Projekty

ŻYĆ Z AUTYZMEM – ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ – edycja 2024

Termin realizacji zadania publicznego ustala się od dnia 03.04.2024 do dnia 31.12.2024 r.

PROJEKT: ŻYĆ Z AUTYZMEM – ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ – edycja 2024 Termin realizacji zadania publicznego ustala się od dnia 03.04.2024 do dnia 31.12.2024 r. Zadanie publiczne realizowane ze środków finansowych z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 254 326,80 zł. Program „Opieka wytchnieniowa” dla Organizacji...

ŻYĆ RAZEM – świadczenie usług asystencji osobistej dla osób w spektrum autyzmu – edycja 2024

Termin realizacji zadania publicznego ustala się od dnia 03.04.2024 do dnia 31.12.2024 r.

PROJEKT: ŻYĆ RAZEM – świadczenie usług asystencji osobistej dla osób w spektrum autyzmu – edycja 2024 Termin realizacji zadania publicznego ustala się od dnia 03.04.2024 do dnia 31.12.2024 r. Zadanie publiczne realizowane ze środków finansowych z Funduszu Solidarnościowego w wysokości: 321 353,04 zł Umowa...

„Opieka wytchnieniowa” dla Organizacji Pozarządowych – edycja 2024

Projekt w trakcie realizacji od dnia 01.01.2024 do dnia 31.12.2024 r.

„Opieka wytchnieniowa” dla Organizacji Pozarządowych – edycja 2024 Termin realizacji zadania publicznego ustala się od dnia 01.01.2024 do dnia 31.12.2024 r. Zadanie publiczne realizowane ze środków finansowych z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 349 252,00 zł. Program „Opieka wytchnieniowa” dla Organizacji Pozarządowych – edycja 2024,...

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Organizacji Pozarządowych – edycja 2024

Projekt w trakcie realizacji od dnia 01.01.2024 do dnia 31.12.2024 r.

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Organizacji Pozarządowych – edycja 2024 Termin realizacji zadania publicznego ustala się od dnia 01.01.2024 do dnia 31.12.2024 r. Zadanie publiczne realizowane ze środków finansowych z Funduszu Solidarnościowego w wysokości: 720 082,62 zł Umowa nr 108/AOOzN/NGO/2024 z dnia 19.02.2024 r....

„Z ASYSTENTEM ŁATWIEJ” – wsparcie osób w spektrum autyzmu i ich rodzin w formie usług asystencji osobistej

Projekt w trakcie realizacji od dnia 02.01.2024 do dnia 31.12.2025 r.

„Z ASYSTENTEM ŁATWIEJ” – wsparcie osób w spektrum autyzmu i ich rodzin w formie usług asystencji osobistej Termin realizacji zadania publicznego ustala się od dnia 02.01.2024 do dnia 31.12.2025 r. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków Miasta Gdańska w wysokości: 250 000,00 zł Umowa nr...

„RAZEM”- działania zapewniające osobom ze spektrum autyzmu specjalistyczną pomoc w integracji ze środowiskiem-edycja 2023

Projekt zakończony 31 grudnia 2023 r.

Umowa nr W/MOPR/856/DOTACJE/381/PFRON/182/2023 Okres realizacji: 29 maja 2023 do 31 grudnia 2023 r. Celem zadania jest udzielenie specjalistycznego, intensywnego wsparcia terapeutyczno-opiekuńczego min. 15 osobom ze spektrum  z autyzmu (zwanych dalej OzA )w sytuacjach życiowych, w których opieki nie może sprawować rodzina. Okoliczności takie jak...

RAZEM SPRAWNIEJ – organizacja grup wsparcia dla młodzieży i dorosłych osób ze spektrum autyzmu – edycja 2023

Projekt zakończony 31 grudnia 2023 r.

Okres realizacji: 29 maja 2023 do 31 grudnia 2023 r. W ramach zadania planuje się organizację i prowadzenie grupowego i indywidualnego wsparcia w formie tzw. Grup Wsparcia dla 15 osób – młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu  mieszkańców Miasta Gdańska....

„ŻYĆ Z AUTYZMEM – organizacja grup wsparcia dla rodziców/opiekunów osób w spektrum autyzmu”- edycja 2023

Projekt zakończony 31 grudnia 2023 r.

Umowa nr W/MOPR/851/DOTACJE/376/PFRON/177/2023 Okres realizacji: 29 maja 2023 do  31 grudnia 2023 Projekt dotyczy organizacji i prowadzenia cyklicznych spotkań min. 20 rodziców osób z zaburzeniem ze spektrum autyzmu w ramach grupy wsparcia. 1/Spotkania otwarte dla wszystkich chętnych rodziców dzieci, młodzieży i dorosłych osób z...

„ŻYĆ RAZEM- świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w spektrum autyzmu– mieszkańców Miasta Gdańska”

Projekt w trakcie realizacji od dnia 1.04.2023 do 30.04.2026 r.

  Umowa nr RWB-W/1495/WRS/223/U-W.BIEŻ./2023 z dnia 31 marca 2023 r. Okres realizacji: 1 kwiecień  2023 do 30 kwiecień 2026 Celem zadania jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla min. 85 osób z zaburzeniami psychicznymi wynikającymi z rodzaju schorzenia – autyzmu, mieszkańców Miasta  Gdańska, realizowanych w...

Zadanie publiczne: ŻYĆ Z AUTYZMEM – świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego – edycja 2023

Projekt zakończony 31.12.2023 r.

  Umowa nr W/MOPR/349/DOTACJE/31/OPIEKA WYTCHNIENIOWA/5/2023 z dnia16 marca 2023 r. Termin realizacji zadania publicznego ustala się od dnia 03.03.2023 do dnia 31.12.2023 r. Zadanie publiczne realizowane ze środków finansowych z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 293 760,00 zł Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, zwany...

ZMIEŃ ŚWIAT DZIECI I DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM. ZMIEŃ SWÓJ ŚWIAT - POMÓŻ