Aktywizacja społeczna

Aktywizacja społeczna

Zaburzenia ze spektrum autyzmu charakteryzują się szeregiem specyficznych cech obniżających sprawność radzenia sobie w środowisku społecznym. Deficyty w nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji oraz brak umiejętności pozwalającej wnioskować o nastroju, nastawieniu i zamiarach innych osób na podstawie ich mimiki, mowy ciała, a także kontekstu sytuacyjnego skutkuje poważnymi trudnościami adaptacyjnymi dorosłych osób z autyzmem.

Przekłada się to bezpośrednio na problem w rozumieniu zachowań innych osób, co czyni interakcje społeczne bardzo trudnymi, często skutkuje odczuwaniem lęku i niechęcią do podejmowania aktywności opartej na kontakcie z innymi.

Aktywizacja społeczna dorosłych osób z autyzmem

W naszych Placówkach stawiamy sobie za cel usprawnić życie naszych podopiecznych w taki sposób, żeby zredukować odczuwany lęk i nauczyć ich akceptowalnych form relacji społecznych, które będą dla nich satysfakcjonujące. Dlatego każdego dnia, podopieczni wraz ze swoimi terapeutami uczestniczą w życiu społecznym chodząc do pobliskich sklepików oraz dużych sklepów samoobsługowych, kina, restauracji, kawiarni. Codziennie rozwijamy umiejętności komunikacyjne naszych podopiecznych, uczymy ich kontrolować swoje zachowanie oraz nawiązywać przyjaźnie i rozwijać zainteresowania.

ZMIEŃ ŚWIAT DZIECI I DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM. ZMIEŃ SWÓJ ŚWIAT - POMÓŻ