Autyzm Diagnoza

Autyzm Dziecko upośledzone umysłowo
Komunikacja werbalna i niewerbalna nie służy do kontaktów interpersonalnych.
Język mówiony i komunikacja niewerbalne
są zaburzone
Mowa służy do komunikacji interpersonalnej. Rozumienie mowy zależy od stopnia upośledzenia umysłowego. Komunikacja niewerbalna kompensuje ograniczone możliwości ekspresji słownej.
Zaburzony rozwój społeczny nie odpowiadający wiekowi umysłowemu. Rozwój społeczny odpowiedni do wieku umysłowego.
Sprawia poważne problemy wychowawcze, związane ze specyficznymi zachowaniami, stereotypiami – jest to niezależne od ilorazu inteligencji posiadanego przez dziecko. Problemy z trudnymi zachowaniami i stereotypami są uzależnione od głębokości upośledzenia umysłowego poważne problemy jedynie w przypadku najgłębiej upośledzonych.
Nie tworzy głębszej więzi z matką i bliskimi
osobami.
Dobry kontakt emocjonalny z matką i innymi osobami z otoczenia.
Rozwój postępuje skokami, jest nieharmonijny. Częste regresy. Rozwój jest harmonijny i systematyczny,
ograniczony jedynie stopniem upośledzenia.

 

Autyzm Dziecko normalne,
lecz o opóźnionym rozwoju
Rozwój mowy – anormalny, rzadki, niekomunikatywny szczebiot. Nie reaguje
na własne imię.
Ok. 9 miesiąca. – gaworzenie, szczebiot. Ok. 12 miesiąca życia – reaguje na swe imię i proste instrukcje.
Opóźnienie i duże trudności w nabywaniu słownictwa. Nie identyfikuje nazw z przedmiotami nawet używanymi na co dzień. Opóźnione, ale regularne wzbogacanie słownictwa. Rozpoznaje nazwy używanych przedmiotów między 12 a 18 miesiącem życia.
Sprawia poważne problemy wychowawcze, związane ze specyficznymi zachowaniami, stereotypiami – jest to Opóźnienie i duże trudności w przyswajaniu gramatyki języka ojczystego. Około 24 miesiąca życia zaczyna tworzyć związki dwuwyrazowe i równoważniki zdań.
Zaburzona komunikacyjna funkcja mowy – mowa stereotypowa, liczne powtórzenia, echolalie bezpośrednie i odroczone. Potrafi wykorzystać posiadane słownictwo i umiejętności językowe do komunikowania się
z osobami ze swojego otoczenia.
Nie interesuje się otoczeniem i nie lubi zmian. Nie interesuje się otoczeniem i nie lubi zmian.
Późno zaczyna nawiązywać relacje społeczne i są one płytkie. Więż z matką jest słaba, dziecko rzadko pozytywnie reaguje na obecność matki. Nawiązuje pozytywną więź emocjonalną od 3 miesiąca życia.
Nie interesuje się normalnymi zabawkami, ale fascynuje się migocącymi światłami, wirującymi przedmiotami itp. Już od 4-6 miesiąca życia interesuje się zabawkami.
Czasami opóźniony rozwój ruchowy. Normalny przebieg rozwoju ruchowego.