Blog

SZKOLENIE JEST ADRESOWANE DO:

 • rad pedagogicznych szkół publicznych i niepublicznych oraz integracyjnych;
 • do nauczycieli, terapeutów, pedagogów specjalnych, psychologów zainteresowanych efektywnymi metodami edukacji i terapii osób z Zespołem Aspergera i z autyzmem wysoko funkcjonujacym
 • do osób pragnących poznać podstawy diagnostyki

CELE SZKOLENIA:

 • przedstawienie problematyki Zespołu Aspergera i autyzmu wysoko funkcjonującego
  w środowisku szkolnym i domowym.
 • zapoznanie się z metodami pracy i ich praktycznym wykorzystaniem w przedszkolu, szkole oraz w domu.
 • Przegląd narzędzi diagnostycznych.

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Charakterystyka funkcjonowania  z Zespołem Aspergera i autyzmem wysokofunkcjonującym  z uwzględnieniem funkcjonowania dziecka  w poszczególnych obszarach (intelekt, emocje, funkcjonowanie społeczne, komunikowanie się,specyficzne zainteresowania).
 • Strategie nauczania:ustalenie celów nauczania, wsparcie organizacyjne dobór treści, metod i form pracy.
 • Możliwości wykorzystanie na lekcji technik rozwijających motywację
 • Radzenie sobie z problemami występującymi u dzieci z Zespołem Aspergera i z autyzmem wysokofunkcjonującym najczęściej pojawiającymi się w przedszkolu, szkole oraz w domu.
 • Rola „nauczyciela-cienia” w przedszkolu i szkole

Czas: 15 godz. dydaktycznych

Miejsce: SPOA, l. Dąbrowszczaków 28,  Gdańsk

Koszt: 250zł od osoby

Termin szkolenia do wyboru: 6-7.02.2010,  13-14.02.2010, 20-21.02.2010

Osoby prowadzące:
Superwizorzy SORW dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku:

 • Mgr Beata Blok
 • mgr Zofia Brzeska
 • mgr Beata Ignaczewska
 • mgr Małgorzata Marszałek

Kontakt: SPOA tel. 58 557 53 41

4 stycznia 2010 r.  odbyło się szkolenie dr Agnieszki Rynkiewicz z Autism Society of Washington na temat „Zespół Aspergera. Psychologiczne i  pedagogiczne wyzwania i dylematy” . Szkolenie było  ilustrowane fragmentami filmu prof. Simona Barona-Cohena. Spotkało się z wielkim zainteresowaniem rodziców osób z autyzmem oraz profesjonalistów-uczestniczyło w nim prawie 300 osób. Zorganizowane zostało przez Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku  oraz Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym Miejscem szkolenia była sala konferencyjna  Szkoły Wyższej Ateneum w Gdańsku. Udział w szkoleniu był bezpłatny.

Informacja o  prelegentce:
Dr Agnieszka Rynkiewicz mieszka w Stanach Zjednoczonych; jest pedagogiem specjalnym i lekarzem. Od roku 2009 jest  jednym z dyrektorów w zarządzie Autism Society of Washington. Współpracuje ze Stowarzyszeniem  Pomocy Osobom Autystycznym. Jest  autorką książki  „Zespół Aspergera. Inny mózg. Inny umysł”. Publikuje w czasopiśmie „ Edukacja i Dialog”. Wykłada na konferencjach międzynarodowych i stanowych. Pisze artykuły, prowadzi warsztaty i szkolenia na temat terapii i nauczania wysoko funkcjonujących osób z autyzmem i zespołem Aspergera.

3 grudnia 2009 r. w Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku nasze Stowarzyszenie zorganizowało  wraz ze Specjalnym Ośrodkiem Rewalidacyjno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem  tradycyjne  spotkanie z okazji Europejskiego Tygodnia Osób z Autyzmem.

Wzięli  w nim udział przedstawiciele władz samorządowych, w tym pani Ewa Kamińska- Zastępca Prezydenta Gdańska, pan Dariusz Majorek- dyrektor Pomorskiego Oddziału PFRON-u, przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, dyrektorzy placówek oświatowych, nauczyciele, lekarze, wolontariusze, rodzice, a także same osoby z autyzmem.

Program spotkania był następujący:

 • Film p t „Ja i Ty” dot. uczenia  kompetencji  społecznych w Specjalnym Ośrodku
 • Rewalidacyjno- Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży  z Autyzmem”,
 • Prezentacja „Samodzielność i praca- droga do dorosłości”   w Centrum Aktywizacji Zawodowej i  Społecznej dla Dorosłych Osób z Autyzmem
 • Wręczenie Odznak Przyjaciela Dzieci Autystycznych  szczególnie   zasłużonym osobom
 • Występ   młodego  utalentowanego  pianisty Piotra  Pawlaka
 • Bankiet i kiermasz prac wykonanych przez osoby z autyzmem

 

Za szczególne zaangażowanie  na rzecz osób z autyzmem honorową Odznaką Przyjaciela Dzieci Autystycznych zostali wyróżnieni dyrektorzy szkół i przedszkoli, nauczyciele, wolontariusze i lekarze.

 • Pan Andrzej Bodnar – dyrektor Gimnazjum nr 17 w Zespole szkół nr 12 w Gdyni
 • Pani Hanna Duszyk- nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 44 w Gdańsku
 • Pan Lech Kosiak -wolontariusz
 • Pani Justyna Kreft -nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 6 w Rumi
 • Pani Agnieszka Kucwaj- Janisz  – dyrektor   Niepublicznego przedszkola im. J. Korczaka w Pruszczu Gdańskim
 • Pani Dr Małgorzata Maraszkiewicz- Kulesza z  Poradni Stomatologicznej dla Dzieci Upośledzonych  przy Szpitalu
  Specjalistyczny Św. Wojciecha w Gdańsku
 • Pan Wojciech  Modrzejewski – wolontariusz
 • Pani Iwona Plata – nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 6 w Rumi
 • Pani Agnieszka Sapińska – wolontariuszka
 • Pani Hanna Sawa- dyrektor Szkoły Podstawowej nr 45 w Gdańsku

30 listopada 2009 r. nastąpiło otwarcie Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla Dorosłych Osób z Autyzmem, mające swoją siedzibę w Gdańsku-Wrzeszczu przy ul. Wybickiego 18. Symbolicznego otwarcia dokonał  Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, a lokal poświęcił ksiądz arcybiskup Tadeusz Gocłowski.

Do tej pory w Gdańsku nie było żadnych form specjalistycznego wsparcia dla dorosłych osób z autyzmem. Centrum jest pierwszym  takim miejscem. Jest to mała, przyjazna placówka dziennego pobytu, w której młodzi dorośli z autyzmem przygotowują  się do różnych prostych form aktywności zawodowej, rozwijają umiejętności związane z prowadzeniem domu i samodzielnym  życiem oraz rozwijają swoje zainteresowania.
Placówka na Wybickiego jest początkiem większego planu Stowarzyszenia, w ramach którego w oparciu o współpracę Stowarzyszenia i Miasta Gdańska w innych dzielnicach powstaną podobne niewielkie placówki dla dorosłych osób z autyzmem dostosowane do indywidualnych potrzeb poszczególnych osób.

2 grudnia  2009r. w Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla Dorosłych Osób z Autyzmem  przy ulicy Witomińskiej 9 w Gdyni otworzyliśmy  punkt  małej poligrafii będący stanowiskiem pracy chronionej dla dorosłych osób z autyzmem.
Osoby te mają problemy z utrzymaniem się na otwartym rynku pracy, ale przy pewnym wsparciu  dobrze pracują  i świadczą usługi poligraficzne na wysokim poziomie. Symbolicznego  otwarcia punktu poligraficznego dokonał wiceprezydent Gdyni Michał Guć.

„Na imię ma Sabine”, 2007 Francja.
Nagrodzony na festiwalu w Cannes subtelny portret Sabine Bonnaire, siostry słynnej francuskiej aktorki, Sandrine.
Dokumentalny portret Sabine Bonnaire, 38-latki cierpiącej na autyzm, nakręcony został przez jej siostrę-aktorkę. Dokumentacja 25 lat życia Sabine pokazuje ciepłą osobę, której rozwój i liczne talenty zostały zmarnowane z powodu niewłaściwego systemu opieki zdrowotnej. Po tragicznych pięciu latach spędzonych w szpitalu psychiatrycznym, Sabine odnalazła się na nowo w domu w Charente. Film ukazuje nieudolność instytucji powołanych do opieki nad dotkniętymi chorobą ludźmi oraz dramatyczne konsekwencje, do których może to prowadzić.
Los Sabine jest podobny do sytuacji wielu dorosłych osób z autyzmem w Polsce, które nigdy nie uzyskały odpowiedniej terapii, a ich rodziny wsparcia. To właśnie aby zapobiegać takim sytuacjom w 1988 roku powstało w Gdańsku Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem. Możesz wspomóc jego działalność.

Arkadiusz Rybicki – przewodniczący Parlamentarnej Grupy do spraw Autyzmu i Leszek Kopeć – prezes Pomorskiej Fundacji Filmowej w Gdyni zapraszają na specjalny pokaz premierowy. Po filmie krótka dyskusja.

9 czerwca 2009, g. 19.00 Kino KAMERALNE, Gdańsk, Długa 57

Czas filmu: 85’, Scenariusz i reżyseria: Sandrine Bonnaire, Gatunek: dokumentalny,  Premiera w Polsce: 2009-05-19 ( Fundacja Synapsis), Dystrybutor: Gutek Film.ilm

Potwierdź swój udział do 8.06.2009. tel. 58 3406050 (g. 9-16);
58 5575341 (g.9-15);
email: a.morzyk@neptunfilm.pl
a.morzyk@neptunfilm.pla.morzyk@neptunfilm.pl

W ostatnim tygodniu kwietnia gościem Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem oraz Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym  w Gdańsku będzie wybitna specjalistka  w dziedzinie wczesnej interwencji behawioralnej  dzieci z autyzmem pani  dr Ilene Schwartz z Experimental Education Unit University of Washington.

Dr Schwartz wygłosi dwa wykłady dla profesjonalistów oraz rodziców dzieci autystycznych

 • 27.04.2009 godz. 15.30-18.30- wczesna interwencja behawioralna oraz program przedszkolny dla dzieci z autyzmem
 • 28.04.2009 godz. 15.30-18.30- uczenie umiejętności społecznych dzieci z autyzmem

Oba wykłady odbędą się w sali konferencyjnej  Szkoły Wyższej Ateneum w Gdańsku, ul. Wały Piastowskie 1 ( w tzw. zieleniaku, wejście od strony Banku PKO SA na parterze)

Na wykłady dr Schwartz można zapisywać się drogą elektroniczną  w  Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Autystycznym, e- mail: autyzm@spoa.org.pl

Koszt uczestnictwa w każdym z wykładów wynosi 15 zl. Należność proszę wpłacać na konto Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym 88 1020 1811 0000 0002 0072 0474

O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń dokonanych zgłoszeń wraz z wpłatami.

 Seminarium „Teoretyczne i praktyczne zagadnienia terapii osób z autyzmem  i zespołem Aspergera” | 2008-11-14
Program seminarium dotyczyć będzie dwóch istotnych zagadnień – terapii wysoko funkcjonujących dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera oraz dylematów związanych  z wyborem najbardziej efektywnej terapii dla dzieci autystycznych w świetle badań naukowych.  Seminarium jest pomyślane jako forma dialogu pomiędzy ludźmi nauki i praktykami, reprezentującymi różne środowiska i opcje terapeutyczne. Zaproszeni wykładowcy  są  ekspertami w dziedzinach  terapii i edukacji osób z  autyzmem, zespołem Aspergera oraz niepełnosprawnością intelektualną.
Liczymy na żywą dyskusję i wymianę doświadczeń.

Program seminarium:
 • Dr Rick Eigenbrood, Seattle Pacific University: Stosowana Analiza Zachowania i  TEACCH; sprawdzanie dwóch różnych modeli interwencji dla dzieci i młodzieży     z autyzmem (tłumaczenie symultaniczne)
 • Dr Jacek Kozłowski, Uniwersytet Gdański: Dylemat – Stosowana Analiza Zachowania czy TEACCH – głos w dyskusji.
 • Dr Agnieszka Rynkiewicz, Seattle  Pacific University: Zespół Aspergera – Tajemnicze  umysły. Jak je rozpoznawać i jak uczyć.
 • Mgr Agnieszka Maślaczyk – Trzasko, mgr Kalina Markowska, Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku: Rozwijanie „teorii umysłu” u wysoko funkcjonujących dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera

Od godz. 14.00 rozpocznie się rejestracja uczestników, odbiór słuchawek oraz faktur.
Osoby  zainteresowane prosimy o przesłanie karty zgłoszenia na seminarium na adres e-mailowy  sekretariat@autyzm.net.pl  lub do sekretariatu Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem, 80-365 Gdańsk,  ul. Dąbrowszczaków 28.
Jednocześnie  należy opłacić koszt udziału w seminarium  w wysokości 30 zł , na  konto Stowarzyszenia  Pomocy Osobom Autystycznym 80-365 Gdańsk, ul. Dąbrowszczaków 28,  nr konta : 88 1020 1811 0000 0002 0072 0474   z dopiskiem „ Seminarium”.
O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Do pobrania: Karta zgłoszenia na seminarium

Dnia 5 sierpnia 2011 roku przedstawiciele naszego Stowarzyszenia spotkali się w biurze Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku z dyrektorem ECS Basilem Kerskim i jego zastępczynią Patrycją Medowska. W czasie spotkania poruszona została sprawa solidarności z osobami niepełnosprawnymi. Przewodnicząca naszego Stowarzyszenia Małgorzta Rybicka, nawiązując do słów Lecha Wałęsy, który powiedział, że: „Europejskie Centrum Solidarności powinno być miejscem, z którego będzie promieniować wdzięczność, doświadczenie i rozwiązania na przyszłość”, wyraziła nadzieję, że ECS mogłoby być także miejscem znajdowania wzorcowych rozwiązań dotyczących problemów osób niepełnosprawnych. Podczas spotkania mówiono, o konieczności zmian postaw społecznych jak i zmian ustawodawczych, w imię solidarności z najsłabszymi, zgodnie ze słowami Jana Pawła II: „Solidarność to znaczy jeden i drugi, a skoro brzemię, to brzemię niesione razem, we wspólnocie. A więc nigdy: jeden przeciw drugiemu. Jedni – przeciw drugim. I nigdy „brzemię” dźwigane przez człowieka samotnie. Bez pomocy drugich”.

Dyrektor Basil Kerski wyraził chęć współpracy zarówno z naszym Stowarzyszeniem i innymi organizacjami pracującymi na rzecz osób niepełnosprawnych.

Europejskie Centrum Solidarności zostało też wpisane na listę przyjaciół Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym.

Organizatorami spotkania były: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym, Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku  oraz Nadbałtyckie Centrum Kultury,w którego siedzibie , czyli Ratuszu Staromiejskim spotkanie się odbywało.

Jego uczestnikami byli nauczyciele ze szkół i przedszkoli masowych, terapeuci, lekarze, wolontariusze, rodzice, dobroczyńcy i przedstawiciele lokalnych władz. Jak co roku   Odznaką Przyjaciela Dzieci Autystycznych  zostały wyróżnione osoby szczególnie zaangażowane we wspieranie rozwoju i  integrację osób z autyzmem .

W roku 2007  były to:

 • Pani profesor Katarzyna Popowa-Zydroń, która charytatywnie zagrała wspaniały  koncert ,
  z którego dochód został przeznaczony na pomoc osobom  z autyzmem
 • Pani Teresa Tymuła   Soroptymist International  oddzial w Gdańsku, która ten koncert zorganizowała
 • oraz  osoby, które  każdego dnia angażują się w organizowanie jak najlepszych warunków terapii i edukacji uczniów z autyzmem oraz  wspierają ich rozwój.
 • Pani  Wanda Antonowicz  -dyrektor  Zespołu Szkół nr 31  w  Toruniu
 • Pani Małgorzata Chajęcka  Prezes Hipodromu w Sopocie
 • Pani Barbara Czeszejko- Sochacka- wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 61 w Gdańsku
 • Pani Grażyna Kwidzyńska – nauczycielka Przedszkola nr 57 w Gdańsku
 • Pani Małgorzata Rohde  -nauczycielka Przedszkola nr 57 w Gdańsku
 • Pani  Joanna  Mrozewska- nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 45 w Gdańsku
 • Pani Monika Rupińska –Kozak- nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 45 w Gdańsku
 • Pani Alicja Głuszek -nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 45 w Gdańsku

Spotkanie było też poświęcone 15-leciu działalności Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku, z którym Stowarzyszenie od początku swojego istnienia współpracuje. W programie znalazły  się przemówienia   znakomitych gości – arcybiskupa  Tadeusza Gocłowskiego oraz wiceprezydent  Gdańska pani Ewy Kamińskiej,  prezentacja dotycząca historii i rozwoju Ośrodka, film  przedstawiający ulubione aktywności  uczniów, wystawa prac dzieci  i oraz wystawa fotogramów  dokumentujących ważne wydarzenia z życia Ośrodka. Spotkanie zakończył koncert Trójmiejskiego Tria Klezmerskiego.

ZMIEŃ ŚWIAT DZIECI I DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM. ZMIEŃ SWÓJ ŚWIAT - POMÓŻ