Krzysztof Dowgiałło

  • Krzysztof Dowgiałło

Dziękujemy za nieodpłatne zaprojektowanie i nadzorowanie pierwszego etapu budowy Wspólnoty Domowej dla Dorosłych Osób z Autyzmem

ZMIEŃ ŚWIAT DZIECI I DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM. ZMIEŃ SWÓJ ŚWIAT - POMÓŻ