Kontakt

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym

Adres:Plac Wybickiego 18,
80-440, Gdańsk,
tel./fax: 0 58/ 557 53 41

Biuro czynne w godz.9.00-14.00.

e- mail: autyzm@spoa.org.pl

Nr konta bankowego: Bank PKO BP S.A. 88 1020 1811 0000 0002 0072 0474

KRS 0000112634

 

Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla Dorosłych Osób z Autyzmem

ul. Witomińska 9,
81-311, Gdynia
Tel./fax: (58) 661-71-36

Email: autyzmcentrum@wp.pl

Pl.Wybickiego 18,
80-440, Gdańsk
tel. (58) 345-22-48
Email: centrumgdansk@spoa.org.pl

WWW: http://www.autyzmcentrum.org.pl

SORW dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem

ul. Dąbrowszczaków 28,
80-365, Gdańsk,
tel.:/ fax: 0 58 553-40-32

ul. Sucha 29
80-531, Gdańsk
tel. +48 792 062 270

Email: centrumgdansk@spoa.org.pl

WWW: http://autyzm.net.pl/index.php

ZMIEŃ ŚWIAT DZIECI I DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM. ZMIEŃ SWÓJ ŚWIAT - POMÓŻ