fbpx

Kim jesteśmy?

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym (SPOA) jest organizacją  pożytku publicznego założoną w Gdańsku w 1991r., kiedy osoby z autyzmem nie były jeszcze objęte żadnymi formami pomocy. Dzięki wieloletniej działalności Stowarzyszenia i innych organizacji pozarządowych sytuacja tej grupy osób niepełnosprawnych w województwie pomorskim uległa znaczącej poprawie. Celem działań Stowarzyszenia jest rozwijanie systemu wsparcia i integracji dla osób z autyzmem od wczesnego dzieciństwa po wiek dojrzały w ramach Programu Żyć Razem.

Z inicjatywy Stowarzyszenia powstały w Trójmieście:

  • Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem .
  • Poradnia dla Osób Autystycznych .
  • Klasy dla dzieci autystycznych przy szkołach w Gdańsku i Gdyni.

Działalność Stowarzyszenia

Prowadzimy Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla Dorosłych Osób z Autyzmem w Gdyni od 2004r oraz Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla Dorosłych Osób z Autyzmem w Gdańsku od 2009r.  www.autyzmcentrum.org.pl Są to placówki dziennego pobytu, w których kilkadziesiąt dorosłych osób z autyzmem z województwa pomorskiego korzysta z terapii indywidualnej i grupowej , uczy się różnych form aktywności zawodowej i umiejętności związanych z prowadzeniem domu oraz rozwija swoje zainteresowania.

Prowadzimy punkt poligraficzny, w którym zatrudnione są dorosłe osoby z autyzmem. Działa on przy Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej w Gdyni

Udzielamy wsparcia w postaci asystentury dorosłym osobom z autyzmem uczęszczającym do Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Środowiskowych Domów Samopomocy.

Prowadzimy diagnozy i konsultacje dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Zbudowaliśmy Wspólnotę Domową dla Dorosłych Osób z Autyzmem im. Arama Rybickiego, która w przyszłości będzie miejscem zamieszkania dla 12 dorosłych osób z autyzmem. Obecnie odbywają się w niej treningi mieszkalnictwa finansowane z projektów.

Prowadzimy działania na rzecz zmian prawnych, które dadzą możliwość tworzenia małych specjalistycznych placówek dla dorosłych osób z autyzmem w całym kraju i współfinansowanie ich z budżetu.

Finansowanie

Naszą działalność finansujemy z projektów, darowizn, odpisu z 1% podatków oraz składek członkowskich.

Skład Zarządu

Małgorzata Rybicka- przewodnicząca
Wioleta Umławska- wiceprzewodnicząca
Małgorzata Marszałek- sekretarz
Marek Ostrowski- członek zarządu
Daniel Malinowski- członek zarządu

Statut

STATUT_SPOA

ZMIEŃ ŚWIAT DZIECI I DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM. ZMIEŃ SWÓJ ŚWIAT - POMÓŻ