Jolanta Witkowska

  • Jolanta Witkowska

Dziękujemy za znaczące wsparcie finansowe Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla Dorosłych Osób z Autyzmem w Gdyni, którego podopiecznym jest Pani syn, Cezary.

ZMIEŃ ŚWIAT DZIECI I DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM. ZMIEŃ SWÓJ ŚWIAT - POMÓŻ