Zapytania ofertowe


Zapytanie ofertowe nr 17

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku zamierza zlecić:

Wykonywanie konstrukcji dachu na budynku Siedziby Wspólnoty Domowej dla Osób Dorosłych z Autyzmem przy ul. Malczewskiego 135 w Gdańsku

Konstrukcja dachu krokwiowo-jętkowa, wzmocniona stalowymi ramami , dach cztero spadowy o spadku 31º kryty blachą cynkowo-tytanową .

Powierzchnia rzutu dachu : 834 m²

Przewidywany termin realizacji: od 15.06.2015 do 31.08.2015

Osobą upoważnioną do udzielania informacji i udostępnienia projektu więźby jest Ryszard Banach

telefon: 508-088-433,

email: r.banach@tlen.pl

Oferty w formie pisemnej, zawierające ryczałtową cenę ofertową proszę składać do dnia 30.05.2015 na email: r.banach@tlen.pl


 

Zapytanie ofertowe nr 16

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku zamierza zlecić:

Wykonywanie sukcesywnego, w miarę postępu robót, mechanicznego zasypywania gruntem rodzimym z przemieszaniem ze żwirem fundamentów wewnątrz i na zewnątrz budowanego budynku Siedziby Wspólnoty Domowej dla Osób Dorosłych z Autyzmem przy ul. Malczewskiego 135 w Gdańsku

Przewidywany termin realizacji: od 26.03.2014 do 31.05.2014

Projektowa i kosztorysowa ilość wynosi 2384 m3

Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest Inspektor Nadzoru Ryszard Jaśkowiak telefon 601653587, email: powiernictwo@vp.pl

Oferty w formie pisemnej, zawierające ryczałtową cenę ofertową proszę składać do dnia 25.03.2014 na email: powiernictwo@vp.pl

 

Z poważaniem

Zarząd Stowarzyszenia

Zapytanie ofertowe nr 15

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku zamierza zlecić:

Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego wg warunków SNG, projektu technicznego i pozwolenia na budowę do budowanej Siedziby Wspólnoty Domowej dla Osób Dorosłych z Autyzmem przy ul. Malczewskiego 135 w Gdańsku

Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest Inspektor Nadzoru Ryszard Jaśkowiak telefon 601653587, email: powiernictwo@vp.pl

Oferty z ryczałtową ceną ofertową można przesłać na email: powiernictwo@vp.pl do dnia 25.03.2014

Z poważaniem

Zarząd Stowarzyszenia

 

Zapytanie ofertowe nr 14

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku w związku z budową budynku Siedziby Wspólnoty Domowej dla Osób Dorosłych z Autyzmem przy ul. Malczewskiego 135 w Gdańsku zamierza zlecić:

 • Montaż Windy typu EASYLIFE kpl 1

Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest Inspektor Nadzoru Ryszard Jaśkowiak telefon 601653587, email: powiernictwo@vp.pl

Oferty w formie pisemnej, zawierające miesięczną cenę ofertową proszę składać do dnia 20.03.2014 na email: powiernictwo@vp.pl

Z poważaniem

Zarząd Stowarzyszenia


Zapytanie ofertowe nr 13
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku w związku z budową budynku Siedziby Wspólnoty Domowej dla Osób Dorosłych z Autyzmem przy ul. Malczewskiego 135 w Gdańsku zamierza kupić:

 • EUROLAN 3 K w ilości 100 litrów
 • SUPERFLEX 10 w ilości 1700 dcm3

 

Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest Inspektor Nadzoru Ryszard Jaśkowiak telefon 601653587, email: powiernictwo@vp.pl
Oferty w formie pisemnej emailowej proszę składać do dnia 18.03.2014 na email: powiernictwo@vp.pl

Z poważaniem
Zarząd Stowarzyszenia
Małgorzata Rybicka
Wioleta Umławska


Zapytanie ofertowe nr 12

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku zamierza zawrzeć umowę ramową na:

 • Wykonywanie technicznej obsługi elektrycznej placu budowy Siedziby Wspólnoty Domowej dla Osób Dorosłych z Autyzmem przy ul. Malczewskiego 135 w Gdańsku

Przewidywany termin realizacji obsługi: 3 lata

Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest Inspektor Nadzoru Ryszard Jaśkowiak telefon 601653587, email: powiernictwo@vp.pl
Oczekujemy na oferty cenowe ryczałtowe za jeden miesiąc obsługi elektrycznej do dnia 18.03.2014 do godz. 15:00 na email: powiernictwo@vp.pl

Z poważaniem

Zarząd Stowarzyszenia


Zapytanie ofertowe nr 11
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku zamierza zlecić:

 • Wykonanie oświetlenia technicznego placu budowy Siedziby Wspólnoty Domowej dla Osób Dorosłych z Autyzmem przy ul. Malczewskiego 135 w Gdańsku składającego się z:

 

Naświetlacza metalohalogenowego 250W – E40 IP 65

szt

6

Źródła światła HQI 250 W

szt

6

Przewodu zasilającego YDY 3 x 2,5 mm2

mb

350

Peszla osłonowego Ø 20 mm

mb

300

Rury osłonowej RL 28

szt

6

Sterowania zmierzchowego

szt

1

Rapsów mocujących i innych materiałów pomocniczych

kpl

1

Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest Inspektor Nadzoru Ryszard Jaśkowiak telefon 601653587, email: powiernictwo@vp.pl
Oczekujemy na oferty cenowe do dnia 18.03.2014 do godz. 15:00 na email: powiernictwo@vp.pl

 

Z poważaniem

Zarząd Stowarzyszenia


Zapytanie ofertowe nr 10

 

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku w związku z budową budynku Siedziby Wspólnoty Domowej dla Osób Dorosłych z Autyzmem przy ul. Malczewskiego 135 w Gdańsku zamierza zlecić:

 • Nadzór geologiczny celem odbioru dna wykopu i zagęszczenia podsypki pod fundamentami

Planowany termin realizacji nadzoru geologicznego: marzec 2014

Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest Inspektor Nadzoru Ryszard Jaśkowiak telefon 601653587, email: powiernictwo@vp.pl

Oferty w formie pisemnej, zawierające ryczałtową cenę ofertową za pełnienie nadzoru i odbiory geologiczne proszę składać do dnia 07.03.2014 na email: powiernictwo@vp.pl

 

Z poważaniem

Małgorzata Rybicka


Zapytanie ofertowe nr 9

 

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku w związku z budową budynku Siedziby Wspólnoty Domowej dla Osób Dorosłych z Autyzmem przy ul. Malczewskiego 135 w Gdańsku zamierza zlecić:

 • Ochronę-dozór placu budowy z systemem monitoringu

Ochrona powinna być zapewniona po godzinach pracy i w dni wolne od pracy

Planowany termin realizacji zamówienia: marzec 2014 do 31.05 2015

Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest Inspektor Nadzoru Ryszard Jaśkowiak telefon 601653587, email: powiernictwo@vp.pl

Oferty w formie pisemnej, zawierające miesięczną cenę ofertową proszę składać do dnia 04.03.2014 na email: powiernictwo@vp.pl

Z poważaniem

Małgorzata Rybicka


Zapytanie ofertowe nr8

 

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku w związku z budową budynku Siedziby Wspólnoty Domowej dla Osób Dorosłych z Autyzmem przy ul. Malczewskiego 135 w Gdańsku zamierza zlecić sukcesywne dostawy betonowozami i pompą do betonu:

 • betonu B 10 w ilości około 23 m3,
 • betonu B 25 w ilości około 200 m3,

Planowany termin realizacji dostaw: marzec 2014 do 30.11 2014

Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest Inspektor Nadzoru Ryszard Jaśkowiak telefon 601653587, email: powiernictwo@vp.pl

Oferty w formie pisemnej, zawierające ryczałtową cenę ofertową za 1 m3 proszę składać do dnia 28.02.2014 w biurze Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku przy ul. Mierosławskiego 9 A, lub na email: powiernictwo@vp.pl

Z poważaniem
Małgorzata Rybicka


Zapytanie ofertowe nr 7

 

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku w związku z budową budynku Siedziby Wspólnoty Domowej dla Osób Dorosłych z Autyzmem przy ul. Malczewskiego 135 w Gdańsku zamierza kupić lub wynająć:

 • płyty drogowe betonowe w ilości około 100 szt

Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest Inspektor Nadzoru Ryszard Jaśkowiak telefon 601653587, email: powiernictwo@vp.pl

Oferty w formie pisemnej lub telefonicznej proszę składać do dnia 28.02.2014 w biurze Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku przy ul. Mierosławskiego 9 A, lub na email: powiernictwo@vp.pl


Zapytanie ofertowe nr 6

 

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku w związku z budową budynku Siedziby Wspólnoty Domowej dla Osób Dorosłych z Autyzmem przy ul. Malczewskiego 135 w Gdańsku zamierza zakupić, wraz z dostawą loco budowa następujący materiał:

 • Mata antyerozyjna typu Envirofelt w ilości 400 m2

Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest Inspektor Nadzoru Ryszard Jaśkowiak telefon 601653587, email: powiernictwo@vp.pl

Ofertę w formie pisemnej, proszę składać do dnia 28.02.2014 w biurze Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku przy ul. Mierosławskiego 9 A, lub na email: powiernictwo@vp.pl

Z poważaniem

Małgorzata Rybicka


Zapytanie ofertowe nr 5

 

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku w związku z budową budynku Siedziby Wspólnoty Domowej dla Osób Dorosłych z Autyzmem przy ul. Malczewskiego 135 w Gdańsku zamierza zakupić, wraz z dostawą loco budowa następujące materiały budowlane:

Lp Nazwa materiału jm Ilość
jm Cena jednostkowa Wartość netto
1 2 3 4 5 6
1 Bloczki betonowe B 20 szt 4002
2 POROTHERM 25 Light 25 szt 3960
3 SILKA E24 kl.15 szt 5130
4 BLOCZKI Z BETONU KOMÓRKOWEGO 24 szt 3400
5 Papa zgrzewalna PYE 4 mm m² 320
6 Cement ton 20
7 Wapno hydratyzowane ton 20
8 Tarcica iglasta obrzynana gr 25 mm m³ 4
9 Styropian estrudowany ( STYRODUR) gr 10 cm m³ 32
10 Folia kubełkowa m² 300
11 Rura drenarska perforowana Ø 160 mb 150
12 Stal zbrojeniowa gładka Ø 6 A0 kg 800
13 Stal zbrojeniowa żebrowana Ø 8 AIIIN (B500) kg 1200
14 Stal zbrojeniowa żebrowana Ø 10 AIIIN kg 700
15 Stal zbrojeniowa żebrowana Ø 12 AIIIN kg 5000
16 Stal zbrojeniowa żebrowana Ø 16 AIIIN kg 1400
17 Drut wiązałkowy Ø 0,8 mm (1,2mm) kg 200
18 Drut żarzony miękki Ø 3,5 mm (4mm) kg 200
19 Piasek do murowania ton 50
20 Podsypka piaskowo żwirowa frakcji 0-20mm ton 200
21 Pustak ceramiczny wentylacyjny szt 15
22 Pustak wentylacyjny betonowy szt 44

Oczekiwany termin realizacji dostaw: marzec 2014

Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest Inspektor Nadzoru Ryszard Jaśkowiak telefon 601653587, email: powiernictwo@vp.pl

Oferty w formie pisemnej, wypełniając powyższą tabelkę z cenami jednostkowymi i wartościami netto proszę składać do dnia 24.02.2014 w biurze Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku przy ul. Mierosławskiego 9 A, lub na email: powiernictwo@vp.pl

Z poważaniem

Małgorzata Rybicka


Zapytanie ofertowe nr 4

 

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku w związku z rozpoczęciem budowy budynku Siedziby Wspólnoty Domowej dla Osób Dorosłych z Autyzmem przy ul. Malczewskiego 135 w Gdańsku poszukuje / zamierza kupić:

 • kontener lub barakowóz biurowy szt 1,
 • kontener lub barakowóz socjalny szt 1

Osobą upoważnioną do udzielania informacji i prowadzenia negocjacji jest Inspektor Nadzoru Ryszard Jaśkowiak telefon 601653587, email: powiernictwo@vp.pl


Zapytanie ofertowe nr 3

 

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku zamierza zlecić:

 • Wykonanie przyłącza wodnego wg warunków EBT-WT/78/2012/JM do budowy Siedziby Wspólnoty Domowej dla Osób Dorosłych z Autyzmem przy ul. Malczewskiego 135 w Gdańsku

Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest Inspektor Nadzoru Ryszard Jaśkowiak telefon 601653587,
email: powiernictwo@vp.pl

Proszę o podanie warunków realizacji i ceny ofertowej w formie pisemnej do dnia 20.02.2014 w biurze Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku przy ul. Mierosławskiego 9 A lub na email: powiernictwo@vp.pl

Z poważaniem

Małgorzata Rybicka


Zapytanie ofertowe nr 2

 

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku w związku z rozpoczęciem budowy budynku Siedziby Wspólnoty Domowej dla Osób Dorosłych z Autyzmem przy
ul. Malczewskiego 135 w Gdańsku zamierza zlecić:

 • wytyczenie geodezyjne
 • okazanie granic działki
 • obsługa geodezyjna budowy
 • operat powykonawczy

Planowany termin realizacji od 18.02.2014 do 30.11 2015

Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest Inspektor Nadzoru Ryszard Jaśkowiak telefon 601653587,
email: powiernictwo@vp.pl

Oferty w formie pisemnej, zawierające ryczałtową cenę ofertową na poszczególne zamierzenia wg własnej wizji lokalnej, proszę składać do dnia 17.02.2014 w biurze Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku przy ul. Mierosławskiego 9 A, lub na email: powiernictwo@vp.pl

Z poważaniem

Małgorzata Rybicka


Zapytanie ofertowe nr 1

 

Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem w Gdańsku zamierza zlecić:

 • Wykonanie makroniwelacji terenu działki pod budowę Siedziby Wspólnoty Domowej dla Osób Dorosłych z Autyzmem przy ul. Malczewskiego 135 w Gdańsku polegającej na usunięciu warstwy urodzajnej gruntu gr 30 cm, oraz istniejących śmieci gruzu z wywiezieniem i utylizacją.

Szacunkowa ilość urobku wynosi około 2000 m3.

Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest Inspektor Nadzoru Ryszard Jaśkowiak telefon 601653587,
email: powiernictwo@vp.pl

Oferty w formie pisemnej, zawierające ryczałtową cenę ofertową wg własnej wizji lokalnej proszę składać do dnia 17.02.2014 w biurze Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Autyzmem w Gdańsku przy ul. Mierosławskiego 9 A lub na email: spuw@vp.pl

Z poważaniem

Małgorzata Rybicka
Przewodnicząca Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym

 

ZMIEŃ ŚWIAT DZIECI I DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM. ZMIEŃ SWÓJ ŚWIAT - POMÓŻ