Aleksander Hall

  • Aleksander Hall

    Minister w rządzie Tadeusza Mazowieckiego

Nauczyciel akademicki i publicysta, minister w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, w PRL działacz opozycji demokratycznej.

Dziękujemy za osobiste zaangażowanie w powołanie i realizację jednego z najważniejszych przedsięwzięć Stowarzyszenia – „Programu Pomocy Osobom Autystycznym z Terenów Wiejskich oraz Ich Rodzinom – Zrozumieć Autyzm”, którego istotną częścią była budowa Wspólnoty Domowej.

ZMIEŃ ŚWIAT DZIECI I DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM. ZMIEŃ SWÓJ ŚWIAT - POMÓŻ