Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

„OZA – TESTOWANIE GDAŃSKIEGO MODELU WSPARCIA DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM”

Projekt zakończony, realizacja od 01.04.2019 r. do 30.09.2022 r.

    Gmina Miasta Gdańska/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Autystycznym i Fundacją „Pomóż Mi Żyć” realizuje projekt pt. „OzA – Testowanie gdańskiego modelu wsparcia dorosłych Osób z Autyzmem”. Model został opracowany we współpracy przedstawicieli gdańskiego MOPR z...

ZMIEŃ ŚWIAT DZIECI I DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM. ZMIEŃ SWÓJ ŚWIAT - POMÓŻ