„ŻYĆ Z AUTYZMEM – organizacja grup wsparcia dla rodziców/opiekunów osób w spektrum autyzmu”- edycja 2023

Umowa nr W/MOPR/851/DOTACJE/376/PFRON/177/2023

Okres realizacji: 29 maja 2023 do  31 grudnia 2023

Projekt dotyczy organizacji i prowadzenia cyklicznych spotkań min. 20 rodziców osób z zaburzeniem ze spektrum autyzmu w ramach grupy wsparcia.

1/Spotkania otwarte dla wszystkich chętnych rodziców dzieci, młodzieży i dorosłych osób z zaburzeniem ze spektrum autyzmu, mieszkańców Miasta Gdańska, niezależnie od wieku dziecka.

2/ Spotkania realizowane w formule warsztatów odbywać się będą w jednej grupie. W grupie będą uczestniczyć zarówno rodzice małych dzieci, tuż po diagnozie lub na wczesnym etapie rozpoczętych oddziaływań terapeutycznych, a także rodzice młodzieży i do dorosłych z zaburzeniem ze spektrum autyzmu. Spotkania o charakterystyce mieszanej grupy rodziców  ma istotne znaczenie terapeutyczne dla każdego z poszczególnych uczestników tej grupy. W trakcie takiego spotkania rodzice dzieci starszych – młodzieży i dorosłych, będą mogli podzielić się własnymi doświadczeniami w opiece i zdać relację z dotychczas prowadzonych form terapii oraz pochwalić się własnymi osiągnięciami i ewentualnymi porażkami z perspektywy wieloletnich oddziaływań terapeutycznych.

Planuje się również indywidualne wsparcie psychologiczne.

ZMIEŃ ŚWIAT DZIECI I DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM. ZMIEŃ SWÓJ ŚWIAT - POMÓŻ