Projekty

„OzA – Testowanie gdańskiego modelu wsparcia dorosłych Osób z Autyzmem”

Gmina Miasta Gdańska/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego „OzA – Testowanie gdańskiego modelu wsparcia dorosłych Osób z Autyzmem” Celem projektu jest zwiększenie oferty oraz poprawa jakości działań w obszarze wsparcia dorosłych osób z niepełnosprawnością z autyzmem poprzez przetestowanie modelu...

ŻYĆ RAZEM – Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Osób z Autyzmem

Nr i data umowy zawartej z PFRON: ZZO/000240/11/D z dnia 16 maja 2017 r. oraz Aneks nr 2 z dnia 17 maja 2018 r. Celem projektu jest nabycie umiejętności i kompetencji społeczno-zawodowych niezbędnych do osiągnięcia maksymalnie samodzielnego funkcjonowania około 47 osób z autyzmem poprzez...

RAZEM SPRAWNIEJ

Nr i data umowy zawartej z PFRON: ZZO/000264/11/D z dnia 14 grudnia 2017 r. Kierunek pomocy 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych, Typ projektu (zgodnie z umową): Wsparcie realizowane poza placówką (w szczególności: szkolenia, kursy, warsztaty, grupowe i indywidualne zajęcia, usługi wspierające)   Charakterystyka projektu...

ZROZUMIEĆ AUTYZM

Projekty zakończone.

Program Pomocy Osobom Autystycznym z Terenów Wiejskich oraz ich Rodzinom

O programie „Żyć razem”

W trakcie realizacji.

Celem działań Stowarzyszenia jest organizowanie systemu pomocy dla osób z autyzmem od wczesnego dzieciństwa po wiek dojrzały w ramach programu Żyć Razem.

Żyć razem – wsparcie osób z autyzmem w placówkach województwa pomorskiego

Projekt zakończony.

Drugi etap kluczowego projektu Stowarzyszenia.

ZMIEŃ ŚWIAT DZIECI I DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM. ZMIEŃ SWÓJ ŚWIAT - POMÓŻ