Igor Tomusiak

  • Igor Tomusiak

Dziękujemy za hojne wsparcie remontu Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla Dorosłych Osób z Autyzmem

ZMIEŃ ŚWIAT DZIECI I DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM. ZMIEŃ SWÓJ ŚWIAT - POMÓŻ