Przekaż darowiznę

Darowizna – możesz nam pomóc!

Darowizna – możesz nam pomóc!

Jeżeli jesteś osobą fizyczną: możesz odliczyć darowiznę na ochronę zdrowia do wysokości nie przekraczającej 6% dochodu, zgodnie z art.26.1.pkt. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jeżeli jesteś osobą prawną: możesz odliczyć darowiznę na ochronę zdrowia do wysokości nie przekraczającej 10% dochodu, zgodnie z art. 18.1. pkt.1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Uwaga! Pokwitowanie dokonanej wpłaty należy koniecznie zachować do ewentualnego wglądu organu podatkowego.Odliczenie przysługuje pod warunkiem, że wysokość darowizny jest udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna – dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny, oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.Osoby prowadzące działalność gospodarczą rozliczające się z fiskusem według stawki liniowej PIT-19 nie mogą skorzystać z odliczenia od podatku z tytułu przekazanej darowizny.


ZMIEŃ ŚWIAT DZIECI I DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM. ZMIEŃ SWÓJ ŚWIAT - POMÓŻ