Napisz testament Napisz testament

Pamiętaj o Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Autystycznym w swoim testamencie

Pisząc testament, myślimy przede wszystkim o rodzinie i bliskich. Po ich zabezpieczeniu  rozważmy  również zapis na pomoc osobom z autyzmem i ich rodzinom- podopiecznym Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym. Może to być dowolna kwota pieniężna, czy konkretny składnik majątku. Dzięki  decyzji, podejmowanej przez wiele osób,wskazującej nasze Stowarzyszenie w  swoich testamentach, będziemy mogli coraz lepiej wspierać osoby z autyzmem -od wczesnego dzieciństwa po wiek dojrzały.

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym  jest uczestnikiem ogólnopolskiej kampanii „Napisz Testament”, której celem  jest popularyzacja zapisów testamentowych   wśród Polaków.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej kampanii www.napisztestament.org.pl oraz kontaktując się z Małgorzatą Rybicką ze Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym: malgorzatarybicka@spoa.org.pl , tel. +48 511 706 493