Projekty

„RAZEM”- działania zapewniające osobom ze spektrum autyzmu specjalistyczną pomoc w integracji ze środowiskiem-edycja 2023

Projekt w trakcie realizacji od 29 maja 2023 do 31 grudnia 2023 r.

Umowa nr W/MOPR/856/DOTACJE/381/PFRON/182/2023 Okres realizacji: 29 maja 2023 do 31 grudnia 2023 r. Celem zadania jest udzielenie specjalistycznego, intensywnego wsparcia terapeutyczno-opiekuńczego min. 15 osobom ze spektrum  z autyzmu (zwanych dalej OzA )w sytuacjach życiowych, w których opieki nie może sprawować rodzina. Okoliczności takie jak...

RAZEM SPRAWNIEJ – organizacja grup wsparcia dla młodzieży i dorosłych osób ze spektrum autyzmu – edycja 2023

Projekt w trakcie realizacji od 29 maja 2023 do 31 grudnia 2023 r.

Okres realizacji: 29 maja 2023 do 31 grudnia 2023 r. W ramach zadania planuje się organizację i prowadzenie grupowego i indywidualnego wsparcia w formie tzw. Grup Wsparcia dla 15 osób – młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu  mieszkańców Miasta Gdańska....

„ŻYĆ Z AUTYZMEM – organizacja grup wsparcia dla rodziców/opiekunów osób w spektrum autyzmu”- edycja 2023

Projekt w trakcie realizacji od dnia 29 maja 2023 do 31 grudnia 2023 r.

Umowa nr W/MOPR/851/DOTACJE/376/PFRON/177/2023 Okres realizacji: 29 maja 2023 do  31 grudnia 2023 Projekt dotyczy organizacji i prowadzenia cyklicznych spotkań min. 20 rodziców osób z zaburzeniem ze spektrum autyzmu w ramach grupy wsparcia. 1/Spotkania otwarte dla wszystkich chętnych rodziców dzieci, młodzieży i dorosłych osób z...

„ŻYĆ RAZEM- świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w spektrum autyzmu– mieszkańców Miasta Gdańska”

Projekt w trakcie realizacji od dnia 1.04.2023 do 30.04.2026 r.

  Umowa nr RWB-W/1495/WRS/223/U-W.BIEŻ./2023 z dnia 31 marca 2023 r. Okres realizacji: 1 kwiecień  2023 do 30 kwiecień 2026 Celem zadania jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla min. 85 osób z zaburzeniami psychicznymi wynikającymi z rodzaju schorzenia – autyzmu, mieszkańców Miasta  Gdańska, realizowanych w...

Zadanie publiczne: ŻYĆ Z AUTYZMEM – świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego – edycja 2023

Projekt w trakcie realizacji od dnia 03.03.2023 do dnia 31.12.2023 r.

  Umowa nr W/MOPR/349/DOTACJE/31/OPIEKA WYTCHNIENIOWA/5/2023 z dnia16 marca 2023 r. Termin realizacji zadania publicznego ustala się od dnia 03.03.2023 do dnia 31.12.2023 r. Zadanie publiczne realizowane ze środków finansowych z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 293 760,00 zł Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, zwany...

Zadanie publiczne: „ŻYĆ RAZEM – świadczenie usług asystencji osobistej dla osób w spektrum autyzmu – edycja 2023”

W trakcie realizacji od dnia 06.03.2023 do dnia 31.12.2023 r.

  Umowa nr W/MOPR/358/DOTACJE/40/ASYSTENT OSOBISTY OS. NIEPEŁNOSPR./7/2023 z dnia 16 marca 2023 r. Zadanie publiczne w trakcie realizacji od dnia 06.03.2023 do dnia 31.12.2023 r. Usługa przyznana w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 finansowana ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego....

„Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób ze spektrum autyzmu”

W trakcie realizacji od dnia 2022-10-01 do dnia 2023-10-31

„Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób ze spektrum autyzmu” Termin realizacji zadania publicznego ustala się od dnia 2022-10-01 do dnia 2023-10-31. Środki finansowe: na realizację zadania publicznego środków finansowych dofinansowano ze środków Budżetu Państwa w wysokości 185 471,76 zł. OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO O KTÓRYCH...

Mieszkanie treningowe – droga do godnego i samodzielnego życia dorosłych osób z autyzmem”

Okres realizacji projektu: 2022-09-01 - 2023-11-30

„Mieszkanie treningowe – drogą do godnego i samodzielnego życia dorosłych osób z autyzmem” Celem projektu jest przygotowanie dorosłych osób z autyzmem do samodzielności poprzez przeprowadzenie treningów mieszkalnictwa i usług wytchnieniowych. W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie treningów mieszkalnictwa i usług wytchnieniowych dla 19 dorosłych...

ŻYĆ RAZEM – świadczenie usług asystencji osobistej dla osób z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi

Projekt zakończony 31.12.2022 r.

Usługa przyznana w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 finansowana ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego. Nazwa zadania – ŻYĆ RAZEM – świadczenie usług asystencji osobistej dla osób z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi. Umowa nr W/MOPR/407/DOTACJE/82/ASYSTENT OSOBISTY OS.NIEPEŁNOSP/9/2022 z dnia 07.03.2022...

ŻYĆ Z AUTYZMEM – świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego

Projekt zakończony 31.12.2022 r.

    ŻYĆ Z AUTYZMEM – świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego Termin realizacji zadania publicznego ustala się od dnia 07.03.2022 do dnia 31.12.2022 r. Zadanie publiczne realizowane ze środków finansowych z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 222 400,00 zł  Program „Opieka wytchnieniowa” –...

ZMIEŃ ŚWIAT DZIECI I DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM. ZMIEŃ SWÓJ ŚWIAT - POMÓŻ