Blog

„Na imię ma Sabine”, 2007 Francja.
Nagrodzony na festiwalu w Cannes subtelny portret Sabine Bonnaire, siostry słynnej francuskiej aktorki, Sandrine.
Dokumentalny portret Sabine Bonnaire, 38-latki cierpiącej na autyzm, nakręcony został przez jej siostrę-aktorkę. Dokumentacja 25 lat życia Sabine pokazuje ciepłą osobę, której rozwój i liczne talenty zostały zmarnowane z powodu niewłaściwego systemu opieki zdrowotnej. Po tragicznych pięciu latach spędzonych w szpitalu psychiatrycznym, Sabine odnalazła się na nowo w domu w Charente. Film ukazuje nieudolność instytucji powołanych do opieki nad dotkniętymi chorobą ludźmi oraz dramatyczne konsekwencje, do których może to prowadzić.
Los Sabine jest podobny do sytuacji wielu dorosłych osób z autyzmem w Polsce, które nigdy nie uzyskały odpowiedniej terapii, a ich rodziny wsparcia. To właśnie aby zapobiegać takim sytuacjom w 1988 roku powstało w Gdańsku Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem. Możesz wspomóc jego działalność.

Arkadiusz Rybicki – przewodniczący Parlamentarnej Grupy do spraw Autyzmu i Leszek Kopeć – prezes Pomorskiej Fundacji Filmowej w Gdyni zapraszają na specjalny pokaz premierowy. Po filmie krótka dyskusja.

9 czerwca 2009, g. 19.00 Kino KAMERALNE, Gdańsk, Długa 57

Czas filmu: 85’, Scenariusz i reżyseria: Sandrine Bonnaire, Gatunek: dokumentalny,  Premiera w Polsce: 2009-05-19 ( Fundacja Synapsis), Dystrybutor: Gutek Film.ilm

Potwierdź swój udział do 8.06.2009. tel. 58 3406050 (g. 9-16);
58 5575341 (g.9-15);
email: a.morzyk@neptunfilm.pl
a.morzyk@neptunfilm.pla.morzyk@neptunfilm.pl

W ostatnim tygodniu kwietnia gościem Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem oraz Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym  w Gdańsku będzie wybitna specjalistka  w dziedzinie wczesnej interwencji behawioralnej  dzieci z autyzmem pani  dr Ilene Schwartz z Experimental Education Unit University of Washington.

Dr Schwartz wygłosi dwa wykłady dla profesjonalistów oraz rodziców dzieci autystycznych

 • 27.04.2009 godz. 15.30-18.30- wczesna interwencja behawioralna oraz program przedszkolny dla dzieci z autyzmem
 • 28.04.2009 godz. 15.30-18.30- uczenie umiejętności społecznych dzieci z autyzmem

Oba wykłady odbędą się w sali konferencyjnej  Szkoły Wyższej Ateneum w Gdańsku, ul. Wały Piastowskie 1 ( w tzw. zieleniaku, wejście od strony Banku PKO SA na parterze)

Na wykłady dr Schwartz można zapisywać się drogą elektroniczną  w  Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Autystycznym, e- mail: autyzm@spoa.org.pl

Koszt uczestnictwa w każdym z wykładów wynosi 15 zl. Należność proszę wpłacać na konto Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym 88 1020 1811 0000 0002 0072 0474

O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń dokonanych zgłoszeń wraz z wpłatami.

 Seminarium „Teoretyczne i praktyczne zagadnienia terapii osób z autyzmem  i zespołem Aspergera” | 2008-11-14
Program seminarium dotyczyć będzie dwóch istotnych zagadnień – terapii wysoko funkcjonujących dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera oraz dylematów związanych  z wyborem najbardziej efektywnej terapii dla dzieci autystycznych w świetle badań naukowych.  Seminarium jest pomyślane jako forma dialogu pomiędzy ludźmi nauki i praktykami, reprezentującymi różne środowiska i opcje terapeutyczne. Zaproszeni wykładowcy  są  ekspertami w dziedzinach  terapii i edukacji osób z  autyzmem, zespołem Aspergera oraz niepełnosprawnością intelektualną.
Liczymy na żywą dyskusję i wymianę doświadczeń.

Program seminarium:
 • Dr Rick Eigenbrood, Seattle Pacific University: Stosowana Analiza Zachowania i  TEACCH; sprawdzanie dwóch różnych modeli interwencji dla dzieci i młodzieży     z autyzmem (tłumaczenie symultaniczne)
 • Dr Jacek Kozłowski, Uniwersytet Gdański: Dylemat – Stosowana Analiza Zachowania czy TEACCH – głos w dyskusji.
 • Dr Agnieszka Rynkiewicz, Seattle  Pacific University: Zespół Aspergera – Tajemnicze  umysły. Jak je rozpoznawać i jak uczyć.
 • Mgr Agnieszka Maślaczyk – Trzasko, mgr Kalina Markowska, Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku: Rozwijanie „teorii umysłu” u wysoko funkcjonujących dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera

Od godz. 14.00 rozpocznie się rejestracja uczestników, odbiór słuchawek oraz faktur.
Osoby  zainteresowane prosimy o przesłanie karty zgłoszenia na seminarium na adres e-mailowy  sekretariat@autyzm.net.pl  lub do sekretariatu Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem, 80-365 Gdańsk,  ul. Dąbrowszczaków 28.
Jednocześnie  należy opłacić koszt udziału w seminarium  w wysokości 30 zł , na  konto Stowarzyszenia  Pomocy Osobom Autystycznym 80-365 Gdańsk, ul. Dąbrowszczaków 28,  nr konta : 88 1020 1811 0000 0002 0072 0474   z dopiskiem „ Seminarium”.
O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Do pobrania: Karta zgłoszenia na seminarium

Dnia 5 sierpnia 2011 roku przedstawiciele naszego Stowarzyszenia spotkali się w biurze Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku z dyrektorem ECS Basilem Kerskim i jego zastępczynią Patrycją Medowska. W czasie spotkania poruszona została sprawa solidarności z osobami niepełnosprawnymi. Przewodnicząca naszego Stowarzyszenia Małgorzta Rybicka, nawiązując do słów Lecha Wałęsy, który powiedział, że: „Europejskie Centrum Solidarności powinno być miejscem, z którego będzie promieniować wdzięczność, doświadczenie i rozwiązania na przyszłość”, wyraziła nadzieję, że ECS mogłoby być także miejscem znajdowania wzorcowych rozwiązań dotyczących problemów osób niepełnosprawnych. Podczas spotkania mówiono, o konieczności zmian postaw społecznych jak i zmian ustawodawczych, w imię solidarności z najsłabszymi, zgodnie ze słowami Jana Pawła II: „Solidarność to znaczy jeden i drugi, a skoro brzemię, to brzemię niesione razem, we wspólnocie. A więc nigdy: jeden przeciw drugiemu. Jedni – przeciw drugim. I nigdy „brzemię” dźwigane przez człowieka samotnie. Bez pomocy drugich”.

Dyrektor Basil Kerski wyraził chęć współpracy zarówno z naszym Stowarzyszeniem i innymi organizacjami pracującymi na rzecz osób niepełnosprawnych.

Europejskie Centrum Solidarności zostało też wpisane na listę przyjaciół Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym.

Organizatorami spotkania były: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym, Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku  oraz Nadbałtyckie Centrum Kultury,w którego siedzibie , czyli Ratuszu Staromiejskim spotkanie się odbywało.

Jego uczestnikami byli nauczyciele ze szkół i przedszkoli masowych, terapeuci, lekarze, wolontariusze, rodzice, dobroczyńcy i przedstawiciele lokalnych władz. Jak co roku   Odznaką Przyjaciela Dzieci Autystycznych  zostały wyróżnione osoby szczególnie zaangażowane we wspieranie rozwoju i  integrację osób z autyzmem .

W roku 2007  były to:

 • Pani profesor Katarzyna Popowa-Zydroń, która charytatywnie zagrała wspaniały  koncert ,
  z którego dochód został przeznaczony na pomoc osobom  z autyzmem
 • Pani Teresa Tymuła   Soroptymist International  oddzial w Gdańsku, która ten koncert zorganizowała
 • oraz  osoby, które  każdego dnia angażują się w organizowanie jak najlepszych warunków terapii i edukacji uczniów z autyzmem oraz  wspierają ich rozwój.
 • Pani  Wanda Antonowicz  -dyrektor  Zespołu Szkół nr 31  w  Toruniu
 • Pani Małgorzata Chajęcka  Prezes Hipodromu w Sopocie
 • Pani Barbara Czeszejko- Sochacka- wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 61 w Gdańsku
 • Pani Grażyna Kwidzyńska – nauczycielka Przedszkola nr 57 w Gdańsku
 • Pani Małgorzata Rohde  -nauczycielka Przedszkola nr 57 w Gdańsku
 • Pani  Joanna  Mrozewska- nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 45 w Gdańsku
 • Pani Monika Rupińska –Kozak- nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 45 w Gdańsku
 • Pani Alicja Głuszek -nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 45 w Gdańsku

Spotkanie było też poświęcone 15-leciu działalności Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku, z którym Stowarzyszenie od początku swojego istnienia współpracuje. W programie znalazły  się przemówienia   znakomitych gości – arcybiskupa  Tadeusza Gocłowskiego oraz wiceprezydent  Gdańska pani Ewy Kamińskiej,  prezentacja dotycząca historii i rozwoju Ośrodka, film  przedstawiający ulubione aktywności  uczniów, wystawa prac dzieci  i oraz wystawa fotogramów  dokumentujących ważne wydarzenia z życia Ośrodka. Spotkanie zakończył koncert Trójmiejskiego Tria Klezmerskiego.

ZMIEŃ ŚWIAT DZIECI I DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM. ZMIEŃ SWÓJ ŚWIAT - POMÓŻ