Przyjaciele Osób z Autyzmem

Przyjaciel Osób z Autyzmem

2023

W sobotę 1 kwietnia 2023r. w Europejskim Centrum Solidarności odbyło się coroczne spotkanie z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu. Podczas spotkania wręczono odznakę Przyjaciela Osób z Autyzmem osobom szczególnie zaangażowanym w pomoc i integrację osób z autyzmem. Osoby nagrodzone w tym roku to:

Adam Parchimowicz za wieloletnie wspieranie finansowe naszej działalności, dzięki któremu nasze placówki są coraz piękniejsze.
Jakub Marciniak za wieloletnie wspieranie finansowe naszej działalności, dzięki któremu nasze placówki są coraz piękniejsze.
Izabela i Waldemar Chronowscy za wspieranie działalności Stowarzyszenia, życzliwość, serdeczność, otwartość i hojność oraz indywidualne podejście do współpracy z nami również za prowadzenie staży zawodowych dla osób z autyzmem.
Profesor Joanna Fac-Beneda za udział w budowaniu społeczeństwa włączającego dla osób z autyzmem w środowisku akademickim.

Nagrodzona w ubiegłym roku pani Dorota Abramowicz Ubiegłoroczną  za wiele ważnych, wnikliwych, pisanych z empatią  tekstów o osobach z autyzmem i ich rodzinach, trudnych problemach, z którymi się mierzą i barierach, które muszą pokonywać nagrodę odebrała osobiście.

Galeria: https://www.gdansk.pl/fotogaleria/Swiatowy_Dzien_Swiadomosci_Autyzmu_w_ECS,c,10525

Relacja ze spotkania:

Trójmiasto.pl https://zdrowie.trojmiasto.pl/Swiatowy-Dzien-Swiadomosci-Autyzmu-w-Trojmiescie-n176731.html

Gdańsk.pl https://www.gdansk.pl/wiadomosci/Gdansk-pamieta-o-Dniu-Swiadomosci-Autyzmu,a,239941

ZAWSZE POMORZE https://www.zawszepomorze.pl/swiatowy-dzien-swiadomosci-autyzmu-male-domy-musza-byc-w-ustawie

TVN24 Fakty po południu: https://fakty.tvn24.pl/fakty-po-poludniu,96/swiatowy-dzien-swiadomosci-autyzmu-te-osoby-moga-i-chca-byc-szczesliwe,1141780.html

Fot. R.Banach
Na zdjęciu od lewej: Małgorzata Rybicka, Dorota Abramowicz, Izabela Chronowska, Joanna Fac-Beneda

 

Przyjaciel Osób z Autyzmem

2022

W sobotę 2 kwietnia 2022r. w Europejskim Centrum Solidarności odbyła się uroczysta gala z okazji 30-lecia naszej działalności. Od 1991 roku niesiemy pomoc osobom z autyzmem w naszym kraju i walczymy o ich prawa.
Pragniemy podziękować wszystkim naszym dotychczasowym Darczyńcom, wszystkim osobom, które bezinteresowanie wspierały przez ten cały czas.
Cieszymy się, że mogliśmy wręczyć odznakę „Przyjaciela osób z autyzmem” pięciu osobom za szczególne działania na rzecz SPOA oraz bezinteresowną pomoc osobom z autyzmem.
Osoby nagrodzone podczas wydarzenia to:
Dorota Abramowicz – wieloletnia redaktorka Dziennika Bałtyckiego (dziś w Zawsze Pomorze)
Tomasz Jarowicz – członek Rady Fundacji Westernacher
Piotr Sylwestrzak – dyrektor Zarządzający Smurfit Kappa
Marcin Kradziecki – mecenas
Dr Michał Urban – radca prawny
Fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl
Fot. Ryszard Banach / SPO

 

Gdańsk, ECS. Gala 30-lecia Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym Żyć Razem

Na zdjęciu od lewej: Małgorzata Rybicka, Tomasz Jarowicz, mecenas Marcin Kradziecki, dr Michał Urban, Wioleta Umławska

 

2018

Kwiecień na całym świecie obchodzony jest jako miesiąc „Wiedzy na temat Autyzmu”. W Gdańsku bardzo wiele wydarzeń poświęconych jest temu tematowi. Jednym z nich był koncert charytatywny Antoniny Krzysztoń, który poprzedziło wręczenie wyjątkowych wyróżnień dla Przyjaciół Osób z Autyzmem.

W dniu 8 kwietnia 2018 w Europejskim Centrum Solidarności w czasie koncertu charytatywnego Antoniny Krzysztoń, przewodnicząca Stowarzyszenia – Małgorzata Rybicka, wręczyła Odznaki Przyjaciół Osób z Autyzmem, osobom, które z zaangażowaniem, bezinteresownie i na różne sposoby, wspierają naszą działalność.

Mottem, które umieszczone na wszystkich dyplomach, był cytat z Alberta Camusa:

Nie idź za mną, bo nie umiem prowadzić. Nie idź przede mną, bo mogę za Tobą nie nadążyć. Idź po prostu obok mnie i bądź moim przyjacielem.

 

Nasza wdzięczność skierowana była do:

 

Pani Anny Młynik-Shawcross

– prezes Fundacji Help People with Autism in Poland
Za wieloletnie zaangażowanie w organizowanie wydarzeń charytatywnych i pozyskiwanie funduszy na budowę Wspólnoty Domowej dla Dorosłych Osób z Autyzmem im. Arama Rybickiego. Pani Anna niestety była nieobecna na uroczystości, w związku z tym Odznaka zostanie jej wręczona przy pierwszej nadarzającej się okazji.

Pani Małgorzaty Joanny Rybickiej

za wrażliwość i zrozumienie dla potrzeb osób z autyzmem
i znaczący udział w realizacji nowatorskiego projektu Wspólnoty Domowej dla Dorosłych Osób z Autyzmem im. Arama Rybickiego

Pana Tomasza Binkowskiego

za wielką życzliwość w stosunku do naszego Stowarzyszenia oraz innych organizacji pozarządowych i udzielanie nam stałej wieloletniej pomocy prawnej

Pana Senatora Antoniego Szymańskiego

Za wrażliwość na potrzeby osób z autyzmem i ich rodzin
za stałą gotowość do słuchania ich i niesienia im pomocy
Za wspieranie działalności naszego Stowarzyszenia oraz innych organizacji pozarządowych.

Pana Janusza Lewandowskiego

Posła do Parlamentu Europejskiego,
Za wrażliwość otwartość na potrzeby osób potrzebujących
Za stałe wspieranie działalności naszego Stowarzyszenia

ZMIEŃ ŚWIAT DZIECI I DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM. ZMIEŃ SWÓJ ŚWIAT - POMÓŻ