłatny.

Informacja o  prelegentce:
Dr Agnieszka Rynkiewicz mieszka w Stanach Zjednoczonych; jest pedagogiem specjalnym i lekarzem. Od roku 2009 jest  jednym z dyrektorów w zarządzie Autism Society of Washington. Współpracuje ze Stowarzyszeniem  Pomocy Osobom Autystycznym. Jest  autorką książki  „Zespół Aspergera. Inny mózg. Inny umysł”. Publikuje w czasopiśmie „ Edukacja i Dialog”. Wykłada na konferencjach międzynarodowych i stanowych. Pisze artykuły, prowadzi warsztaty i szkolenia na temat terapii i nauczania wysoko funkcjonujących osób z autyzmem i zespołem Aspergera.

3 grudnia 2009 r. w Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku nasze Stowarzyszenie zorganizowało  wraz ze Specjalnym Ośrodkiem Rewalidacyjno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem  tradycyjne  spotkanie z okazji Europejskiego Tygodnia Osób z Autyzmem.

Wzięli  w nim udział przedstawiciele władz samorządowych, w tym pani Ewa Kamińska- Zastępca Prezydenta Gdańska, pan Dariusz Majorek- dyrektor Pomorskiego Oddziału PFRON-u, przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, dyrektorzy placówek oświatowych, nauczyciele, lekarze, wolontariusze, rodzice, a także same osoby z autyzmem.

Program spotkania był następujący:

 • Film p t „Ja i Ty” dot. uczenia  kompetencji  społecznych w Specjalnym Ośrodku
 • Rewalidacyjno- Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży  z Autyzmem”,
 • Prezentacja „Samodzielność i praca- droga do dorosłości”   w Centrum Aktywizacji Zawodowej i  Społecznej dla Dorosłych Osób z Autyzmem
 • Wręczenie Odznak Przyjaciela Dzieci Autystycznych  szczególnie   zasłużonym osobom
 • Występ   młodego  utalentowanego  pianisty Piotra  Pawlaka
 • Bankiet i kiermasz prac wykonanych przez osoby z autyzmem

 

Za szczególne zaangażowanie  na rzecz osób z autyzmem honorową Odznaką Przyjaciela Dzieci Autystycznych zostali wyróżnieni dyrektorzy szkół i przedszkoli, nauczyciele, wolontariusze i lekarze.

 • Pan Andrzej Bodnar – dyrektor Gimnazjum nr 17 w Zespole szkół nr 12 w Gdyni
 • Pani Hanna Duszyk- nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 44 w Gdańsku
 • Pan Lech Kosiak -wolontariusz
 • Pani Justyna Kreft -nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 6 w Rumi
 • Pani Agnieszka Kucwaj- Janisz  – dyrektor   Niepublicznego przedszkola im. J. Korczaka w Pruszczu Gdańskim
 • Pani Dr Małgorzata Maraszkiewicz- Kulesza z  Poradni Stomatologicznej dla Dzieci Upośledzonych  przy Szpitalu
  Specjalistyczny Św. Wojciecha w Gdańsku
 • Pan Wojciech  Modrzejewski – wolontariusz
 • Pani Iwona Plata – nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 6 w Rumi
 • Pani Agnieszka Sapińska – wolontariuszka
 • Pani Hanna Sawa- dyrektor Szkoły Podstawowej nr 45 w Gdańsku

30 listopada 2009 r. nastąpiło otwarcie Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla Dorosłych Osób z Autyzmem, mające swoją siedzibę w Gdańsku-Wrzeszczu przy ul. Wybickiego 18. Symbolicznego otwarcia dokonał  Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, a lokal poświęcił ksiądz arcybiskup Tadeusz Gocłowski.

Do tej pory w Gdańsku nie było żadnych form specjalistycznego wsparcia dla dorosłych osób z autyzmem. Centrum jest pierwszym  takim miejscem. Jest to mała, przyjazna placówka dziennego pobytu, w której młodzi dorośli z autyzmem przygotowują  się do różnych prostych form aktywności zawodowej, rozwijają umiejętności związane z prowadzeniem domu i samodzielnym  życiem oraz rozwijają swoje zainteresowania.
Placówka na Wybickiego jest początkiem większego planu Stowarzyszenia, w ramach którego w oparciu o współpracę Stowarzyszenia i Miasta Gdańska w innych dzielnicach powstaną podobne niewielkie placówki dla dorosłych osób z autyzmem dostosowane do indywidualnych potrzeb poszczególnych osób.

2 grudnia  2009r. w Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla Dorosłych Osób z Autyzmem  przy ulicy Witomińskiej 9 w Gdyni otworzyliśmy  punkt  małej poligrafii będący stanowiskiem pracy chronionej dla dorosłych osób z autyzmem.
Osoby te mają problemy z utrzymaniem się na otwartym rynku pracy, ale przy pewnym wsparciu  dobrze pracują  i świadczą usługi poligraficzne na wysokim poziomie. Symbolicznego  otwarcia punktu poligraficznego dokonał wiceprezydent Gdyni Michał Guć.

ZMIEŃ ŚWIAT DZIECI I DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM. ZMIEŃ SWÓJ ŚWIAT - POMÓŻ