Kim jesteśmy?

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym (SPOA) jest organizacją pożytku publicznego założoną w Gdańsku w 1991 roku, kiedy osoby z autyzmem nie były jeszcze objęte żadnymi formami pomocy. Dzięki wieloletniej działalności Stowarzyszenia i innych organizacji pozarządowych sytuacja tej grupy osób niepełnosprawnych w województwie pomorskim uległa znaczącej poprawie. Celem działań Stowarzyszenia jest rozwijanie systemu wsparcia i integracji dla osób z autyzmem od wczesnego dzieciństwa po wiek dojrzały w ramach Programu Żyć Razem.

 

 

Nasze początki

 
Antoni urodził się w 1984 roku. Szybko okazało się, że jest dzieckiem niepełnosprawnym, a w wieku 3 lat zdiagnozowano u niego autyzm.

W tamtym czasie w naszym kraju nie było dla osób z autyzmem żadnej pomocy.

Stanęliśmy z moim mężem Aramem przed bardzo trudnym wyborem, emigrować i szukać dla naszego synka ratunku w krajach, gdzie pomoc jest lepiej rozwinięta, czy też zostać w kraju i organizować na miejscu jak najlepszą terapię dla naszego synka i innych dzieci z autyzmem.

W 1991 roku podjęliśmy decyzję przełomową zakładając z innymi rodzicami, przyjaciółmi i terapeutami Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym.
Dzięki wieloletniej działalności Stowarzyszenia, w której od początku uczestniczę, sytuacja wielu osób z autyzmem w województwie pomorskim bardzo się poprawiła. Od samego początku naszym celem jest terapia, wsparcie i integracja osób z autyzmem od wczesnego dzieciństwa po wiek dojrzały.

 

W latach 90-tych byliśmy inicjatorami powstania ważnych placówek i form wsparcia na mapie Trójmiasta:

     • Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem .
     • Poradnia dla Osób Autystycznych .
     • Klasy dla dzieci autystycznych przy szkołach w Gdańsku i Gdyni.

 

Obecnie prowadzimy:

     • Od 2002 roku – Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla Dorosłych Osób z Autyzmem w Gdyni
     • Od 2009 roku – Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla Dorosłych Osób z Autyzmem w Gdańsku
     • Od 2019 roku – Specjalistyczny Dom Samopomocy w Gdańsku – SDS

Centra i SDS są placówkami dziennego pobytu, w których kilkadziesiąt dorosłych osób z autyzmem z województwa pomorskiego korzysta z terapii indywidualnej i grupowej , uczy się różnych form aktywności zawodowej i umiejętności związanych z prowadzeniem domu oraz rozwija swoje zainteresowania.

Ciągle nie ma rozwiązań prawnych, które pozwoliłyby na finansowanie tej nowatorskiej formy mieszkalnictwa, głównie ze względu na koszty indywidualnego wsparcia, w związku z tym od 2019 roku prowadzimy we Wspólnocie turnusy, w czasie których przyszli mieszkańcy odbywają treningi mieszkalnictwa.

     • Prowadzimy punkt poligraficzny, w którym zatrudnione są dorosłe osoby z autyzmem. Działa on przy Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej w Gdyni
     • Udzielamy wsparcia w formie asystentury dorosłym osobom z autyzmem uczęszczającym do Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Środowiskowych Domów Samopomocy.
     • Realizujemy Specjalistyczne Usługi opiekuńcze dla osób z autyzmem z 3 gmin.
     • Przeprowadzamy  diagnozy i konsultacje dla młodzieży i osób dorosłych.
     • Pracujemy nad zmianami prawnymi, które dadzą możliwość tworzenia małych specjalistycznych placówek dla dorosłych osób z autyzmem w całym kraju i współfinansowanie ich z budżetu.

 

Finansowanie

Naszą działalność finansujemy z projektów, darowizn, odpisu z 1,5% podatków oraz składek członkowskich.

 

Nasz Zarząd

Małgorzata Rybicka – od 1991 roku przewodnicząca SPOA, mama 37 letniego Antoniego, osoby z autyzmem, pedagog specjalny, filolog polski. W latach 1993-2018 była dyrektorką Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem, uczestniczka zespołów ekspertów oraz ciał doradczo-opiniujących, w tym Wojewódzkiej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Gdańsku.

Wioleta Umławska – od 2009 roku wiceprzewodnicząca SPOA, matka 30 letniego Krzysztofa, osoby z autyzmem, ekonomistka, specjalistka do spraw projektów, członkini Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Gdańsku oraz Komisji Konkursowych Miasta Gdańska.

 

Marek Ostrowski – od 2021 roku wiceprzewodniczący  SPOA, kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla Dorosłych Osób z Autyzmem w Gdyni, pedagog specjalny, certyfikowany superwizor behawioralny i terapeuta behawioralny. Od 2001 roku pracuje z osobami z autyzmem.

Małgorzata Wokacz-Zaborowska – członkini zarządu SPOA, mama 12-letniego Michała w spektrum autyzmu. Społeczniczka i działaczka na rzecz osób z autyzmem i ich rodzin. Zaangażowana w działania inicjatywy obywatelskiej „Chcemy całego życia!”. Aktywna w organizacjach Porozumienie Autyzm-Polska, Autism-Europe oraz Global Autism Advocacy Leadership Network. Dyrektor Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Gdańsku.

Kacper Ptaszek – sekretarz zarządu SPOA, kierownik Wspólnoty Domowej dla Dorosłych Osób z Autyzmem w Gdańsku, psycholog i biolog, nauczyciel akademicki w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, doktorant  na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego. Od 2007 roku pracuje z osobami z autyzmem.

 

 

 

 

 

 

 

Statut Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym:

STATUT_SPOA

ZMIEŃ ŚWIAT DZIECI I DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM. ZMIEŃ SWÓJ ŚWIAT - POMÓŻ