Projekty realizowane

„Opieka wytchnieniowa” dla Organizacji Pozarządowych – edycja 2024

Projekt w trakcie realizacji od dnia 01.01.2024 do dnia 31.12.2024 r.

„Opieka wytchnieniowa” dla Organizacji Pozarządowych – edycja 2024 Termin realizacji zadania publicznego ustala się od dnia 01.01.2024 do dnia 31.12.2024 r. Zadanie publiczne realizowane ze środków finansowych z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 349 252,00 zł. Program „Opieka wytchnieniowa” dla Organizacji Pozarządowych – edycja 2024,...

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Organizacji Pozarządowych – edycja 2024

Projekt w trakcie realizacji od dnia 01.01.2024 do dnia 31.12.2024 r.

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Organizacji Pozarządowych – edycja 2024 Termin realizacji zadania publicznego ustala się od dnia 01.01.2024 do dnia 31.12.2024 r. Zadanie publiczne realizowane ze środków finansowych z Funduszu Solidarnościowego w wysokości: 720 082,62 zł Umowa nr 108/AOOzN/NGO/2024 z dnia 19.02.2024 r....

„Z ASYSTENTEM ŁATWIEJ” – wsparcie osób w spektrum autyzmu i ich rodzin w formie usług asystencji osobistej

Projekt w trakcie realizacji od dnia 02.01.2024 do dnia 31.12.2025 r.

„Z ASYSTENTEM ŁATWIEJ” – wsparcie osób w spektrum autyzmu i ich rodzin w formie usług asystencji osobistej Termin realizacji zadania publicznego ustala się od dnia 02.01.2024 do dnia 31.12.2025 r. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków Miasta Gdańska w wysokości: 250 000,00 zł Umowa nr...

„ŻYĆ RAZEM- świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w spektrum autyzmu– mieszkańców Miasta Gdańska”

Projekt w trakcie realizacji od dnia 1.04.2023 do 30.04.2026 r.

  Umowa nr RWB-W/1495/WRS/223/U-W.BIEŻ./2023 z dnia 31 marca 2023 r. Okres realizacji: 1 kwiecień  2023 do 30 kwiecień 2026 Celem zadania jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla min. 85 osób z zaburzeniami psychicznymi wynikającymi z rodzaju schorzenia – autyzmu, mieszkańców Miasta  Gdańska, realizowanych w...

„POMOC OBYWATELOM UKRAINY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ”

Projekt w trakcie realizacji od dnia 01.03.2023 do dnia 30.06.2024

  „POMOC OBYWATELOM UKRAINY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” Termin zadania ustala się od dnia 01.03.2023 do dnia 30.06.2024 Zadanie realizowane jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 379 000, 00 zł Celem projektu jest zabezpieczenie specjalistycznego wsparcia w formie indywidualnej i grupowej dla 15...

Projekt Zintegrowany BUDOWA WSPÓLNOTY DOMOWEJ II

W trakcie realizacji

          We wtorek 12 kwietnia 2022r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku podpisane zostały umowy na dofinansowanie unijne projektów zintegrowanych. Dofinansowanie pochodzi ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Podczas uroczystości marszałkowie województwa pomorskiego Mieczysław Struk...

Projekt pn. „ŻYĆ RAZEM – Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Osób z Autyzmem” 1 kwietnia 2022 r. – 31 marca 2025 r.

W trakcie realizacji od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2025 r.

Projekt pn „ŻYĆ RAZEM – Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Osób z Autyzmem” współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowany jest w terminie od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2025 r. w ramach Konkursu nr 1/2021 pn. „Sięgamy po sukces” ;...

Projekt pn. „Wspólnota Domowa dla Dorosłych Osób z Autyzmem im. Arama Rybickiego – szansą na godne życie”

W trakcie realizacji od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2025 r.

  Projekt pn. „Wspólnota Domowa dla Dorosłych Osób z Autyzmem im. Arama Rybickiego – szansą na godne życie” współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowany jest w terminie od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2025 r. w ramach Konkursu nr 1/2021...

O programie „Żyć razem”

W trakcie realizacji.

Celem działań Stowarzyszenia jest organizowanie systemu pomocy dla osób z autyzmem od wczesnego dzieciństwa po wiek dojrzały w ramach programu Żyć Razem.

ZMIEŃ ŚWIAT DZIECI I DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM. ZMIEŃ SWÓJ ŚWIAT - POMÓŻ