Darowizna

Darowizny

Stowarzyszenie może pomagać osobom  z autyzmem dzięki hojności darczyńców. Ty także możesz wesprzeć nasze działania i przyczynić się do poprawy sytuacji osób z autyzmem oraz ich rodzin objętych wsparciem naszego Stowarzyszenia. Każda pomoc jest cenna.

Nr konta bankowego SPOA:

Bank PKO BP S.A. 88 1020 1811 0000 0002 0072 0474

KRS  0000112634

 

Przy podejmowaniu decyzji o darowiźnie pamiętaj o możliwości odliczeń podatkowych:

Jeżeli jesteś osobą fizyczną: możesz odliczyć darowiznę na ochronę zdrowia do wysokości nie przekraczającej 6% dochodu, zgodnie z art.26.1.pkt. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jeżeli jesteś osobą prawną: możesz odliczyć darowiznę na ochronę zdrowia do wysokości nie przekraczającej 10% dochodu, zgodnie z art. 18.1. pkt.1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Uwaga! Pokwitowanie dokonanej wpłaty należy koniecznie zachować do ewentualnego wglądu organu podatkowego. Odliczenie przysługuje pod warunkiem, że wysokość darowizny jest udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna – dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny, oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.Osoby prowadzące działalność gospodarczą rozliczające się z fiskusem według stawki liniowej PIT-19 nie mogą skorzystać z odliczenia od podatku z tytułu przekazanej darowizny.

 

ZMIEŃ ŚWIAT DZIECI I DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM. ZMIEŃ SWÓJ ŚWIAT - POMÓŻ