Dla nauczycieli i terapeutów

Szkolenia

Oferujemy następujące szkolenia specjalistyczne:

 

 • TRZY-MODUŁOWY KURS BAZOWY DOTYCZĄCY TERAPII BEHAWIORALNEJ W TEORII I PRAKTYCE, PRZEZNACZONY DLA NAUCZYCIELI, TERAPEUTÓW I OSÓB PRACUJĄCYCH Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ Z AUTYZMEM
 • UCZEŃ Z ZESPOŁEM ASPERGERA I Z AUTYZMEM WYSOKOFUNKCJONUJĄCYM W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
 • STRATEGIE POSTĘPOWANIA WOBEC TRUDNYCH ZACHOWAŃ OSÓB ZE SPEKTRUM AUTYZMU
 • TEORIA UMYSŁU Z UWZGLĘDNIENIEM ASPEKTU KOMUNIKACJI„TERAPIA BEHAWIORALNA W TEORII I PRAKTYCE. 3-MODUŁOWY KURS BAZOWY” – trwają zapisy na edycję jesienną w 2024 roku

Kurs obejmie dwa weekendy (45 godzin dydaktycznych), odbędzie się stacjonarnie w siedzibie Wspólnoty Domowej dla Dorosłych Osób z Autyzmem im. Arama Rybickiego w Gdańsku.

Termin:

weekend pierwszy   27-29 września 2024r.

piątek w godz. 16.00-19.00

sobota w godz. 9.00-16.00

niedziela w godz. 9.00-15.00

 

weekend drugi 25-27 październik 2024r.

piątek w godz. 16.00-19.00

sobota w godz. 9.00-16.00

niedziela w godz. 9.00-15.00

 

Tematyka:

I moduł: Teoretyczne podstawy Stosowanej Analizy Zachowania

 • Stosowana Analiza Zachowania jako nauka.
 • Podstawowe terminy.
 • Prawa uczenia się.
 • Warunkowanie klasyczne.
 • Warunkowanie sprawcze

II moduł: Teoria uczenia w praktyce

 • Budowanie motywacji.
 • Ocena poziomu funkcjonowania.
 • Metody i techniki uczenia.
 • Tworzenie programów edukacyjnych ze szczególnym naciskiem na kształtowanie umiejętności kluczowych,
  w tym komunikacji w oparciu o VB.
 • Dokumentowanie procesu uczenia.

III moduł: Praca nad zachowaniami trudnymi w oparciu o Stosowaną Analizę Zachowania

 • Funkcjonalna analiza zachowania.
 • Proaktywne i reaktywne strategie radzenia sobie z zachowaniami trudnymi.
 • Tworzenie, dokumentowanie i analiza procesu modyfikacji trudnych zachowań.
 • Ukończenie kursu jest pierwszym i niezbędnym warunkiem uprawniającym do rozpoczęcia jednej ze ścieżek uzyskania certyfikatu terapeuty behawioralnego. Szczegóły na stronie www.terapeutabehawioralny.pl

Osoba prowadząca kurs: Beata Ignaczewska  – Pedagog specjalny, certyfikowany superwizor stosowanej analizy zachowania, dyrektor Centrum Terapii Behawioralnej oraz twórca  autorskich Niebieskich Przedszkoli w Polsce.  Wykładowca na Uniwersytecie  SWPS w Sopocie, Warszawie i Katowicach.  Na terenie całej Polski prowadzi konsultacje, superwizje oraz szkolenia ze stosowanej analizy zachowania.  Superwizuje placówki edukacyjne, terapeutyczne na terenie całej Polski. Terapeuta ACT ( terapii akceptacji i zaangażowania) i wykładowca na Uczelni Humanitas w Sosnowcu.  W trakcie psychoterapii poznawczo- behawioralnej dzieci i młodzieży.

Czas trwania: 2 weekendy x 17 godz. zegarowych = 45 godz. wykładowych
Liczba uczestników:  do 25 osób

Koszt uczestnictwa:
410,00 zł za moduł x 3 = 1230,00 zł ( wartość z podatkiem VAT) od osoby z możliwością zapłaty za każdy moduł kursu oddzielnie. W przypadku zainteresowania jedynie wybranym modułem, prosimy o dopisanie tej informacji w zgłoszeniu. 

Prosimy o potwierdzanie uczestnictwa i dokonywanie wpłat do 20 września na nr konta Stowarzyszenia:

BANK PKO BP S.A. II o/Gdańsk nr 88 1020 1811 0000 0002 0072 0474

Sposób zgłaszania uczestnictwa w kursie:
za pomocą karty zgłoszenia uczestnictwa w kursie(do pobrania niżej) i przesłania pocztą elektroniczną na adres e-mail autyzm@spoa.org.pl w tytule: „zgłoszenie na kurs behawioralny wrzesień 2024”.

Dodatkowe informacje:
Uczestnicy otrzymują komplet materiałów szkoleniowych w postaci elektronicznej.
Uczestnicy otrzymują zaświadczenia o ukończeniu kursu.
Warunkiem przeprowadzenia kursu jest zebranie wystarczającej ilości zgłoszonych uczestników minimum 20 osób.

 

Pliki do pobrania:

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KURSIE :

word_KARTA-ZGLOSZENIA-UCZESTNICTWA-W-KURSIE

pdf_KARTA-ZGLOSZENIA-UCZESTNICTWA-W-KURSIE

Oświadczenie zwolnienia podmiotu z podatku VAT:

 OSWIADCZENIE_zw._z_vat_SZKOLENIA

OSWIADCZENIE_zw._z_vat_SZKOLENIA

 

 


 

UCZEŃ Z ZESPOŁEM ASPERGERA I Z AUTYZMEM WYSOKOFUNKCJONUJĄCYM W PRZEDSZKOLU I SZKOLE

 

SZKOLENIE JEST ADRESOWANE DO:

 • rad pedagogicznych szkół publicznych i niepublicznych oraz integracyjnych;
 • do nauczycieli, terapeutów, pedagogów specjalnych, psychologów zainteresowanych efektywnymi metodami edukacji i terapii osób z zespołem Aspergera i z autyzmem wysoko funkcjonującym,
 • do osób pragnących poznać podstawy diagnostyki.

CELE SZKOLENIA:

 • przedstawienie problematyki zespołu Aspergera i autyzmu wysoko funkcjonującego w środowisku szkolnym i domowym.
 • zapoznanie się z metodami pracy i ich praktycznym wykorzystaniem w przedszkolu, szkole oraz w domu.
 • Przegląd narzędzi diagnostycznych.

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Charakterystyka funkcjonowania z Zespołem Aspergera i autyzmem wysokofunkcjonującym z uwzględnieniem funkcjonowania dziecka w poszczególnych obszarach (intelekt,emocje, funkcjonowanie społeczne, komunikowanie się,specyficzne zainteresowania).
 • Strategie nauczania:ustalenie celów nauczania, wsparcie organizacyjne dobór treści, metod i form pracy.
 • Możliwości wykorzystanie na lekcji technik rozwijających motywację
 • Radzenie sobie z problemami występującymi u dzieci z Zespołem Aspergera i z autyzmem wysokofunkcjonującym najczęściej pojawiającymi się w przedszkolu, szkole oraz w domu.
 • Rola „nauczyciela-cienia” w przedszkolu i szkole

Czas:

15 godz. dydaktycznych

Miejsce:

Gdańsk

Koszt

492,00 zł od osoby (kwota z podatkiem VAT).

Termin szkolenia:

Trwają zapisy na listę osób oczekujących na kolejną edycję w 2024 r.

 


 

STRATEGIE POSTĘPOWANIA WOBEC TRUDNYCH ZACHOWAŃ OSÓB ZE SPEKTRUM AUTYZMU

 

CELE SZKOLENIA:

 • Rozpoznawanie zachowań niepożądanych,
 • Definicja i pomiar zachowań trudnych,
 • Kroki postępowania przed rozpoczęciem interwencji,
 • Analiza funkcjonalna zachowania.

 

METODY:

 • Kontrola bodźców,
 • Kontrola konsekwencji,
 • Konstruowanie programów redukujących zachowania niepożądane,
 • Możliwość analizy zachowania trudnego na podstawie nagranego materiału dostarczonego przez kursantów. Warunkiem jest dostarczenie pisemnej zgody rodziców dziecka.

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i warsztatów.

Czas:

15 godzin dydaktycznych

Koszt:

492,00 zł od osoby (kwota z podatkiem VAT).

Termin szkolenia:

Trwają zapisy na listę osób oczekujących na kolejną edycję szkolenia planowaną w 2024 r.

 

Szkolenie jest jednym z kilku specjalistycznych szkoleń prowadzących
do uzyskania certyfikatu terapeuty behawioralnego.

 


 

 

UWAGA – W przypadku szkoleń wyjazdowych koszt pozostaje niezmienny przy liczebności grupy min. 20 uczestników. Dodatkowo przy odległości powyżej 100 km od Gdańska doliczamy koszty przejazdów. W przypadku osób, których koszt uczestnictwa pokrywany jest ze środków publicznych istnieje możliwość zastosowania stawki zwolnionej z VAT – po dostarczeniu do SPOA stosownego

 

Kontakt:
SPOA

ZMIEŃ ŚWIAT DZIECI I DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM. ZMIEŃ SWÓJ ŚWIAT - POMÓŻ