Projekty realizowane

ŻYĆ RAZEM – świadczenie usług asystencji osobistej dla osób z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi

W trakcie realizacji od dnia 07.03.2022 do dnia 31.12.2022 r.

Usługa przyznana w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 finansowana ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego. Nazwa zadania – ŻYĆ RAZEM – świadczenie usług asystencji osobistej dla osób z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi. Umowa nr W/MOPR/407/DOTACJE/82/ASYSTENT OSOBISTY OS.NIEPEŁNOSP/9/2022 z dnia 07.03.2022...

ŻYĆ Z AUTYZMEM – świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego

W trakcie realizacji od dnia 07.03.2022 do dnia 31.12.2022 r.

    ŻYĆ Z AUTYZMEM – świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego Termin realizacji zadania publicznego ustala się od dnia 07.03.2022 do dnia 31.12.2022 r. Zadanie publiczne realizowane ze środków finansowych z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 222 400,00 zł  Program „Opieka wytchnieniowa” –...

Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022

W trakcie realizacji 2022 rok

Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022 Umowa nr AOOzN/136/2022 Miejsce Obszar realizacji zadania (gmina, powiat, województwo): Obszar województwa pomorskiego – miejsce zamieszkania osoby z autyzmem oraz  środowisko lokalne w zależności od indywidualnych potrzeb i możliwości beneficjenta zdiagnozowanych...

Projekt Zintegrowany

W trakcie realizacji

      We wtorek 12 kwietnia br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku podpisane zostały umowy na dofinansowanie unijne projektów zintegrowanych. Dofinansowanie pochodzi ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Podczas uroczystości marszałkowie województwa pomorskiego Mieczysław Struk i Wiesław...

Projekt pn. „ŻYĆ RAZEM – Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Osób z Autyzmem” 1 kwietnia 2022 r. – 31 marca 2023 r.

W trakcie realizacji od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2025 r.

    Projekt pn „ŻYĆ RAZEM – Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Osób z Autyzmem” współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowany jest w terminie od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2025 r. w ramach Konkursu nr 1/2021 pn. „Sięgamy po...

Projekt pn. „Wspólnota Domowa dla Dorosłych Osób z Autyzmem im. Arama Rybickiego – szansą na godne życie”

W trakcie realizacji od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2025 r.

                Projekt pn. „Wspólnota Domowa dla Dorosłych Osób z Autyzmem im. Arama Rybickiego – szansą na godne życie” współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowany jest w terminie od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca...

„OZA – TESTOWANIE GDAŃSKIEGO MODELU WSPARCIA DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM”

W trakcie realizacji od 01.04.2019 r. do 30.09.2022 r.

    Gmina Miasta Gdańska/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Autystycznym i Fundacją „Pomóż Mi Żyć” realizuje projekt pt. „OzA – Testowanie gdańskiego modelu wsparcia dorosłych Osób z Autyzmem”. Model został opracowany we współpracy przedstawicieli gdańskiego MOPR z...

O programie „Żyć razem”

W trakcie realizacji.

Celem działań Stowarzyszenia jest organizowanie systemu pomocy dla osób z autyzmem od wczesnego dzieciństwa po wiek dojrzały w ramach programu Żyć Razem.

ZMIEŃ ŚWIAT DZIECI I DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM. ZMIEŃ SWÓJ ŚWIAT - POMÓŻ