RAZEM SPRAWNIEJ – organizacja grup wsparcia dla młodzieży i dorosłych osób ze spektrum autyzmu – edycja 2023


Okres realizacji: 29 maja 2023 do 31 grudnia 2023 r.

W ramach zadania planuje się organizację i prowadzenie grupowego i indywidualnego wsparcia w formie tzw. Grup Wsparcia dla 15 osób – młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu  mieszkańców Miasta Gdańska.

  1. Celem spotkań grupowych jest rozwijanie, podniesienie kompetencji komunikacyjnych i społecznych uczestników. Grupa jest miejscem, gdzie w bezpiecznej atmosferze, w towarzystwie dwóch specjalistów prowadzących – psychologa i pedagoga, będziemy rozmawiać o codziennych problemach, doświadczeniach. Uczestniczenie w grupie wsparcia pozwoli nabyć, odpowiednie kompetencje społeczne, które ułatwią funkcjonowanie w dorosłym życiu.
  2. Projekt indywidualnego wsparcia psychologicznego dla młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu stanowi na odpowiedź na potrzeby tych osób z autyzmem, których osobiste problemy wykraczają poza zakres pomocy możliwy do osiągnięcia na grupie wsparcia.

 

ZMIEŃ ŚWIAT DZIECI I DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM. ZMIEŃ SWÓJ ŚWIAT - POMÓŻ