Aktywizacja zawodowa

Aktywizacja zawodowa

jest jednym z najważniejszych priorytetów w procesie terapii dorosłych osób z autyzmem. Rodzaj aktywności zawodowej, jego forma i intensywność jest dostosowana indywidualnie do poziomu funkcjonowania wszystkich dorosłych z autyzmem uczęszczających do naszych placówek. Według nas każda osoba z autyzmem jest w stanie wykonywać proste lub bardziej skomplikowane czynności zawodowe, ale potrzebuje do tego odpowiednich narzędzi, wsparcia i przyjaznego środowiska. Nasi podopieczni na każdym etapie aktywizacji zawodowej wspierani są przez wykwalifikowanych terapeutów.

Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla Dorosłych Osób z Autyzmem w Gdańsku

współpracuje w ramach działań aktywizacyjnych z różnymi firmami. Działaniami najczęściej podejmowanymi przez naszych podopiecznych są prace porządkowe, proste czynności związane z gastronomią oraz różne prace pomocnicze. Podopieczni Centrum odbywają aktywizację zawodową min ; w okolicznej Szkole Podstawowej , w lodziarni, salonie stylizacji paznokci oraz na Hipodromie. Podjęcie aktywności zawodowej przez dorosłe osoby z autyzmem spełnia kluczową rolę w ich funkcjonowaniu. Umożliwia organizację codziennej aktywności, zwiększa ogólną aktywność, stymuluje rozwój poprzez nowe wyzwania, a przede wszystkim pozwala poczuć się potrzebnym i przydatnym w przestrzeni społecznej.

Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla Dorosłych Osób z Autyzmem w Gdyni

We współpracy z wieloma pracodawcami z terenu Trójmiasta, Centrum w Gdyni realizuje treningi pracy, staże zawodowe oraz zatrudnienie wspomagane. Do tej pory nasi podopieczni odbywali aktywizację zawodową m.in. w Tesco, Miejskiej Bibliotece Publicznej, Hipodromie, Miejskiej Komunikacji Trolejbusowej, Trójmiejskim Ogrodzie Zoologicznym . Niektórym z naszych podopiecznych po okresie stażu udało się uzyskać zatrudnienie, choć jest to proces żmudny, długotrwały oraz wymaga stałego nadzoru i monitoringu całego procesu przez terapeutów z Centrum.

Specjalistyczny Środowiskowy Dom Samopomocy

Dorosłe osoby z autyzmem, podopieczni Specjalistycznego Środowiskowego Domu Samopomocy, realizują aktywizacje zawodową poprzez uczestnictwo w pracowniach Ceramicznej , Kulinarnej i Rękodzieła. Mimo dużych deficytów w kompetencjach zawodowych, świetnie sprawdzają się w prostych i powtarzalnych czynnościach. Nasze oddziaływania w zakresie podejmowania przez dorosłe osoby z autyzmem aktywności zawodowej dotyczą głownie motywowania i realizacji wyznaczonych zadań. Proste czynności aktywizujące są dla naszych podopiecznych możliwością do realizacji zainteresowań oraz dają zadowolenie z podejmowanej aktywności zawodowej.

ZMIEŃ ŚWIAT DZIECI I DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM. ZMIEŃ SWÓJ ŚWIAT - POMÓŻ