Wolontariat

Stowarzyszenie bardzo potrzebuje wsparcia wolontariuszy

 

Chęć pomagania innym, zmieniania świata na lepsze, energia i życzliwość – są dla nas bardzo cenne.

Naszymi wolontariuszami są najczęściej studenci, którzy w ramach wolontariatu zdobywają doświadczenie w pracy w naszych placówkach dla osób z autyzmem. Rozpoczynają swoją ścieżkę zawodową, szukają inspiracji i i chcą dzielić się swoim czasem z drugim człowiekiem. Wielu z nich po zakończeniu pracy wolontariackiej zaczyna pracę zawodową z osobami z autyzmem.

Inni biorą udział w naszych cyklicznych inicjatywach, takich jak organizacja wydarzeń związanych z Miesiącem Świadomości Autyzmu, czy przygotowaniem przedsięwzięć charytatywnych.

Kto może zostać wolontariuszem?
Każdy.

Bardzo potrzebujemy wolontariuszy, którzy chcieliby dzielić się nie tylko swoim wolnym czasem, ale także umiejętnościami i doświadczeniem. Wolontariuszem może zostać każdy, bez względu na wiek i kwalifikacje. Staramy się dobierać zadania odpowiednie do umiejętności wolontariusza biorąc jednocześnie pod uwagę jego preferencje.

Z każdym wolontariuszem zawierane jest Porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych, w którym opisane są wszystkie prawa i obowiązki wolontariusza. Wszystkich wolontariuszy, którzy podpisali umowę, obowiązuje ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w ramach wykonywanych obowiązków. Jeżeli jest taka potrzeba, wolontariusz zostaje ubezpieczony również od odpowiedzialności cywilnej.

W zależności od powierzonych obowiązków, wymagane są dodatkowe dokumenty i uprawnienia poświadczające zdolność do ich wykonywania. Ze względu na charakter powierzanych obowiązków w ramach wolontariatu nie można odbywać praktyk studenckich i stażu.

Informację o naborze wolontariuszy do projektów oraz inicjatywach, do których potrzebujemy wolontariuszy, będziemy podawać w AKTUALNOŚCIACH.

 

Co należy wiedzieć przed zgłoszeniem?

Ze względu na lokalizację placówek Stowarzyszenia, propozycja współpracy w ramach wolontariatu skierowana jest przede wszystkim do osób mieszkających w Trójmieście. Wyjątek stanowią osoby, które mogą wykonywać pracę wyłącznie za pomocą Internetu (np. grafiki, tłumaczenia). Udział w zajęciach terapeutycznych z uczestnikami Centrów dla Dorosłych Osób z Autyzmem w Gdańsku i Gdyni jest możliwy tylko po uzyskaniu zgody ich kierowników.

Jeżeli chcesz zostać naszym wolontariuszem, zgłoś się mailowo na adres: autyzm@spoa.org.pl .
w temacie e-maila podając: WOLONTARIAT.

Skontaktujemy się z Tobą i indywidualnie dobierzemy odpowiednie obowiązki.

ZMIEŃ ŚWIAT DZIECI I DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM. ZMIEŃ SWÓJ ŚWIAT - POMÓŻ