1 Procent

1% Podatku dla SPOA

 

Osoby z autyzmem chcą żyć razem z nami. Potrzebują miłości i bliskości, tak jak my. Chcą zrozumieć świat, tak jak my. Chcą czuć się potrzebne i ważne, tak jak my. Dzięki Twojemu Jednemu Procentowi uczymy osoby z autyzmem żyć razem z nami.

Rocznie obejmujemy specjalistycznym wsparciem 400 osób. Prowadzimy Centra Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla Dorosłych Osób z Autyzmem w Gdańsku i Gdyni, Specjalistyczny Dom Samopomocy oraz Wspólnotę Domową dla Dorosłych Osób z Autyzmem. Wprowadzamy osoby z autyzmem na otwarty rynek pracy. Szkolimy i wspieramy merytorycznie rodziców i profesjonalistów. Działamy na rzecz zmiany prawa na bardziej przyjazne osobom niepełnosprawnym.

Przekazując 1% z własnego PIT-u, nie tracisz ani złotówki, a podejmujesz decyzję, że pieniądze z Twoich podatków, zamiast trafiać do Skarbu Państwa, będą zasilać działalność Stowarzyszenia. Nasz numer KRS 0000112634

 

1200px-OPP_logo_1_procent_krakers_4x3

KTO MOŻE PRZEKAZAĆ 1%

1% mogą przekazać wszyscy podatnicy rozliczający w danym roku przychody z tytułu:

– umowy o pracę, zlecenia, praw autorskich, zbycia akcji, czy z tzw. innych źródeł, czyli poprzez standardowy PIT roczny z opodatkowaniem 18% i 32%
– działalności gospodarczej (podatkiem liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
-podatnicy rozliczający przychody ryczałtowe wskazane w ustawie o PIT – zbycie nieruchomości, kapitały pieniężne, prawa majątkowe.

 

JAK PRZEKAZAĆ 1% PODATKU

Deklaracja podatkowa zawiera dwa pola, które są niezbędne by przekazać 1% rocznego podatku. W pola te wpisać należy:
-numer KRS 0000112634
-przekazywaną kwotę, która nie może przekroczyć 1%
(przekazywaną kwotę podatku należy zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy w dół).

1% podatku wykazać można również logując się i akceptując (wysyłając) przygotowaną dla podatnika wersję deklaracji PIT-36 lub PIT-37 na portalu podatkowym (usługa Twój e-PIT).

Jeżeli podatnik spóźni się ze złożeniem deklaracji podatkowej w danym roku, to utraci prawo do przekazania 1%. Warto złożyć nawet zeznanie puste, a potem w ramach korekty przekazać kwotę na rzecz organizacji.

 

CZY PODATNIK, ZA KTÓREGO DEKLARACJĘ WYPEŁNIA I SKŁADA PRACODAWCA LUB ORGAN RENTOWY, NIERZLICZY 1% PODATKU?

Ma on taką możliwość, jeśli przesłaną mu przez pracodawcę deklarację potraktuje wyłącznie jako informację o zaliczkach za dany rok i sam złoży zeznanie podatkowe jeszcze raz we wskazanym terminie.

Wówczas ma on możliwość przekazać kwotę 1% na rzecz wybranej organizacji. Terminu wyznaczonego do złożenia deklaracji nie może jednak naruszyć – przekazanie jej po terminie nie pozwala przekazać 1% podatku na OPP.

Bardzo istotne jest właściwe podanie danych organizacji: KRS Stowarzyszenia 0000112634.

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

W deklaracji rocznej możesz również zaznaczyć, że chcesz przekazać swoje dane Stowarzyszeniu. Wówczas zaznacz pole, poprzez które upoważnisz organy skarbowe do przekazania informacji o darczyńcy (czyli własne dane osobowe). Dane pozwolą nam na kontakt z Tobą i możliwość podziękowania Tobie za wsparcie Stowarzyszenia .

 

WYKAZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Organizacje, które są uprawnione do otrzymania 1% podatku zamieszane są na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Informację o nas można sprawdzić na stronie Narodowego Instytutu Wolności pod adresem: https://niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/

 

Zobacz film o osobach z autyzmem >

Zapraszamy do obejrzenia filmu Wspólnota Domowa dla Dorosłych Osób z Autyzmem, który powstał w ramach kampanii społecznej na rzecz małych domów dla dorosłych osób z autyzmem prowadzonej przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym z Gdańska w 2014 r.:

 

 

ZMIEŃ ŚWIAT DZIECI I DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM. ZMIEŃ SWÓJ ŚWIAT - POMÓŻ