ŻYĆ RAZEM – świadczenie usług asystencji osobistej dla osób z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi

Usługa przyznana w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 finansowana ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego. Nazwa zadania – ŻYĆ RAZEM – świadczenie usług asystencji osobistej dla osób z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi.
Umowa nr W/MOPR/407/DOTACJE/82/ASYSTENT OSOBISTY OS.NIEPEŁNOSP/9/2022 z dnia 07.03.2022 r.
Zadanie publiczne w trakcie realizacji od dnia 07.03.2022 do dnia 31.12.2022 r.

Miejsce Obszar realizacji zadania (gmina, powiat, województwo)
Obszar województwa pomorskiego – miejsce zamieszkania osoby z autyzmem oraz  środowisko lokalne w zależności od indywidualnych potrzeb i możliwości beneficjenta zdiagnozowanych na początku realizacji zadania: dom rodzinny, urzędy, system opieki zdrowotnej, lokalne społeczności itp wszystkie miejsca i usługi w miejscu zamieszkania,  w których asystent będzie towarzyszył i wspierał osobę z autyzmem w zaspokajaniu jej potrzeb oraz kształtowaniu samodzielności.

Grupa docelowa zadania
Beneficjentami ostatecznymi w projekcie są młodzież i dorosłe osoby od 16 roku życia, dotknięte zaburzeniem autyzmu (zwanych dalej  OzA) w liczbie 17 osób – mieszkańcy Trójmiasta i województwa pomorskiego – są to osoby posiadające aktualne orzeczenie o znacznym i  umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; ze zdiagnozowanym autyzmem, z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją oraz problemami w uczeniu  i sferze społeczno-zawodowej.

Zakres podmiotowy i przedmiotowy Programu
Program zapewnia usługi asystencji osobistej osobie niepełnosprawnej wykonywaną/ świadczoną przez asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

Wysokość przyznanego dofinansowania: 1.132.700,00 zł

Link do programu dot. asystentury osobistej:
https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1295,program-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022

ZMIEŃ ŚWIAT DZIECI I DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM. ZMIEŃ SWÓJ ŚWIAT - POMÓŻ