Konsultacje i diagnostyka

Specjalizujemy się w konsultowaniu młodzieży i dorosłych osób ze spektrum autyzmu. Prowadzimy punkty konsultacyjno – diagnostyczne oraz poradnictwo.

 

Punkty Konsultacyjno-Diagnostyczne dla młodzieży i osób dorosłych

Zespół konsultacyjny składa się ze psychologów i pedagogów z wieloletnim stażem i doświadczeniem w pracy z osobami ze spektrum autyzmu. Z konsultacji może korzystać młodzież powyżej 15 roku życia, oraz osoby dorosłe. Czas trwania konsultacji uzależniony jest od postępowania diagnostycznego, i z reguły nie przekracza od 3 do 4 godzin.

Wynikiem konsultacji jest opinia diagnostyczna potwierdzająca lub wykluczająca zaburzenia ze spektrum autyzmu oraz wskazówki dotyczące dalszego postępowania terapeutycznego.

Z Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego mogą korzystać także osoby, które już posiadają diagnozę w celu uzyskania:
– diagnozy funkcjonalnej (opisu obecnego poziomu rozwoju w sferze emocjonalnej, społecznej i komunikacyjnej oraz w zakresie samodzielności),
– opinii niezbędnej do otrzymania świadczenia rentowego z tytułu niezdolności do pracy i/lub orzeczenia o niepełnosprawności.

 

Koszt konsultacji wraz z pisemną opinią  wynosi 650 zł netto.

Adres Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego w Gdyni:
81-311 Gdynia, ul. Witomińska 9
Zgłoszenia przyjmowane są w godzinach 9.00-13.30  od poniedziałku do piątku,
pod numerem telefonu: 690-468-383
lub e-mailowo autyzmcentrum@wp.pl

 

DIAGNOZY PROWADZONE W GDAŃSKU WSTRZYMANE SĄ DO ODWOŁANIA

Adres Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego w Gdańsku:
80-430 Gdańsk, ul. Mierosławskiego 9a
Zgłoszenia przyjmowane są w godzinach 8.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku,
pod numerem telefonu: 797-722-104
lub e-mailowo centrum.gdansk.spoa@gmail.com

Płatne konsultacje i diagnozy dla dzieci i ich rodzin prowadzą:

Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny Stowarzyszenia Autyzm Bliżej Ciebie
tel.: 502-658-882 – rejestracja po godz. 14.00
ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 28
80-365 Gdańsk

 

IWRD Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
Diagnoza z uwzględnieniem testu ADOS 2
ul. Malczewskiego 139
80-114 Gdańsk
tel.: 666-097-620
e-mail: poradnia@iwrd.pl

Poradnia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-16.00

Bezpłatna diagnoza psychologiczno-pedagogiczna i psychiatryczna dzieci i młodzieży prowadzi:

Poradnia dla Osób z Autyzmem
Gdańsk, ul. Chopina 42
tel.: 58 520 38 30, 58 520 38 31
e-mail: kontakt@poradnia-autyzm.pl

 

Pomoc dla Ukrainy:

Punkt Informacyjny przy Szkole Podstawowej nr 57 tel.: 725 217 211 – tu można uzyskać informacje na temat dostępności miejsc w przedszkolach, szkołach podstawowych, liceum i technikum.

ZMIEŃ ŚWIAT DZIECI I DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM. ZMIEŃ SWÓJ ŚWIAT - POMÓŻ