„ŻYĆ RAZEM- świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w spektrum autyzmu– mieszkańców Miasta Gdańska”

 

Umowa nr RWB-W/1495/WRS/223/U-W.BIEŻ./2023 z dnia 31 marca 2023 r.

Okres realizacji: 1 kwiecień  2023 do 30 kwiecień 2026

Celem zadania jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla min. 85 osób z

zaburzeniami psychicznymi wynikającymi z rodzaju schorzenia – autyzmu, mieszkańców Miasta  Gdańska, realizowanych w miejscu zamieszkania. Zadanie polega na realizacji intensywnego  programu terapeutyczno- edukacyjnego. Celem projektu jest zapewnienie osobom z autyzmem i  zespołem Aspergera (ZA) dostępu do:

a/ specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych w formie zajęć terapeutyczno-edukacyjnych,

b/ specjalistycznych usług opiekuńczych ze wsparciem specjalisty-superwizora, zgodnie z zapisem  par. 2 ust. ust. 3 pkt b. Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dn. 22-09-2005 w sprawie  specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598 ze zm.).

ZMIEŃ ŚWIAT DZIECI I DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM. ZMIEŃ SWÓJ ŚWIAT - POMÓŻ