Konsultacje i diagnostyka

Specjalizujemy się w konsultowaniu młodzieży i dorosłych osób ze spektrum autyzmu. Prowadzimy punkty konsultacyjno – diagnostyczne oraz poradnictwo.

 

Punkty Konsultacyjno-Diagnostyczne
dla młodzieży i osób dorosłych

Zespół konsultacyjny składa się ze psychologów i pedagogów z wieloletnim stażem i doświadczeniem w pracy z osobami ze spektrum autyzmu. Z konsultacji może korzystać młodzież powyżej 15 roku życia, oraz osoby dorosłe. Czas trwania konsultacji uzależniony jest od postępowania diagnostycznego, i z reguły nie przekracza od 3 do 4 godzin.

Wynikiem konsultacji jest opinia diagnostyczna potwierdzająca lub wykluczająca zaburzenia ze spektrum autyzmu oraz wskazówki dotyczące dalszego postępowania terapeutycznego.

Z Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego mogą korzystać także osoby, które już posiadają diagnozę w celu uzyskania:
– diagnozy funkcjonalnej ( opisu obecnego poziomu rozwoju w sferze emocjonalnej, społecznej i komunikacyjnej oraz w zakresie samodzielności),
– opinii niezbędnej do otrzymania świadczenia rentowego z tytułu niezdolności do pracy i/lub orzeczenia o niepełnosprawności.

Adres Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego w Gdyni:
81-311 Gdynia, ul. Witomińska 9
Zgłoszenia przyjmowane są w godzinach 8.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku,
pod numerem telefonu: 608-720-750 lub e-mailowo autyzmcentrum@wp.pl

Adres Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego w Gdańsku:
80-430 Gdańsk, ul. Mierosławskiego 9a
Zgłoszenia przyjmowane są w godzinach 8.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku,
pod numerem telefonu: 668-472-917 lub e-mailowo centrum.gdansk.spoa@gmail.com

Koszt konsultacji wraz z pisemną opinią wynosi 560 zł netto.

Konsultacje i diagnozy dla dzieci i ich rodzin prowadzą:

Poradnia Rubikon
t
el.: 505-540-793 rejestracja po godz. 14.00

Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny Stowarzyszenia Autyzm Bliżej Ciebie
tel.: 504-772-667rejestracja po godz. 14.00

 

 

 

ZMIEŃ ŚWIAT DZIECI I DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM. ZMIEŃ SWÓJ ŚWIAT - POMÓŻ