Projekty

Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami

Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Grant przeznaczony jest na pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz...

Projekt pn „ŻYĆ RAZEM – Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Osób z Autyzmem”

Projekt pn „ŻYĆ RAZEM – Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Osób z Autyzmem” współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowany jest w ramach Umowy nr ZZO/000299/11/D w okresie od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2022 r.- Konkurs nr 1/2018 pn. „Szansa-Rozwój-Niezależność”;...

„OD-NOWA ZDROWIA” pracowników Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym

W trakcie realizacji

      Projekt „OD-NOWA ZDROWIA” pracowników Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym Umowa nr RPPM.05.04.02-22-0026/17-02 Realizacja w okresie od 04.2018 r. do 12.2020 r. ZADANIE 1. WSPARCIE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ PODCZAS DZIAŁAŃ PROJEKTOWYCH I ŚWIADCZENIA PRACY Wsparcia asystenckie dla 4 pracowników niepełnosprawnych z autyzmem, prace...

„OzA – Testowanie gdańskiego modelu wsparcia dorosłych Osób z Autyzmem”

W trakcie realizacji

      Projekt „OzA- Testowanie gdańskiego modelu wsparcia dorosłych Osób z Autyzmem” Dla organizacji pozarządowej uczestniczenie w  tworzeniu rozwiązań systemowych i ich testowanie jest zaszczytem i nie lada wyzwaniem. Przedstawiciele naszego Stowarzyszenia uczestniczyli w latach 2016-2017 wraz z liderami innych organizacji wraz z...

RAZEM SPRAWNIEJ – wsparcie osób z autyzmem w formie usług asystenckich

Projekt zakończony

            Projekt RAZEM SPRAWNIEJ – wsparcie osób z autyzmem w formie usług asystenckich współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowany jest w terminie od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 r. w ramach Konkursu 1/2018 pn....

ZROZUMIEĆ AUTYZM

Projekty zakończone.

Program Pomocy Osobom Autystycznym z Terenów Wiejskich oraz ich Rodzinom

O programie „Żyć razem”

W trakcie realizacji.

Celem działań Stowarzyszenia jest organizowanie systemu pomocy dla osób z autyzmem od wczesnego dzieciństwa po wiek dojrzały w ramach programu Żyć Razem.

Żyć razem – wsparcie osób z autyzmem w placówkach województwa pomorskiego

Projekt zakończony.

Drugi etap kluczowego projektu Stowarzyszenia.

ZMIEŃ ŚWIAT DZIECI I DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM. ZMIEŃ SWÓJ ŚWIAT - POMÓŻ