fbpx

Konsultacje i diagnostyka

Punkt Konsultacyjno – Diagnostyczny SPOA

 

Diagnostyka autyzmu

 

Zespół konsultantów składa się z psychologów i oligofrenopedagogów z wieloletnim stażem pracy z osobami ze spektrum autyzmu. Specjaliści piszą opinię diagnostyczną (potwierdzającą lub wykluczającą zaburzenia ze spektrum autyzmu) w oparciu o pogłębiony wywiad z rodzicami lub opiekunami dziecka, dokumentację psychologiczną i medyczną dostarczoną przez rodziców lub opiekunów, bezpośrednią obserwację zachowań dziecka w trakcie zabawy swobodnej i nastawionej na kontakt z badającymi. Wnikliwie analizowane są materiały filmowe obrazujące funkcjonowanie dziecka w środowisku domowym i rówieśniczym. Jeśli istnieje potrzeba, rodzice otrzymują informacje z pomocy jakich innych specjalistów powinni skorzystać.

 

Proces diagnostyczny najczęściej obejmuje dwa spotkania.

Jego koszt wynosi – 460,00 zł netto

Na powyższe usługi jest możliwość wystawienia faktury VAT. Zgłoszenia przyjmowane są po godzinie 14.00, pod numerem telefonu: 504- 772- 667 (7 dni w tygodniu).

 

Konsultacje

Punkt prowadzi także konsultacje. W trakcie konsultacji ustalane są indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne oraz metody ich realizacji. Rodzice otrzymują dokładne wskazówki dotyczące sposobu realizacji programu, organizacji życia codziennego oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Koszt konsultacji to 120,00 zł netto za godzinę zegarową. Przygotowanie programu – 180,00  zł netto.

Na powyższe usługi jest możliwość wystawienia faktury VAT. Kontakt w sprawie konsultacji pod numerem: 504-772-667 (codziennie po godzinie 14.00).

 

Zapisy:

 

Skład zespołu konsultacyjno-diagnostycznego:

Beata Gawron – psycholog, certyfikowany terapeuta behawioralny;
Kalina Markowska – Kawczyńska – psycholog, certyfikowany terapeuta behawioralny;
Agnieszka Maślaczyk – Trzasko – oligofrenopedagog, certyfikowany terapeuta behawioralny;
Angelika Miłosz – psycholog, certyfikowany terapeuta behawioralny;
Małgorzata Okoniewska – oligofrenopedagog, certyfikowany terapeuta behawioralny;
Aleksandra Pinkiewicz – oligofrenopedagog, certyfikowany terapeuta behawioralny;
Grażyna Romanowska – oligofrenopedagog, certyfikowany terapeuta behawioralny;
Ewa Śniegowska – oligofrenopedagog, certyfikowany terapeuta behawioralny;
Aleksandra Zazulak – oligofrenopedagog, certyfikowany terapeuta behawioralny.

 

 

ZMIEŃ ŚWIAT DZIECI I DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM. ZMIEŃ SWÓJ ŚWIAT - POMÓŻ