Ryszard Banach

  • Ryszard Banach

Dziękujemy za nieoceniony, bezinteresowny wkład pracy w koordynowanie budowy Wspólnoty Domowej dla Dorosłych Osób z Autyzmem

ZMIEŃ ŚWIAT DZIECI I DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM. ZMIEŃ SWÓJ ŚWIAT - POMÓŻ