Aktualności

Zapytanie ofertowe na nabycie robót budowlanych w zakresie instalacji teletechnicznych – kontynuacji projektu pt. „Budowa i wyposażenie obiektu w Gdańsku na potrzeby dorosłych osób z autyzmem” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 07 Zdrowie i opieka, Działanie 07.03 Infrastruktura Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

POBIERZ ZAPYTANIE OFERTOWE

Postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego w ramach Działania 07.03 Infrastruktura społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane:
1. wykonanie tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych na podłożu zagruntowanym, na sufitach tynk gip-sowy na podłożu zagruntowanym.
2. wykonanie zabudów gipsowo-kartonowych, w tym obudów ppoż, na ruszcie stalowym ocynkowanym. Na pod-daszach z płyt G-K na ruszcie stalowym ocynkowanym. Obudowa konstrukcji drewnianej podwójną płytą G-K do EI30
3. wykonanie izolacji podpłytkowych posadzek i ścian w pomieszczeniach mokrych,
4. montaż parapetów wewnętrznych,
5. wykonanie gładzi gipsowych na ścianach,
6. wykonanie powłok malarskich farbami akrylowymi a w pomieszczeniach mokrych farbami ceramicznymi

POBIERZ ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów i roboty budowlane związane z termoizolacją i wykonaniem elewacji
budynku Wspólnoty Domowej II dla dorosłych osób z autyzmem.

Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego w ramach Działania 07.03 Infrastruktura społeczna
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

POBIERZ ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Dotyczy realizacji projektu: Osi priorytetowej 07. Zdrowie i opieka, Działanie 07.03 Infrastruktura Społeczna

Tytuł projektu: „Budowa i wyposażenie obiektu w Gdańsku na potrzeby wsparcia dorosłych osób z autyzmem”

Nazwa postępowania: „Dostawa i montaż dźwigu osobowego w budynku mieszkalnym dla dorosłych osób z autyzmem w Gdańsku”

POBIERZ ZAPYTANIE OFERTOWE

POBIERZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

POBIERZ ZAŁĄCZNIK NR 1 – FORMULARZ OFERTY

Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż stolarki okiennej i drzwiowej realizowane w ramach projektu pn. „Budowa i wyposażenie obiektu w Gdańsku na potrzeby wsparcia dorosłych osób z autyzmem” współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 7.3 Inrastruktura społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

POBIERZ SIWZ

POBIERZ WZÓR UMOWY

 

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych w zakresie instalacji elektrycznych – kontynuacji projektu pt. „Budowa i wyposażenie obiektu w Gdańsku na potrzeby dorosłych osób z autyzmem” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,

Osi priorytetowej 07 Zdrowie i opieka, Działanie 07.03 Infrastruktura Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

POBIERZ SIWZ

Gdańsk, dnia 15.09.2022 r.

5 lipca 2022 roku uroczyście podpisano i wmurowano akt erekcyjny pod budowę drugiej Wspólnoty Domowej dla Dorosłych Osób z Autyzmem, która powstaje obok Wspólnoty Domowej im. Arama Rybickiego w Gdańsku przy ul. Malczewskiego. Sygnatariuszami zostali Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk i Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz oraz przewodnicząca Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym Małgorzata Rybicka.
Budowa nowej Wspólnoty rozpoczęła się w tym roku i potrwa do końca 2023 roku. Będzie to miejsce stałego zamieszkania, aktywizacji zawodowej i społecznej, a także miejsce spotkań, rozmów i edukacji dla wszystkich, którym leży na sercu przyszłość osób w spektrum autyzmu.
Na zdjęciu od lewej: Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk i Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz oraz przewodnicząca Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym Małgorzata Rybicka.
Przekazy medialne o uroczystości wmurowania akty erekcyjnego pod budowę Wspólnoty Domowej dla dorosłych osób z autyzmem:
Zawsze Pomorze
Gdansk.pl
Naszemiasto.pl
Trojmiasto zdrowie
Trojmiasto biznes
Radio Gdańsk
Portal Urzędu Marszałkowskiego
Wyborcza
Radio Kaszebe
Dziennik Bałtycki

ZMIEŃ ŚWIAT DZIECI I DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM. ZMIEŃ SWÓJ ŚWIAT - POMÓŻ