Przyjaciele Osób z Autyzmem

Przyjaciel Osób z Autyzmem

Kwiecień na całym świecie obchodzony jest jako miesiąc „Wiedzy na temat Autyzmu”. W Gdańsku bardzo wiele wydarzeń poświęconych jest temu tematowi. Jednym z nich był koncert charytatywny Antoniny Krzysztoń, który poprzedziło wręczenie wyjątkowych wyróżnień dla Przyjaciół Osób z Autyzmem.

W dniu 8 kwietnia 2018 w Europejskim Centrum Solidarności w czasie koncertu charytatywnego Antoniny Krzysztoń, przewodnicząca Stowarzyszenia – Małgorzata Rybicka, wręczyła Odznaki Przyjaciół Osób z Autyzmem, osobom, które z zaangażowaniem, bezinteresownie i na różne sposoby, wspierają naszą działalność.

Mottem, które umieszczone na wszystkich dyplomach, był cytat z Alberta Camusa:

Nie idź za mną, bo nie umiem prowadzić. Nie idź przede mną, bo mogę za Tobą nie nadążyć. Idź po prostu obok mnie i bądź moim przyjacielem.

 

Nasza wdzięczność skierowana była do:

 

Pani Anny Młynik-Shawcross

– prezes Fundacji Help People with Autism in Poland
Za wieloletnie zaangażowanie w organizowanie wydarzeń charytatywnych i pozyskiwanie funduszy na budowę Wspólnoty Domowej dla Dorosłych Osób z Autyzmem im. Arama Rybickiego. Pani Anna niestety była nieobecna na uroczystości, w związku z tym Odznaka zostanie jej wręczona przy pierwszej nadarzającej się okazji.

Pani Małgorzaty Joanny Rybickiej

za wrażliwość i zrozumienie dla potrzeb osób z autyzmem
i znaczący udział w realizacji nowatorskiego projektu Wspólnoty Domowej dla Dorosłych Osób z Autyzmem im. Arama Rybickiego

Pana Tomasza Binkowskiego

za wielką życzliwość w stosunku do naszego Stowarzyszenia oraz innych organizacji pozarządowych i udzielanie nam stałej wieloletniej pomocy prawnej

Pana Senatora Antoniego Szymańskiego

Za wrażliwość na potrzeby osób z autyzmem i ich rodzin
za stałą gotowość do słuchania ich i niesienia im pomocy
Za wspieranie działalności naszego Stowarzyszenia oraz innych organizacji pozarządowych.

Pana Janusza Lewandowskiego

Posła do Parlamentu Europejskiego,
Za wrażliwość otwartość na potrzeby osób potrzebujących
Za stałe wspieranie działalności naszego Stowarzyszenia

ZMIEŃ ŚWIAT DZIECI I DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM. ZMIEŃ SWÓJ ŚWIAT - POMÓŻ