Europejski Fundusz Społeczny

Mieszkanie treningowe – droga do godnego i samodzielnego życia dorosłych osób z autyzmem”

Okres realizacji projektu: 2022-09-01 - 2023-11-30

„Mieszkanie treningowe – drogą do godnego i samodzielnego życia dorosłych osób z autyzmem” Celem projektu jest przygotowanie dorosłych osób z autyzmem do samodzielności poprzez przeprowadzenie treningów mieszkalnictwa i usług wytchnieniowych. W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie treningów mieszkalnictwa i usług wytchnieniowych dla 19 dorosłych...

Projekt „Żyć Razem- wsparcie dorosłych osób z autyzmem i ich rodzin”

Okres realizacji projektu: 2022-07-01 - 2023-11-30

        Projekt „Żyć Razem- wsparcie dorosłych osób z autyzmem i ich rodzin” Okres realizacji projektu: 2022-07-01 – 2023-11-30 Projekt realizowany od 01-07-2022 do 30-11-2023 w partnerstwie z Gminą Miasta Gdańska (MOPR Gdańsk). Projekt skierowany jest do 38 dorosłych osób z autyzmem...

ZMIEŃ ŚWIAT DZIECI I DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM. ZMIEŃ SWÓJ ŚWIAT - POMÓŻ