Blog

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym zaprasza na Szkolenie dla rodziców i rodzeństwa dorosłych osób z autyzmem zamieszkujących Gminę Miasta Gdańsk

TERMIN: 30 października 2021

Czas trwania: 9.00-15.00
Szkolenie jest bezpłatne
FORMA: ON-LINE

Zgłoszenia przyjmujemy e-mailowo na adres: szkolenia@spoa.org.pl do 22 października 2021 r.

KARTA ZGŁOSZENIA WORD: WORD_KARTA-ZGŁOSZENIA-UCZESTNICTWA-W-SZKOLENIU
KARTA ZGŁOSZENIA PDF: pdf_KARTA-ZGŁOSZENIA-UCZESTNICTWA-W-SZKOLENIU

Zakres szkolenia:

  • Charakterystyka dorosłych osób z autyzmem, z uwzględnieniem potrzeb zmieniających się z wiekiem.
  • Główne założenia terapii behawioralnej.
  • Kształtowanie zachowań adaptacyjnych u dorosłych osób z autyzmem.
  • Budowanie systemu motywacyjnego.
  • Analizowanie trudnych zachowań pod kątem ich funkcji i ewentualnych przyczyn medycznych.
  • Strategie proaktywne i reaktywne w pracy nad trudnymi zachowaniami.
  • Informacja o etycznych aspektach terapii.
  • Informacja o prawach osób niepełnosprawnych.

Szkolenie poprowadzi:

Dariusz Masternak – psycholog, oligofrenopedagog, certyfikowany superwizor behawioralny PLTB. Od 20 lat pracuje z dziećmi i dorosłymi osobami z autyzmem. Prowadzi terapię, szkolenia, superwizje i diagnozy. Jest superwizorem placówek dla osób dorosłych Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z biurem Stowarzyszenia pod numerem telefonu: 798-073-252

INFORMACJA O SZKOLENIU W PLIKU PDF DO POBRANIA: rodzice i rodzeństwo dorosłych osób z autyzmem 30 pażdziernika 2021

 

 

 

 

 

Zapraszamy wszystkich Członków Stowarzyszenia na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, które odbędzie się w dniu 24 września tj. w piątek w siedzibie Wspólnoty Domowej dla Dorosłych Osób z Autyzmem im. Arama Rybickiego w Gdańsku przy ul. Malczewskiego 133:
I termin zebrania godz. 17.00.
II termin zebrania godz. 17.15.
Porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania, wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
2. Przyjęcie Porządku Obrad
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
6. Uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2020
7. Sprawozdanie Zarządu z działalności SPOA za rok 2020
8. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi SPOA
9. Wybór nowego Zarządu SPOA
10. Wybór Komisji Rewizyjnej
11. Dyskusja i głosowanie dotyczące kierunków działania na rok 2021
12. Podjęcie uchwały dotyczącej kierunków działania na rok 2021
13. Wolne wnioski
14. Podjęcie uchwał
15. Zakończenie Walnego Zebrania
Zaproszenie na Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym do pobrania: Walne_SPOA_2021_zaproszenie
Proszę wszystkich Członków o niezawodne przybycie. Będziemy wspólnie decydować o kierunkach rozwoju Stowarzyszenia.
Przypominam, że zgodnie z par.15 pkt 3 Statutu nieusprawiedliwiona nieobecność na dwóch Walnych Zebraniach wiąże się z utratą członkostwa.
Proszę również o uregulowanie zaległych składek członkowskich.
Do zobaczenia na Walnym Zebraniu
Małgorzata Rybicka – przewodnicząca

ZMIEŃ ŚWIAT DZIECI I DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM. ZMIEŃ SWÓJ ŚWIAT - POMÓŻ