Oferta Materiały i pomoce

OFERTA WYDAWNICZA SPOA
Wszystkie książki można nabywać bezpośrednio w Stowarzyszeniu lub składać zamówienia drogą telefoniczną, listowną lub faxem. Przy sprzedaży wysyłkowej (za zaliczeniem pocztowym) do ceny książek doliczane są ceny pocztowe.

 • THEO PETERS „AUTYZM – co to jest i jak go rozpoznać?”
  Napisana przystępnym językiem książka zawiera zdobyte dotychczas informacje na temat autyzmu, jego przyczyn i sposobów diagnozowania oraz rodzajów możliwej terapii. Szczególnie polecana rodzicom, niepewnym co do rodzaju zaburzenia zaobserwowanego u swojego dziecka.
  CENA 12 zł


 • „EDUKACJA OSÓB AUTYSTYCZNYCH W PRAKTYCE I BADANIACH NAUKOWYCH” (RED. HANNY JAKLEWICZ) Konferencja naukowa Gdańsk, 5.12-6.12.1997,Gdańsk, SPOA
  Książka stanowi zapis konferencji naukowej „Edukacja osób autystycznych w praktyce i badaniach naukowych”, która odbyła się w grudniu 1997 roku.Wśród autorów referatów są m.in.: H.Jaklewicz,T.Gałkowski,Z.Kułakowska,Z.Szot, M.Wroniszewski. Tematyka zawiera się miedzy diagnozą a terapią dzieci z autyzmem oraz z zespołem Retta. Odrębną część książki stanowią sesje panelowe i streszczenia warsztatów na temat terapii behawioralnej.
  CENA 25 zł

 

 • LYNN MCCLANNAHAN i PATRICIA J. KRANTZ, „PLANY AKTYWNOŚCI DLA DZIECI Z AUTYZMEM. UCZENIE SAMODZIELNOŚCI”, SPOA, Gdańsk 2002
  Proste, a zarazem rewolucyjne narzędzie nauczania. Książka uczy jak opracowywać plany aktywności dzieci autystycznych tak, by umożliwić im wykonywanie czynności przy znacznie zredukowanej kontroli ze strony dorosłych osób. W tej książce rodzice i profesjonaliści znajdą szczegółowe instrukcje, które pomogą im ułożyć plan aktywności zarówno małych dzieci, młodzieży jak i dorosłych.
  Nakład wyczerpany


 • TERAPIA BEHAWIORALNA OSÓB Z AUTYZMEM. WYBRANE ZAGADNIENIA”, (POD RED. MAŁGORZATY RYBICKIEJ) SPOA, Gdańsk 2003
  Książka zawiera materiały z I Międzynarodowej Konferencji dotyczącej Terapii Behawioralnej Oosób z Autyzmem, która odbyła się w Gdańsku w dniach 7 – 9 czerwca 2002 r. Odpowiedzi na pytania, czym jest terapia behawioralna, czym się zajmuje w odniesieniu do osób z autyzmem, jakimi metodami się posługuje, jak udowodnić jej skuteczność, dają wybitni specjaliści: prof. Ivar Lovaas – twórca Programu Wczesnej Interwencji na Uniwersytecie Kalifornijskim, dr Patricia Krantz i dr Lynn McClannahan – dyrektorki Princeton Chold Development Institute. Na temat doświadczeń polskich ośrodków piszą praktycy – terapeuci z Gdańska, Krakowa i Poznania.
  Cena 20 zł 

 

 •  KOLET JANNSEN, „MÓJ BRAT JAK HURAGAN” , Wydawnictwo Novus Orbis we współpracy ze SPOA, Gdańsk 2004
  Jest to współczesna powieść dla młodzieży dotycząca problematyki autyzmu. Flamandzka pisarka w przystępny, prosty sposób przedstawia fragment życia autystycznego Andreasa, stara się opisać jego sposób widzenia świata, jego reakcje i odczucia wobec wydarzeń z jego życia w zestawieniu z  odbiorem tych samych wydarzeń i reakcji Andreasa widzianych oczami jego siostry.
  Cena 15 zł

 

SERIA BROSZUR:

Jak kierować zachowaniem
Wydawcą oryginalnej wersji jest amerykańskie wydawnictwo PRO-ED, a redaktorami serii są wybitni teoretycy i praktycy terapii behawioralnej R.Vance Hall i Marylin L.Hall.

 • R.Vance Hall , Marylin L.Hall, Jak stosować wzmocnienia, SPOA, Gdańsk 2000.
  Systematyczne nagradzanie to najskuteczniejszy sposób uczenia nowych zachowań, a wybór i zastosowanie odpowiednich wzmocnień to ważny krok w kierunku rozwiązania wielu problemów związanych z zachowaniem i nauką.

  Nakład wyczerpany

 

 • Sebastian Striefel, Jak uczyć przez modelowanie i imitację, SPOA, Gdańsk 2000.
  Książka zawiera teoretyczne informacje, procedury, przykłady i ćwiczenia, ułatwiające zrozumienie zasad modelowania i naśladowania, pomagające czytelnikowi korzystającemu z tych technik opanować umiejętność uczenia.
  Nakład wyczerpany

 

 • R.Vance Hall , Marylin L.Hall, Jak stosować systematyczną uwagę i aprobatę, SPOA, Gdańsk 2000.
  Wzmocnienie społeczne jest jednym z najefektywniejszych sposobów motywowania innych. Niektórzy ludzie rozwijają tę umiejętność w sposób naturalny, korzystając z niej intuicyjnie, inni muszą się jej uczyć. Książka prezentuje program mający pomóc tym ostatnim w rozwinięciu umiejętności posługiwania się wzmocnieniami społecznymi.

  Nakład wyczerpany

 

 • Teodoro Ayllon, Jak stosować gospodarkę żetonową i system punktowy, SPOA, Gdańsk 2000.
  Gospodarka żetonowa jest to bardziej skomplikowany system motywacji niż opisany w broszurze Jak stosować wzmocnienia. Jest bardzo skuteczna w uczeniu złożonych umiejętności edukacyjnych i dotyczących samodzielności. Znajduje ona zastosowanie w pracy nauczyciela w szkole masowej i specjalnej, w domach pomocy społecznej oraz w wychowywaniu dzieci w normie intelektualnej i z zaburzeniami rozwojowymi.

  Nakład wyczerpany

 

 • Nathan H. Azrin, Victoria A. Besalel, Jak stosować praktykę pozytywną, autokorekcję i hiperkorekcję, SPOA, Gdańsk 2000.
  Książka prezentuje metody eliminowania zachowań niepożądanych, oparte na systematycznym powtarzaniu poprawnego zachowania, po tym gdy wystąpiło zachowanie nieprawidłowe. Szczególnie cenne są przykłady zastosowania tych metod przy pracy nad agresją, skłonnością do kradzieży, jąkaniem, moczeniem nocnym i treningiem czystości oraz nad zarządzaniem klasą szkolną.

  Nakład wyczerpany

 

 • Karen Esveldt-Dawson, Alen E. Kazdin, Jak utrwalać wyuczone zachowanie, SPOA, Gdańsk 2000.
  Książka zawiera informacje o sposobach utrwalania umiejętności dzieci autystycznych i upośledzonych umysłowo, które zostały wyuczone przy pomocy specjalnego programu tak, by nie stracić osiągniętego sukcesu.

  Nakład wyczerpany