„Z ASYSTENTEM ŁATWIEJ” – wsparcie osób w spektrum autyzmu i ich rodzin w formie usług asystencji osobistej

„Z ASYSTENTEM ŁATWIEJ” – wsparcie osób w spektrum autyzmu i ich rodzin w formie usług asystencji osobistej

Termin realizacji zadania publicznego ustala się od dnia 02.01.2024 do dnia 31.12.2025 r.
Zadanie publiczne dofinansowane ze środków Miasta Gdańska w wysokości: 250 000,00 zł
Umowa nr RWB-W/299/WRS/51/U-W.Bież/2024 z dnia 02.01.2024 r.

Miejsce Obszar realizacji zadania (gmina, powiat, województwo)
Obszar Miasta Gdańska – miejsce zamieszkania osoby z autyzmem, środowisko lokalne w zależności od indywidualnych potrzeb i możliwości beneficjenta zdiagnozowanych na początku realizacji zadania: dom rodzinny, urzędy, system opieki zdrowotnej, lokalne społeczności itp. Wszystkie miejsca i usługi w miejscu zamieszkania,  w których asystent będzie towarzyszył i wspierał osobę z autyzmem w zaspokajaniu jej potrzeb oraz kształtowaniu samodzielności oraz włączania w życie społeczne.

Grupa docelowa zadania
Beneficjentami ostatecznymi w projekcie są młodzież i dorosłe osoby od 18 roku życia, dotknięte zaburzeniem autyzmu w liczbie 30 osób oraz ich rodzice/opiekunowie prawni – mieszkańcy Miasta Gdańska. Beneficjenci ostateczni to osoby ze zdiagnozowanym autyzmem, posiadający aktualne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności i/lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacja – wymagające wysokiego poziomu wsparcia.

Zakres podmiotowy i przedmiotowy Programu
Program zapewnia świadczenie usług społecznych w formie asystencji osobistej dla osób niepełnosprawnych w spektrum autyzmu.

ZMIEŃ ŚWIAT DZIECI I DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM. ZMIEŃ SWÓJ ŚWIAT - POMÓŻ