Kontakt Kontakt

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym
ul. Dąbrowszczaków 28
80-365 Gdańsk
tel./fax: 0 58/ 557 53 41
e- mail: autyzm@spoa.org.pl
Nr konta bankowego: 88 1020 1811 0000 0002 0072 0474

Biuro Stowarzyszenia jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00- 14.00.