Kampanie i akcje

W 2018r. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym już trzeci raz z rzędu uczestniczyło w kwietniu – Miesiącu Wiedzy na temat Autyzmu, w kampanii „Gdańsk solidarnie dla autyzmu”. Realizowaliśmy ją razem z Fundacją Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka.

 

Gdańsk solidarnie dla autyzmu

Kampania objęła różne wydarzenia dot. tematyki autyzmu – sytuacji i problemów osób z tym zaburzeniem, ich rodzin i opiekunów. Miejscem tych wydarzeń było Europejskie Centrum Solidarności, partner kampanii.

8 kwietnia 2018 odbył się pokaz filmu dokumentalnego „Komunia” w reżyserii Anny Zameckiej, połączony z dyskusją prowadzoną przez redaktor Hannę Wilczyńską- Toczko z Radia Gdańsk. W dyskusji na temat izolacji rodziny, w której żyje osoba z autyzmem brali udział: Ewa Kamińska- Pełnomocnik Prezydenta Gdańska ds. Osób Niepełnosprawnych, Małgorzata Rybicka- przewodnicząca SPOA, dyrektor SORW dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem i matka dorosłej osoby z autyzmem, Iwona Baryła- psycholog, wicedyrektor SORW dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem, dr Anna Budziska dyrektor IWRD, Małgorzata Wokacz-Zaborowska, doradca ds. rozwoju IWRD i matka dziecka z autyzmem.

Również 8 kwietnia 2018 zorganizowaliśmy koncert charytatywny w wykonaniu wybitnej przedstawicielki poezji śpiewanej, Antoniny Krzysztoń. Dochód z koncertu został przeznaczony na Wspólnotę Domową dla Dorosłych Osób z Autyzmem im. Arama Rybickiego. Koncert był kolejną okazją do przybliżenia publiczności bardzo trudnej sytuacji dorosłych osób z autyzmem w naszym kraju oraz idei wspólnot domowych – małych domów w społeczności lokalnej, które powinny powstawać wszędzie tam, gdzie są potrzebne, jako forma mieszkalnictwa alternatywna do domów pomocy społecznej. W czasie koncertu zostały wręczone Odznaki Przyjaciela Osób z Autyzmem, które są wyrazem wdzięczności Stowarzyszenia dla naszych dobrodziejów.
Koncert okazał się dużym sukcesem, bo sala audytoryjna ECS-u była wypełniona a kolejne piosenki Antoniny Krzysztoń o miłości, przyjaźni, zrozumieniu i pojednaniu, przyjmowane były z entuzjazmem.

23.04.2018 odbył się pokaz filmu „I am Me” (w reżyserii Jenni Mason) wraz z dyskusją panelową prowadzoną przez red. Magdalenę Świerczyńską -Dolot z Radia Gdańsk. W dyskusji uczestniczyli: Małgorzata Rybicka- przewodnicząca SPOA i Wioleta Umławska – wiceprzewodnicząca SPOA- obie są matkami dorosłych osób z autyzmem, Iwona Ruta-Sominka wicedyrektor IWRD, Małgorzata Wokacz-Zaborowska, doradca ds. rozwoju IWRD, matka dziecka z autyzmem oraz wicedyrektor Marcin Męczykowski z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. W pokazie i w dyskusji uczestniczyli bardzo żywo widzowie, uczniowie gdańskich szkół, z których część zaangażowana jest w wolontariat na rzecz osób z autyzmem.

Film został zrealizowany przez szkocką organizację „I am Me”, która – we współpracy z policją – działa na rzecz rozpowszechniania wiedzy nt. przemocy wobec osób z niepełnosprawnościami oraz podejmuje działania profilaktyczne i interwencyjne wobec nich. „I am Me” to film, który ukazuje złożoność problemu funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami w naszym otoczeniu oraz wskazuje na mechanizmy i skutki działania przemocy wobec nich. Przemocy, która w dużej mierze pozostaje niezauważona i przemilczana. Film był bardzo dobrym punktem wyjscia do dyskusji nt. tolerancji i akceptacji wobec niepełnosprawności, inności.

W ramach „Kampanii Gdańsk solidarnie dla autyzmu” – występowaliśmy również w mediach.

5 kwietnia, 2018 r. na wideoczacie „Wszystkie Strony Miasta” portalu Gdańsk.pl sytuację osób z autyzmem przedstawiały Anna Budzińska- dyrektor Instytutu Wspomagania Rozwoju Dziecka oraz Małgorzata Rybicka, przewodnicząca Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym i dyrektor SORW dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem.

23 kwietnia 2018 Radio Gdańsk w audycji radiowej „Razem Łatwiej” wystąpiły Katarzyna Kocuniak – studentka ze zdiagnozowanym Zespołem Aspergera, Aleksandra Wachowska-terapeutka dorosłych osób z autyzmem oraz Wioleta Umławskawiceprzewodnicząca Stowarzyszenia. Redaktor Magdalena Świerczyńska-Dolot pytała o dzień powszedni, problemy i nadzieje dorosłych osób ze spektrum autyzmu oraz ich rodzin. https://radiogdansk.pl/…/75842-razem-latwiej-rozmowa-o-przy…

ZMIEŃ ŚWIAT DZIECI I DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM. ZMIEŃ SWÓJ ŚWIAT - POMÓŻ