Dla nauczycieli i terapeutów

Szkolenia

Oferujemy następujące szkolenia specjalistyczne:

 

 • TRZY-MODUŁOWY KURS BAZOWY DOTYCZĄCY TERAPII BEHAWIORALNEJ W TEORII I PRAKTYCE, PRZEZNACZONY DLA NAUCZYCIELI, TERAPEUTÓW I OSÓB PRACUJĄCYCH Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ Z AUTYZMEM
 • UCZEŃ Z ZESPOŁEM ASPERGERA I Z AUTYZMEM WYSOKOFUNKCJONUJĄCYM W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
 • STRATEGIE POSTĘPOWANIA WOBEC TRUDNYCH ZACHOWAŃ OSÓB ZE SPEKTRUM AUTYZMU
 • TEORIA UMYSŁU Z UWZGLĘDNIENIEM ASPEKTU KOMUNIKACJI„TERAPIA BEHAWIORALNA W TEORII I PRAKTYCE. 3-MODUŁOWY KURS BAZOWY” – trwają zapisy na edycję wiosenną w 2024 roku

Kurs obejmie dwa weekendy (45 godzin dydaktycznych), odbędzie się stacjonarnie w siedzibie Wspólnoty Domowej dla Dorosłych Osób z Autyzmem im. Arama Rybickiego w Gdańsku.

Termin:

weekend pierwszy 

9.03.2024 r. sobota w godz. 9.00-19.00

10.03.2024 r. niedziela w godz. 9.00-17.00

 

weekend drugi 

6.04.2024 r. sobota w godz. 9.00-19.00

7.04.2024 r. niedziela w godz. 9.00-17.00

 

Tematyka:

I moduł: Teoretyczne podstawy Stosowanej Analizy Zachowania

 • Stosowana Analiza Zachowania jako nauka.
 • Podstawowe terminy.
 • Prawa uczenia się.
 • Warunkowanie klasyczne.
 • Warunkowanie sprawcze

II moduł: Teoria uczenia w praktyce

 • Budowanie motywacji.
 • Ocena poziomu funkcjonowania.
 • Metody i techniki uczenia.
 • Tworzenie programów edukacyjnych ze szczególnym naciskiem na kształtowanie umiejętności kluczowych,
  w tym komunikacji w oparciu o VB.
 • Dokumentowanie procesu uczenia.

III moduł: Praca nad zachowaniami trudnymi w oparciu o Stosowaną Analizę Zachowania

 • Funkcjonalna analiza zachowania.
 • Proaktywne i reaktywne strategie radzenia sobie z zachowaniami trudnymi.
 • Tworzenie, dokumentowanie i analiza procesu modyfikacji trudnych zachowań.
 • Ukończenie kursu jest pierwszym i niezbędnym warunkiem uprawniającym do rozpoczęcia jednej ze ścieżek uzyskania certyfikatu terapeuty behawioralnego. Szczegóły na stronie www.terapeutabehawioralny.pl

Osoba prowadząca kurs:
Beata Blok i Zofia Brzeska – certyfikowane terapeutki i superwizorki behawioralneaPLTB. Superwizorki SORW dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku. Od wielu lat prowadzą szkolenia oraz wykłady dotyczące terapii behawioralnej osób ze spektrum autyzmu, diagnozują dzieci i młodzież, konsultują programy terapeutyczne osób z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi. Są współautorkami artykułów naukowych oraz serii pomocy edukacyjnych do nauki umiejętności społecznych dla nauczycieli i rodziców dzieci z autyzmem.

Czas trwania: 2 weekendy x 17 godz. zegarowych = 45 godz. wykładowych
Liczba uczestników:  do 25 osób

Koszt uczestnictwa:
410,00 zł za moduł x 3 = 1230,00 zł ( wartość z podatkiem VAT) od osoby z możliwością zapłaty za każdy moduł kursu oddzielnie. W przypadku zainteresowania jedynie wybranym modułem, prosimy o dopisanie tej informacji w zgłoszeniu. 

Prosimy o potwierdzanie uczestnictwa i dokonywanie wpłat  nr konta Stowarzyszenia:

BANK PKO BP S.A. II o/Gdańsk nr 88 1020 1811 0000 0002 0072 0474

Sposób zgłaszania uczestnictwa w kursie:
za pomocą karty zgłoszenia uczestnictwa w kursie(do pobrania niżej) i przesłania pocztą elektroniczną na adres e-mail autyzm@spoa.org.pl w tytule: „zgłoszenie na kurs behawioralny 2024”.

Dodatkowe informacje:
Uczestnicy otrzymują komplet materiałów szkoleniowych w postaci elektronicznej.
Uczestnicy otrzymują zaświadczenia o ukończeniu kursu.
Warunkiem przeprowadzenia kursu jest zebranie wystarczającej ilości zgłoszonych uczestników.

 

Pliki do pobrania:

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KURSIE :

word_KARTA-ZGLOSZENIA-UCZESTNICTWA-W-KURSIE

pdf_KARTA-ZGLOSZENIA-UCZESTNICTWA-W-KURSIE

Oświadczenie zwolnienia podmiotu z podatku VAT:

 OSWIADCZENIE_zw._z_vat_SZKOLENIA

OSWIADCZENIE_zw._z_vat_SZKOLENIA

 

 


 

UCZEŃ Z ZESPOŁEM ASPERGERA I Z AUTYZMEM WYSOKOFUNKCJONUJĄCYM W PRZEDSZKOLU I SZKOLE

 

SZKOLENIE JEST ADRESOWANE DO:

 • rad pedagogicznych szkół publicznych i niepublicznych oraz integracyjnych;
 • do nauczycieli, terapeutów, pedagogów specjalnych, psychologów zainteresowanych efektywnymi metodami edukacji i terapii osób z zespołem Aspergera i z autyzmem wysoko funkcjonującym,
 • do osób pragnących poznać podstawy diagnostyki.

CELE SZKOLENIA:

 • przedstawienie problematyki zespołu Aspergera i autyzmu wysoko funkcjonującego w środowisku szkolnym i domowym.
 • zapoznanie się z metodami pracy i ich praktycznym wykorzystaniem w przedszkolu, szkole oraz w domu.
 • Przegląd narzędzi diagnostycznych.

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Charakterystyka funkcjonowania z Zespołem Aspergera i autyzmem wysokofunkcjonującym z uwzględnieniem funkcjonowania dziecka w poszczególnych obszarach (intelekt,emocje, funkcjonowanie społeczne, komunikowanie się,specyficzne zainteresowania).
 • Strategie nauczania:ustalenie celów nauczania, wsparcie organizacyjne dobór treści, metod i form pracy.
 • Możliwości wykorzystanie na lekcji technik rozwijających motywację
 • Radzenie sobie z problemami występującymi u dzieci z Zespołem Aspergera i z autyzmem wysokofunkcjonującym najczęściej pojawiającymi się w przedszkolu, szkole oraz w domu.
 • Rola „nauczyciela-cienia” w przedszkolu i szkole

Czas:

15 godz. dydaktycznych

Miejsce:

Gdańsk

Koszt

492,00 zł od osoby (kwota z podatkiem VAT).

Termin szkolenia:

Trwają zapisy na listę osób oczekujących na kolejną edycję w 2024 r.

 


 

STRATEGIE POSTĘPOWANIA WOBEC TRUDNYCH ZACHOWAŃ OSÓB ZE SPEKTRUM AUTYZMU

 

CELE SZKOLENIA:

 • Rozpoznawanie zachowań niepożądanych,
 • Definicja i pomiar zachowań trudnych,
 • Kroki postępowania przed rozpoczęciem interwencji,
 • Analiza funkcjonalna zachowania.

 

METODY:

 • Kontrola bodźców,
 • Kontrola konsekwencji,
 • Konstruowanie programów redukujących zachowania niepożądane,
 • Możliwość analizy zachowania trudnego na podstawie nagranego materiału dostarczonego przez kursantów. Warunkiem jest dostarczenie pisemnej zgody rodziców dziecka.

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i warsztatów.

Czas:

15 godzin dydaktycznych

Koszt:

492,00 zł od osoby (kwota z podatkiem VAT).

Termin szkolenia:

Trwają zapisy na listę osób oczekujących na kolejną edycję szkolenia planowaną w 2024 r.

 

Szkolenie jest jednym z kilku specjalistycznych szkoleń prowadzących
do uzyskania certyfikatu terapeuty behawioralnego.

 


 

TEORIA UMYSŁU Z UWZGLĘDNIENIEM ASPEKTU KOMUNIKACJI

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Rozwój teorii umysłu u dzieci typowo rozwijających się,
 • Konsekwencje zaburzonego rozwoju teorii umysłu,
 • Aspekty teorii umysłu,
 • Wyrównywanie deficytów wynikających z zaburzonego rozwoju teorii umysłu.

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i warsztatów.

Czas:

15 godzin dydaktycznych

Koszt:

492,00 zł od osoby (kwota z podatkiem VAT).

Termin szkolenia:

Trwają zapisy na listę osób oczekujących na kolejną edycję szkolenia planowaną w 2023 r.

Osoby prowadzące:

Certyfikowani superwizorzy behawioralnej SORW dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku:
mgr Beata Blok
mgr Zofia Brzeska
mgr Beata Ignaczewska
mgr Małgorzata Marszałek

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ I KONFERENCJI ORGANIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM AUTYSTYCZNYM W GDAŃSKU

Szanowni Państwo,

W dniu 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) tzw. RODO.

W świetle powyższego informujemy, że:

 • Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM AUTYSTYCZNYM (SPOA) z siedzibą w Gdańsku, ul. Plac Gen. Józefa Wybickiego 18, 80-440 Gdańsk, tel./fax: (+48 58) 557-53-41, e-mail: autyzm@spoa.org.pl W sprawach danych osobowych można kontaktować się pod adresem e-mail: autyzm@spoa.org.pl lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty na adres Stowarzyszenia;
 • dane osobowe są przetwarzane przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym w celach:
 • organizacji szkoleń
 • organizacji konferencji
 • podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są:
 • zgoda wyrażona przez Panią/Pana;
 • niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy dotyczącej uczestnictwa w konferencji/szkolenia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • prawnie uzasadniony interes realizowany przez SPOA (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • dane osobowe mogą być udostępnione:podmiotom świadczącym na rzecz SPOA usługi informatyczne;
 • dane osobowe mogą być przechowywane przez okres 10 lat od dnia wygaśnięcia umowy dotyczącej uczestnictwa w szkoleniu/konferencji łączącej Panią/Pana z SPOA lub w przypadku gdy umowa nie jest zawierana w terminie 10 lat od dnia zakończenia konferencji/szkolenia;
 • ma Pani/Pan prawo do żądania od SPOA jako administratora: dostępu do podanych przez Panią/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych;
 • ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych przez Panią/Pana danych osobowych;
 • ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
 • ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • podane przez Panią/Pana dane dotyczące zdrowia stanowią szczególną kategorię danych osobowych; podanie tych danych następuje wyłącznie w celu prawidłowej realizacji umowy przez Fundację przez ustalenie odpowiedniego poziomu odpłatności za konferencję/ szkolenie;
 • podanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w konferencji/szkoleniu; w przypadku niepodania danych osobowych niemożliwe będzie uczestniczenie w konferencji/szkoleniu.

 

 

 

UWAGA – W przypadku szkoleń wyjazdowych koszt pozostaje niezmienny przy liczebności grupy min. 20 uczestników. Dodatkowo przy odległości powyżej 100 km od Gdańska doliczamy koszty przejazdów. W przypadku osób, których koszt uczestnictwa pokrywany jest ze środków publicznych istnieje możliwość zastosowania stawki zwolnionej z VAT – po dostarczeniu do SPOA stosownego

 

Kontakt:
SPOA

ZMIEŃ ŚWIAT DZIECI I DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM. ZMIEŃ SWÓJ ŚWIAT - POMÓŻ