fbpx

Prezentacja Wspólnoty

Wspólnota domowa dla Dorosłych Osób z Autyzmem

 

Prezentacja wspólnoty domowej

 

previous arrow
next arrow
Slider

 

Według danych szacunkowych w Polsce może być około 340 tys. osób z autyzmem. Ich sytuacja nie jest najlepsza. Nie ma zorganizowanego systemu wsparcia dla nich i ich rodzin. Mogą one liczyć jedynie na pomoc organizacji pozarządowe oraz niektóre samorządy. Szczególnie trudna jest sytuacja dorosłych osób z autyzmem. Praktycznie nie zauważa się ich obecności. Opiekę nad nimi sprawują najczęściej rodzice lub krewni, a kiedy ich zabraknie, odsyłani są do nieprzystosowanych dla nich domów pomocy społecznej lub szpitali psychiatrycznych, gdzie często poddawani są przemocy farmakologicznej.

Najlepszym rozwiązaniem istniejącej sytuacji jest budowa małych domów, w których osoby z autyzmem będą mogły nadal uczyć się, rozwijać swoje umiejętności, pobierać terapię i prowadzić samodzielne życie. 06 lipca 2010 roku Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku podjęło decyzję o budowie pierwszej Wspólnoty Domowej i nadaniu jej im. Arama Rybickiego.

Wspólnota domowa – ZOBACZ OD ŚRODKA

Wspólnota Domowa im. Arama Rybickiego będzie nie tylko miejscem stałego zamieszkania dla dorosłych osób z autyzmem, ale będzie także placówką modelową, na której będą się wzorować inne organizacje pracujące z osobami z autyzmem.

ZMIEŃ ŚWIAT DZIECI I DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM. ZMIEŃ SWÓJ ŚWIAT - POMÓŻ