ś. p. Paweł Adamowicz

  • ś. p. Paweł Adamowicz

    Prezydent Gdańska w latach 1998-2019

Pamiętamy z wdzięcznością zaangażowanie ś.p. Pana Prezydenta w wiele projektów mających na celu poprawę sytuacji osób z autyzmem z Gminy Gdańsk, w tym wspieranie budowy Wspólnoty Domowej.

ZMIEŃ ŚWIAT DZIECI I DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM. ZMIEŃ SWÓJ ŚWIAT - POMÓŻ