Projekty realizowane

„Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób ze spektrum autyzmu”

W trakcie realizacji od dnia 2022-10-01 do dnia 2023-10-31

„Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób ze spektrum autyzmu” Termin realizacji zadania publicznego ustala się od dnia 2022-10-01 do dnia 2023-10-31. Środki finansowe: na realizację zadania publicznego środków finansowych dofinansowano ze środków Budżetu Państwa w wysokości 185 471,76 zł. OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO O KTÓRYCH...

Mieszkanie treningowe – droga do godnego i samodzielnego życia dorosłych osób z autyzmem”

Okres realizacji projektu: 2022-09-01 - 2023-06-30

„Mieszkanie treningowe – drogą do godnego i samodzielnego życia dorosłych osób z autyzmem” Celem projektu jest przygotowanie dorosłych osób z autyzmem do samodzielności poprzez przeprowadzenie treningów mieszkalnictwa i usług wytchnieniowych. W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie treningów mieszkalnictwa i usług wytchnieniowych dla 19 dorosłych...

Projekt Zintegrowany BUDOWA WSPÓLNOTY DOMOWEJ II

W trakcie realizacji

      We wtorek 12 kwietnia 2022r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku podpisane zostały umowy na dofinansowanie unijne projektów zintegrowanych. Dofinansowanie pochodzi ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Podczas uroczystości marszałkowie województwa pomorskiego Mieczysław Struk i Wiesław...

Projekt pn. „ŻYĆ RAZEM – Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Osób z Autyzmem” 1 kwietnia 2022 r. – 31 marca 2025 r.

W trakcie realizacji od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2025 r.

Projekt pn „ŻYĆ RAZEM – Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Osób z Autyzmem” współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowany jest w terminie od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2025 r. w ramach Konkursu nr 1/2021 pn. „Sięgamy po sukces” ;...

Projekt pn. „Wspólnota Domowa dla Dorosłych Osób z Autyzmem im. Arama Rybickiego – szansą na godne życie”

W trakcie realizacji od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2025 r.

              Projekt pn. „Wspólnota Domowa dla Dorosłych Osób z Autyzmem im. Arama Rybickiego – szansą na godne życie” współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowany jest w terminie od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2025...

O programie „Żyć razem”

W trakcie realizacji.

Celem działań Stowarzyszenia jest organizowanie systemu pomocy dla osób z autyzmem od wczesnego dzieciństwa po wiek dojrzały w ramach programu Żyć Razem.

ZMIEŃ ŚWIAT DZIECI I DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM. ZMIEŃ SWÓJ ŚWIAT - POMÓŻ