Kontakt

Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla Dorosłych Osób z Autyzmem

GDYNIA

ul. Witomińska 9,
81-311, Gdynia
Tel.: (58) 661-71-36

Email: autyzmcentrum@wp.pl

Kierownik: mgr Marek Ostrowski,  tel.: 609 117 897

Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla Dorosłych Osób z Autyzmem

GDAŃSK

ul. Mierosławskiego 9A,
80-430, Gdańsk.
Tel.: 797 – 722 -104

Email: centrum.gdansk.spoa@gmail.com

Kierownik: mgr Anna Turek, tel.: 797-722-104
E-mail: annaturek@spoa.org.pl

ZMIEŃ ŚWIAT DZIECI I DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM. ZMIEŃ SWÓJ ŚWIAT - POMÓŻ