„OD-NOWA ZDROWIA” pracowników Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym

 

 

 

Projekt „OD-NOWA ZDROWIA” pracowników Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym
Umowa nr RPPM.05.04.02-22-0026/17-02

Realizacja w okresie od 04.2018 r. do 12.2020 r.

ZADANIE 1. WSPARCIE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ PODCZAS DZIAŁAŃ PROJEKTOWYCH I ŚWIADCZENIA PRACY

Wsparcia asystenckie dla 4 pracowników niepełnosprawnych z autyzmem, prace adaptacyjne pomieszczenia tzw. sali wyciszeń oraz zakup niezbędnego wyposażenia

ZADANIE 2. WSPARCIE PSYCHOFIZYCZNE PRACOWNIKÓW

Realizacja kart MULTI-SPORT; badania profilaktyczne dla pracowników zgodnie z indywidualnymi potrzebami ; wsparcie psychologiczne indywidualne i grupowe;  porady dietetyka; organizacja spotkań dla pracowników w formie pikników integracyjno-edukacyjnych

ZADANIE 3. ZAPOBIEGANIE OBCIĄŻENIOM MIĘŚNIOWO-SZKIELETOWYM – zakupiono sprzęt , w tym: 1 podnośnik oraz 5 sztuk krzeseł kąpielowych dla podopiecznych Wspólnoty Domowej dla Dorosłych Osób z Autyzmem; wyposażenie 6 stanowisk pracy: 6 sztuk ergonomicznych foteli biurowych wraz z podnóżami dla pracowników administracyjnych i dla pracowników z autyzmem.

ZADANIE 4. WSPARCIE MERYTORYCZNE

Superwizje realizowane  przez Partnera Poradnię RUBIKON – konsultacje specjalistyczne dla pracowników w ustalonych terminach.

 

ZMIEŃ ŚWIAT DZIECI I DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM. ZMIEŃ SWÓJ ŚWIAT - POMÓŻ