Objawy Objawy

OBJAWY AUTYZMU WEDŁUGKRYTERIÓW DIAGNOSTYCZNYCH DSM-IV
Dla prawidłowego ustalenia diagnozy autyzmu niezbędne jest uwzględnienie następujących kryteriów:

A. Łącznie sześć (lub więcej) punktów z grup objawów 1, 2, 3, w tym przynajmniej dwa z grupy 1 i po jednym z grup 2 i 3:

1. Jakościowe zaburzenia interakcji społecznych , manifestowane przez przynajmniej dwa z następujących:
a) znaczne zaburzenia w używaniu różnorodnych zachowań niewerbalnych, takich jak kontakt wzrokowy, mimika twarzy, postawa ciała i gestykulacja służąca regulowaniu interakcji społecznych
b) brak rozwoju relacji z rówieśnikami, odpowiednich do wieku rozwojowego
c) brak spontanicznego dzielenia się radościami, zainteresowaniami lub osiągnięciami z ludźmi (np. brak pokazywania, przynoszenia lub wskazywania przedmiotów zainteresowania)
d) brak świadomości fizycznej obecności lub uczuć innych ludzi;

2. Jakościowe zaburzenia w komunikowaniu się, manifestowane przez przynajmniej jedno z następujących:
a) opóźnienie lub całkowity brak rozwoju mowy ( czemu nie towarzyszy próba kompensowania przez alternatywne sposoby komunikacji, takie jak gestykulacja lub mimika)
b) u jednostek z adekwatną mową znacznie zaburzona umiejętność do inicjowania lub podtrzymywania konwersacji z innymi
c) stereotypowe i powtarzające się użycie języka lub język idiosynkratyczny
d) brak zróżnicowanych, spontanicznych zabaw w udawanie lub zabaw grupowych odpowiednich do poziomu rozwojowego

3. Ograniczone, powtarzające się i stereotypowe wzorce zachowań, zainteresowań i aktywności, manifestowane przez przynajmniej jedno z następujących:
a) pochłaniające przywiązanie do jednego lub więcej stereotypowych i ograniczonych wzorców zachowania, które są anormalne ze względu na swe nasilenie lub przedmiot
b) widoczne nieelastyczne przywiązanie do specyficznych, niefunkcjonalnych rutyn lub rytuałów
c) stereotypowe i powtarzające się manieryzmy ruchowe (np. trzepotanie rękami lub palcami lub złożone ruchy ciała)
uporczywe zaabsorbowanie fragmentami przedmiotów

B. Opóźnienia lub nienormalne funkcjonowanie w przynajmniej jednej z następujących sfer, zapoczątkowane przez trzecim rokiem życia:

1. Interakcje społeczne
2. Język używany do komunikacji społecznej
3. Symboliczna lub wyobrażeniowa zabawa

C. Zaburzenie nie odpowiada lepiej Zespołowi Retta lub Dziecięcemu Zaburzeniu Dezintegracyjnemu

DSM-IV, czyli Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders-IV, jest to diagnostyczno-statystyczny podręcznik zaburzeń psychicznych opracowany przez Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne, który zawiera klasyfikacje oraz szczegółowe kryteria diagnostyczne zaburzeń psychicznych. Podręcznik ten jest co kilka lat rewidowany, ostatnia wersja pochodzi z 1994r.