Projekt Zintegrowany BUDOWA WSPÓLNOTY DOMOWEJ II

 

 

 

 

We wtorek 12 kwietnia 2022r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku podpisane zostały umowy na dofinansowanie unijne projektów zintegrowanych. Dofinansowanie pochodzi ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Podczas uroczystości marszałkowie województwa pomorskiego Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski wręczyli przedstawicielom beneficjentów pamiątkowe czeki z informacją o wysokości dofinansowania unijnego projektów zintegrowanych.

Celem projektu zintegrowanego realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym jest zwiększenie dostępu usług społecznych poprzez rozszerzenie oferty oraz poprawę jakości działań w obszarze wsparcia dla dorosłych osób niepełnosprawnych z autyzmem z Trójmiasta i województwa pomorskiego. W ramach projektu zintegrowanego zrealizowane zostaną dwie, wzajemnie uzupełniające się inicjatywy, tj.:

Żyć Razem – wsparcie dorosłych osób z autyzmem i ich rodzin, to projekt, którego celem jest poprawa jakości życia i funkcjonowania 38 osób z autyzmem poprzez zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w lokalnej społeczności. Całkowita wartość projektu to ponad 736 tys. zł, z czego niemal 700 tys. zł to dofinansowanie unijne. Projekt będzie realizowany do 30 listopada 2023 roku.

Projekt Budowa i wyposażenie obiektu w Gdańsku na potrzeby wsparcia dorosłych osób z autyzmem obejmuje budowę obiektu wraz z jego wyposażeniem w Gdańsku, przy ul. Malczewskiego 132, w sąsiedztwie znajdującej się Wspólnoty Domowej dla Dorosłych Osób z  Autyzmem im. Arama Rybickiego  (powierzchnia użytkowa obiektu wynosić będzie 1810 m²). Inwestycja pozwoli na utworzenie specjalistycznej formy mieszkalnictwa w środowisku lokalnym uwzględniającej indywidualną przestrzeń i potrzebę integracji. Całkowita wartość projektu to 5,7 mln zł, z czego ponad 5,5 mln stanowi dofinansowanie unijne. Projekt będzie realizowany do 31 grudnia 2023 roku.

——————————————————————————————————————-
5 lipca 2022 roku uroczyście podpisano i wmurowano akt erekcyjny pod budowę drugiej Wspólnoty Domowej dla Dorosłych Osób z Autyzmem, która powstaje obok Wspólnoty Domowej im. Arama Rybickiego w Gdańsku przy ul. Malczewskiego. Sygnatariuszami zostali Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk i Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz oraz przewodnicząca Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym Małgorzata Rybicka.
Budowa nowej Wspólnoty rozpoczęła się w tym roku i potrwa do końca 2023 roku. Będzie to miejsce stałego zamieszkania, aktywizacji zawodowej i społecznej, a także miejsce spotkań, rozmów i edukacji dla wszystkich, którym leży na sercu przyszłość osób w spektrum autyzmu.
Na zdjęciu od lewej: Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk i Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz
oraz przewodnicząca Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym Małgorzata Rybicka.
——————————————————————————————————————-
Z przyjemnością  informujemy, że 12.07.2022 Zarząd Województwa Pomorskiego wyraził zgodę zwiększenie kwoty dofinansowania o 2.321.344,00 zł dla   projektu naszego Stowarzyszenia „Budowa i wyposażenie obiektu w Gdańsku na potrzeby dorosłych  osób z autyzmem”.
Prace budowlane przebiegają zgodnie z harmonogramem, co można zobaczyć na załączonych zdjęciach.
———————————————————————————————————————————
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym uzyskało 409 tyś zł refundacji wkładu własnego do kolejnej budowanej wspólnoty mieszkaniowej.
———————————————————————————————————————————-
Kwiecień 2023 r.
Zakończone zostały kolejne etapy budowy Wspólnoty Domowej II. Stan zaawansowania prac wynosi obecnie 60%. Kończony jest montaż instalacji elektrycznych. Trwa montaż instalacji sanitarnych i wentylacyjnych.
Na zdjęciach widoczny jest również proces ocieplania budynku.
—————————————————————————————————————————————————
Październik 2023
———————————————————————————————————————————————————-
28 grudzień 2023

ZMIEŃ ŚWIAT DZIECI I DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM. ZMIEŃ SWÓJ ŚWIAT - POMÓŻ