Aktualności

Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego księgowego

Zakres obowiązków:
1. prowadzenie pełnej księgowości zgodnie z ustawą o rachunkowości i prawem podatkowym,
2. odpowiedzialność za prawidłowe oraz terminowe rozliczanie deklaracji podatkowych (CIT, JPK-VAT itp.),
3. analiza i kontrola dokumentów księgowych,
4.  księgowanie zdarzeń gospodarczych,
5.  sporządzanie sprawozdań finansowych, deklaracji podatkowych oraz innych dokumentów,
6.  prowadzenie ewidencji środków trwałych,
7. przygotowywanie raportów i analiz według potrzeb zarządu
8. Wdrażanie nowych systemów księgowych lub aktualizacja istniejących, aby zapewnić efektywną i efektywną pracę działu księgowości.

Wymagania:

 1. Wykształcenie wyższe na kierunku: rachunkowość, ekonomia, finanse.
 2. Minimum 2-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku głównego księgowego.
 3. Bardzo dobrą znajomość pakietu MS Office, w szczególności MS Excel,
 4. Zaangażowanie, skrupulatność, łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, umiejętność pracy samodzielnej jak i w zespole.
 5. Doświadczenie w pracy z różnymi systemami księgowymi oraz umiejętność szybkiego przyswajania nowych narzędzi i technologii.
 6.  Mile widziane: szkolenia lub doświadczenie z zakresu księgowości organizacji pozarządowych, organizacji pożytku publicznego, szkolenia z zakresu finansów publicznych, itp

Oferujemy:

 1. Pracę w pełnym wymiarze czasu pracy od poniedziałku do piątku na podstawie umowy o pracę.
 2. Samodzielne stanowisko pracy.
 3. Miłą atmosferę oraz wsparcie zespołu.
 4. Możliwość rozwoju zawodowego.
 5. Łączenie pracy zdalnej oraz stacjonarnej.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Kandydatka/kandydat na stanowisko głównego księgowego musi złożyć
1)      list motywacyjny,
2)      dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe (kserokopie),
3)      dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia  na stanowisku głównego księgowego (kserokopie),
4)      oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem  sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5)      oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
6)      oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
7)      oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
8)      oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
9)      prosimy o dodanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Dokumenty  należy składać do dnia 19 kwietnia 2024 r. tj. piątek, do godziny 15.00:
–  w siedzibie biura Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku, kod 80-440 przy ul. Plac Gen. Józefa Wybickiego 18  na adres e-mail: autyzm@spoa.org.pl
lub pocztą tradycyjną.
Dokumenty uważa się za złożone w terminie, jeżeli wpłyną na wyżej wymieniony adres do dnia 19.04.2024 r. do godziny 15.00.

Wszelkich informacji o naborze udzielamy pod nr tel. 58 557-53-41 – p. Krzysztof Makowski.
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

 

 

 

Oferta pracy 04/04/2024/ Centrum Gdańsk

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym zatrudni TERAPEUTĘ DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM 

Miejsce pracy: Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla Dorosłych Osób z Autyzmem w Gdańsku przy ul. Mierosławskiego 9a
Wymiar czasu pracy: cały etat
Wynagrodzenie: od 5200zł brutto

Kandydatem na stanowisko może być osoba, która spełnia następujące wymagania:
– ma wykształcenie wyższe: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, fizjoterapia lub jest studentem tych kierunków,
– lub ma ukończoną szkołę pomaturalną terapii zajęciowej, czy szkołę dla opiekunów osób niepełnosprawnych,
– posiada doświadczenie w pracy z osobami z autyzmem lub niepełnosprawnością intelektualną
– ma umiejętność pracy w zespole,
– angażuje się w pracę i jest chętna/y do nauki,
– mile widziane są: muzykalność i zdolności plastyczne,
– *zna język polski w stopniu dobrym.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
– Curriculum vitae i list motywacyjny,
– Oświadczenie, że kandydat/ka  wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.
– Inne dokumenty potwierdzające dodatkowe umiejętności i osiągnięcia zawodowe.
– Dodatkowo kandydat może przedłożyć opinie z poprzednich miejsc pracy.

Do obowiązków terapeuty należy:
– prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej,
– prowadzenie dokumentacji uczestnika Centrum,
– przygotowanie pomocy do prowadzenia terapii,
– współpraca z rodzicami.

Oferujemy:
– pracę w zaangażowanym i twórczym zespole pod superwizją certyfikowanego superwizora behawioralnego,
– przyjazną atmosferę,
– możliwość rozwoju zawodowego,
– kursy i szkolenia,
– możliwość podjęcia dodatkowej pracy terapeuty na umowę-zlecenie,
– zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

Wymagane dokumenty należy przesyłać  na adres e-mail Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym: autyzm@spoa.org.pl

Więcej informacji można uzyskać bezpośrednio u kierownika placówki pani Anny Turek pod nr tel.: 797-722-104

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

*dotyczy cudzoziemców

 

https://ogloszenia.trojmiasto.pl/praca-zatrudnie/terapeuta-doroslych-osob-z-autyzmem-placowka-dzienna-ogl65663927.html

 

Oferta pracy  04/04/2024/ Wspólnota Domowa

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym zatrudni TERAPEUTĘ DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM – praca zmianowa 

Miejsce pracy: Wspólnota Domowa dla Dorosłych Osób z Autyzmem w Gdańsku przy ul. Malczewskiego 133
Wymiar czasu pracy: cały etat
Wynagrodzenie: od 5000zł brutto

Kandydatem na stanowisko może być osoba, która spełnia następujące wymagania:
– ma wykształcenie wyższe: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, fizjoterapia lub jest studentem tych kierunków,
– lub ma ukończoną szkołę pomaturalną terapii zajęciowej, czy szkołę dla opiekunów osób niepełnosprawnych,
– posiada doświadczenie w pracy z osobami z autyzmem lub niepełnosprawnością intelektualną
– ma umiejętność pracy w zespole,
– angażuje się w pracę i jest chętna/y do nauki,
– mile widziane są: muzykalność i zdolności plastyczne,
– *zna język polski w stopniu komunikatywnym.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
– Curriculum vitae i list motywacyjny,
– Oświadczenie, że kandydat/ka  wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.
– Inne dokumenty potwierdzające dodatkowe umiejętności i osiągnięcia zawodowe.
– Dodatkowo kandydat może przedłożyć opinie z poprzednich miejsc pracy.

Do obowiązków terapeuty należy:
– asystowanie w  codziennych czynnościach w placówce oraz poza nią,
– prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej,
– przygotowanie pomocy do prowadzenia terapii,
– prowadzenie dokumentacji jak: indywidualne plany terapeutyczne, systemy motywacyjne.
– współpraca z rodzicami.

Oferujemy:
– pracę w zaangażowanym i twórczym zespole pod superwizją certyfikowanego superwizora behawioralnego,
– przyjazną atmosferę,
– możliwość rozwoju zawodowego,
– kursy i szkolenia,
– możliwość podjęcia dodatkowej pracy terapeuty na umowę-zlecenie,
– zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

Wymagane dokumenty należy przesyłać w terminie  na adres e-mail Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym: autyzm@spoa.org.pl

Więcej informacji można uzyskać bezpośrednio u kierownika placówki pan Kacper Ptaszek pod nr tel.: 509-173-998

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

*dotyczy cudzoziemców z pozwoleniem na pracę.

 

https://ogloszenia.trojmiasto.pl/praca-zatrudnie/terapeuta-doroslych-osob-z-autyzmem-praca-zmianowawspolnota-domowa-ogl65663905.html

 

Oferta pracy 06/02/2024 /Asystent Gdynia

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym ogłasza rekrutację na stanowisko ASYSTENTA DOROSŁEJ OSOBY Z AUTYZMEM  – umowa-zlecenie

Miejsce pracy: Gdynia

Kandydatem na stanowisko może być osoba, która spełnia następujące wymagania:
– ma wykształcenie wyższe: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, fizjoterapia lub jest studentem tych kierunków,
– lub ma ukończoną szkołę pomaturalną terapii zajęciowej, czy szkołę dla opiekunów osób niepełnosprawnych,
– posiada doświadczenie w pracy z osobami z autyzmem lub niepełnosprawnością intelektualną,
– angażuje się w pracę i jest chętna/y do nauki,
– *zna język polski w stopniu dobrym.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
– Curriculum vitae i list motywacyjny,
– Oświadczenie, że kandydat/ka  wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.
– Inne dokumenty potwierdzające dodatkowe umiejętności i osiągnięcia zawodowe.
– Dodatkowo kandydat może przedłożyć opinie z poprzednich miejsc pracy.

Do obowiązków Asystenta należy:
– prowadzenie terapii indywidualnej,
– asystowanie w codziennych czynnościach,
– prowadzenie dokumentacji – rozliczanie godzin pracy,
– współpraca z rodzicami.

Oferujemy:
– pracę w zaangażowanym i twórczym zespole pod superwizją certyfikowanego superwizora behawioralnego,
– przyjazną atmosferę,
– możliwość rozwoju zawodowego,
– zatrudnienie na podstawie umowy-zlecenie.

Wymagane dokumenty należy przesyłać na adres e-mail Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym: autyzm@spoa.org.pl

Więcej informacji można uzyskać bezpośrednio u kierownika placówki pana Marka Ostrowskiego pod nr tel. 609-117-897 

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.
*dotyczy cudzoziemców

https://ogloszenia.trojmiasto.pl/praca-zatrudnie/asystent-osoby-doroslej-z-autyzmem-praca-w-gdyni-ogl65599762.html

Oferta pracy 06/02/2024/Asystent Gdańsk

Poszukujemy na terenie Gdańska asystentów osoby niepełnosprawnej, którzy będą towarzyszyć w dojazdach z domu do placówki  w godzinach porannych uczniom z autyzmem.

Kandydatem na stanowisko może być osoba, która spełnia następujące wymagania:
– ma wykształcenie wyższe: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, fizjoterapia lub jest studentem tych kierunków,
– lub ma ukończoną szkołę pomaturalną terapii zajęciowej, czy szkołę dla opiekunów osób niepełnosprawnych,
– posiada doświadczenie w pracy z osobami z autyzmem lub niepełnosprawnością intelektualną,
– min. półroczne doświadczenie w pracy z os. z niepełnosprawnością.

Do obowiązków Asystenta należy:
– asystowanie w dojazdach z domu do placówki w godzinach porannych,
– prowadzenie dokumentacji – rozliczanie czasu pracy,
– inne uzgodnione z rodzicami wsparcie,
– współpraca z rodzicami.

Oferujemy zatrudnienie na podstawie umowy-zlecenie.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
– Curriculum vitae i list motywacyjny,
– Oświadczenie, że kandydat/ka  wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.
– Inne dokumenty potwierdzające dodatkowe umiejętności i osiągnięcia zawodowe.
– Dodatkowo kandydat może przedłożyć opinie z poprzednich miejsc pracy.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 453-678-612 lub 58 557-53-41

https://ogloszenia.trojmiasto.pl/praca-zatrudnie/asystent-osoby-z-autyzmem-gdansk-ogl65599783.html

 

ZMIEŃ ŚWIAT DZIECI I DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM. ZMIEŃ SWÓJ ŚWIAT - POMÓŻ