Blog

SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH Z GMINY MIASTA GDAŃSK 8 PAŹDZIERNIKA 2021

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym zaprasza na Szkolenie dla pracowników samorządowych Gminy Miasta Gdańsk dot. dorosłych osób z autyzmem

Termin: 8 października 2021
czas trwania: 8.00-14.00

Szkolenie jest bezpłatne
FORMA: ON-LINE

KARTA ZGŁOSZENIOWA WORD: WORD_KARTA-ZGŁOSZENIA-UCZESTNICTWA-W-SZKOLENIU
KARTA ZGŁOSZENIOWA PDF: pdf_KARTA-ZGŁOSZENIA-UCZESTNICTWA-W-SZKOLENIU

Zgłoszenia przyjmujemy e-mailowo na adres: szkolenia@spoa.org.pl do 1 października 2021 r. poprzez formularz zgłoszeniowy.

Zakres szkolenia:

 • Specyfika funkcjonowania dorosłej osoby z autyzmem, w tym bariery w nabywaniu nowych umiejętności ze względu na odmienną motywację, zaburzone interakcje społeczne, problemy w komunikowaniu się, sztywne wzorce zachowań, problemy sensoryczne.
 • Zmiany w sposobie funkcjonowania osoby z autyzmem na kolejnych etapach życia.
 • Współwystępujące z autyzmem zaburzenia zdrowotne oraz inne niepełnosprawności, w tym niepełnosprawność intelektualna i ich wpływ na funkcjonowanie osoby z autyzmem.
 • Komunikacja i współpraca z osobami z autyzmem.
 • Przekazanie wiedzy na temat operacji i strategii motywacyjnych.
 • Nauka analizowania trudnego zachowania pod kątem jego funkcji – pozyskanie/unikanie: aktywności, przedmiotów, uwagi i bodźców sensorycznych oraz ewentualne przyczyny medyczne zachowań trudnych.
 • Sposoby radzenia sobie z zachowaniami trudnymi:
        a. strategie proaktywne mające na celu zapobieganie zachowaniom trudnym klienta z autyzmem,
  b. przegląd strategii reaktywnych.
 • Kształtowanie umiejętności stosowania podpowiedzi wizualnych i manualnych, ułatwiających osobom z autyzmem adaptację do nowego otoczenia.
 • Możliwości świadczenia pomocy dla OzA oraz członków ich rodzin.

Szkolenie poprowadzą:
Małgorzata Marszałek i Zofia Brzeska – certyfikowane terapeutki i superwizorki behawioralne PLTB. Superwizorki SORW dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku. Od wielu lat prowadzą szkolenia oraz wykłady dotyczące terapii behawioralnej osób ze spektrum autyzmu, diagnozują dzieci i młodzież, konsultują programy terapeutyczne osób z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi. Są współautorkami artykułów naukowych oraz serii pomocy edukacyjnych do nauki umiejętności społecznych dla nauczycieli i rodziców dzieci z autyzmem.

Administratorami danych osobowych są partnerzy projektu: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku

O ZAKWALIFIKOWANIU SIĘ DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ ORAZ DOSTARCZENIE DOKUMENTÓW KWALIFIKACYJNYCH PARTNEROWI PROJEKTU MOPR W GDAŃSKU W DRODZE REKRUTACJI

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z biurem Stowarzyszenia pod numerem telefonu: 798-073-252

DO POBRANIA INFORMACJA O SZKOLENIU W PLIKU PDF : pracownicy samorządowi z Gminy Miasta Gdańsk

Podziel się

ZMIEŃ ŚWIAT DZIECI I DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM. ZMIEŃ SWÓJ ŚWIAT - POMÓŻ