Kontakt

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym

 

Adres siedziby:

Plac Gen. Józefa Wybickiego 18
80-440 Gdańsk

tel. 0 58/ 557 53 41

Biuro czynne w godz.9.00-14.00.

e- mail: autyzm@spoa.org.pl

Nr konta bankowego: Bank PKO BP S.A. 88 1020 1811 0000 0002 0072 0474

KRS 0000112634

 

Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla Dorosłych Osób z Autyzmem

Gdynia

ul. Witomińska 9,
81-311, Gdynia.
Tel. (58) 661-71-36

Email: autyzmcentrum@wp.pl

Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla Dorosłych Osób z Autyzmem

Gdańsk

ul. Mierosławskiego 9A,
80-430, Gdańsk.
tel. 797 – 722 -104

Email: centrum.gdansk.spoa@gmail.com

ZMIEŃ ŚWIAT DZIECI I DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM. ZMIEŃ SWÓJ ŚWIAT - POMÓŻ