O nas Kim jesteśmy?

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym jest organizacją  pożytku publicznego. Zostało założone w Gdańsku w 1991 roku, kiedy osoby z autyzmem nie były jeszcze objęte żadnymi formami pomocy. Dzięki wieloletniej działalności Stowarzyszenia ich sytuacja w województwie pomorskim uległa znaczącej poprawie. SPOA jest laureatem między innymi
nagrody  im. Lecha Bądkowskiego dla najlepszej gdańskiej organizacji pozarządowej w roku 2011, honorowego wyróżnienia za zasługi dla Województwa Pomorskiego w 2012r oraz konkursu „Gdynia bez barier” w 2013 roku.

Celem działań Stowarzyszenia jest organizowanie systemu pomocy dla osób z autyzmem od wczesnego dzieciństwa po wiek dojrzały w ramach programu Żyć Razem.

Z inicjatywy Stowarzyszenia powstały w Trójmieście:

 • Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i   Młodzieży z  Autyzmem .
 • Poradnia dla Osób Autystycznych .
 • Klasy dla dzieci autystycznych przy szkołach w Gdańsku i Gdyni.

 

Stowarzyszenie prowadzi:

 • Centra Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla Dorosłych Osób z Autyzmem w Gdańsku i Gdyni www.autyzmcentrum.org.pl, w którym kilkanaście dorosłych osób z autyzmem z województwa pomorskiego jest przygotowanych do podjęcia aktywności zawodowej i prowadzenia maksymalnie samodzielnego życia.
 • Punkt poligraficzny, w którym zatrudnione są dorosłe osoby z autyzmem.

 

Stowarzyszenie realizuje następujące nowe projekty: 

 • “ŻYĆ RAZEM – Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Osób z Autyzmem”
  w okresie od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2019 r. współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Konkursu nr 2/2016 – „Kurs na samodzielność”.
 • “ŻYĆ RAZEM – Wsparcie osób z autyzmem w placówkach województwa pomorskiego” w okresie od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2018 r. współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 • Autorski projekt „Zrozumieć Autyzm”. Program Pomocy Osobom Autystycznym z Terenów Wiejskich oraz Ich Rodzinom (www.zrozumiecautyzm.eu)
 • “ŻYĆ RAZEM – Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Osób z Autyzmem”
  w okresie od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2017 r. współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych-projekt zakończony.
 • Budowa Wspólnoty Domowej dla Dorosłych Osób z Autyzmem im. Arkadiusza Rybickiego – pierwszy miejski domu stałego zamieszkania, modelowa placówka dostosowana do potrzeb tych osób.
 • Działania na rzecz zmian prawnych, które pozwolą na tworzenie małych placówek dla dorosłych osób z autyzmem w całym kraju i współfinansowanie ich z budżetu.